اخبار مجد:    
حقوقدانان همکار مجد؛
محمد رضا عدالتخواه
محمد رضا عدالتخواه
مهدی زکوی
مهدی زکوی
احمد رحیمی مقدم
احمد رحیمی مقدم
اقلیمه نصیری سقرلو
اقلیمه نصیری سقرلو
سعید قماشی
سعید قماشی
سمیه عبداللهی ویشکایی
سمیه عبداللهی ویشکایی
علیرضا نوبهاری طهرانی
علیرضا نوبهاری طهرانی
قاسم باقری
قاسم باقری
فاطمه شجاعی
فاطمه شجاعی
فرهاد شاهیده
فرهاد شاهیده

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 5326547