اخبار مجد:    
حقوقدانان همکار مجد؛
سمانه درویشی
سمانه درویشی
سیدفاضل نوری
سیدفاضل نوری
سیدمهران حجازی
سیدمهران حجازی
طاهره عطاریه
طاهره عطاریه
علیرضارحمانی نعیم آبادی
علیرضارحمانی نعیم آبادی
قدرت الله نوفلاح
قدرت الله نوفلاح
خدیجه طهماسبی
خدیجه طهماسبی
محمودروزبهانی
محمودروزبهانی
دکترجاویدصلاحی
دکترجاویدصلاحی
دکترحجت سبزواری نژاد
دکترحجت سبزواری نژاد

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 10466830