اخبار مجد:    
حقوقدانان همکار مجد؛
محمد صالح اسفندیاری
محمد صالح اسفندیاری
مهدی عبدی
مهدی عبدی
محمد رضا عدالتخواه
محمد رضا عدالتخواه
مهدی زکوی
مهدی زکوی
احمد رحیمی مقدم
احمد رحیمی مقدم
اقلیمه نصیری سقرلو
اقلیمه نصیری سقرلو
سعید قماشی
سعید قماشی
سمیه عبداللهی ویشکایی
سمیه عبداللهی ویشکایی
علیرضا نوبهاری طهرانی
علیرضا نوبهاری طهرانی
قاسم باقری
قاسم باقری

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 6049247