اخبار مجد:    
حقوقدانان همکار مجد؛
عباس کرمی
عباس کرمی
محمد هادی نبوی
محمد هادی نبوی
محمد صالح اسفندیاری
محمد صالح اسفندیاری
مهدی عبدی
مهدی عبدی
محمد رضا عدالتخواه
محمد رضا عدالتخواه
مهدی زکوی
مهدی زکوی
احمد رحیمی مقدم
احمد رحیمی مقدم
اقلیمه نصیری سقرلو
اقلیمه نصیری سقرلو
سعید قماشی
سعید قماشی
دکترمحمدمهدی رحیمی
دکترمحمدمهدی رحیمی

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 13937442