اخبار مجد:    
حقوقدانان همکار مجد؛
دکترمجیدشایگان فرد
دکترمجیدشایگان فرد
دکتر محمدرضا زندی
دکتر محمدرضا زندی
دکتر ولی اله صادقی
دکتر ولی اله صادقی
عاطفه افکاری
عاطفه افکاری
کترالهه دبیرزاده
کترالهه دبیرزاده
دکتربهنام اکبری
دکتربهنام اکبری
دکترسعیدبیرانوند
دکترسعیدبیرانوند
دکترعاطفه اکبری
دکترعاطفه اکبری
دکترعلیرضاشکربیگی
دکترعلیرضاشکربیگی
عاصف شمس  الدینی
عاصف شمس الدینی

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 10463607