اخبار مجد:    
حقوقدانان همکار مجد؛
دکتر فرشید اکبرزاده
دکتر فرشید اکبرزاده
دکتر احد باقر زاده
دکتر احد باقر زاده
دکتر حمید هاشم بیگی
دکتر حمید هاشم بیگی
دکتر جعفر نوری یوشانلوئی
دکتر جعفر نوری یوشانلوئی
دکتر حمید بهرامی احمدی
دکتر حمید بهرامی احمدی
دکتر بابک رزم ساز
دکتر بابک رزم ساز
دکتر مهرداد رایجیان اصلی
دکتر مهرداد رایجیان اصلی
دکتر مهدی سلیمی
دکتر مهدی سلیمی
دکتر عاطفه عباسی کلیمانی
دکتر عاطفه عباسی کلیمانی
دکتر محمد نبی پور
دکتر محمد نبی پور

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 4939381