اخبار مجد:    
حقوقدانان همکار مجد؛
دکتر حمید مسجد سرایی
دکتر حمید مسجد سرایی
دکتر نصرالله قهرمانی
دکتر نصرالله قهرمانی
دکتر حمید عسکری پور
دکتر حمید عسکری پور
دکتر فرشید اکبرزاده
دکتر فرشید اکبرزاده
دکتر احد باقر زاده
دکتر احد باقر زاده
دکترحسین رنجبر
دکترحسین رنجبر
دکتر حمید هاشم بیگی
دکتر حمید هاشم بیگی
دکتر جعفر نوری یوشانلوئی
دکتر جعفر نوری یوشانلوئی
دکتر حمید بهرامی احمدی
دکتر حمید بهرامی احمدی
دکتر بابک رزم ساز
دکتر بابک رزم ساز

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 13937565