اخبار مجد:    
حقوقدانان همکار مجد؛
احسان محمدی
احسان محمدی
دکترامیرشایان شفیعی نیک
دکترامیرشایان شفیعی نیک
دکترداودکوهی
دکترداودکوهی
دکترسیروس ضرغامی
دکترسیروس ضرغامی
دکترصادق صادقی
دکترصادق صادقی
دکترمحمدامینی
دکترمحمدامینی
دکترمحمدرضاگودرزی بروجردی
دکترمحمدرضاگودرزی بروجردی
دکترمصطفی واحدی
دکترمصطفی واحدی
دکترمهدی کریمی
دکترمهدی کریمی
دکترمهران صادقی
دکترمهران صادقی

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 10465175