اخبار مجد:    
حقوقدانان همکار مجد؛
دکترعلی پورقصاب امیری
دکترعلی پورقصاب امیری
دکترمحمدمهدی پور
دکترمحمدمهدی پور
دکتراکبرادیبی
دکتراکبرادیبی
دکترمحمدولی محمدی
دکترمحمدولی محمدی
دکترفاطمه عامری سیاهوئی
دکترفاطمه عامری سیاهوئی
حسین نوش آبادی
حسین نوش آبادی
دکترحیدرپیری
دکترحیدرپیری
دکترلیلافیروزمند
دکترلیلافیروزمند
دکترمحسن سیرغانی
دکترمحسن سیرغانی
دکترمهدی مومنی
دکترمهدی مومنی

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 10156779