اخبار مجد:    
حقوقدانان همکار مجد؛
دکترآزیتا محسن زاده
دکترآزیتا محسن زاده
دکترمحمدقربانی
دکترمحمدقربانی
دکترسیدمحمدمهدی زاده
دکترسیدمحمدمهدی زاده
دکترمحمدامین ابریشمی راد
دکترمحمدامین ابریشمی راد
متیناسادات عمادی
متیناسادات عمادی
دکتررضامحمدی کرجی
دکتررضامحمدی کرجی
دکترعلی قانعی
دکترعلی قانعی
زهرامیرزایی
زهرامیرزایی
سپیده ولائی
سپیده ولائی
سیدعسکرعطایی
سیدعسکرعطایی

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 10462782