اخبار مجد:    
حقوقدانان همکار مجد؛
دکتر مصطفی پرتوی
دکتر مصطفی پرتوی
دکتر علی ناصحی
دکتر علی ناصحی
حبیب رزمجویی
حبیب رزمجویی
کبری اباذری
کبری اباذری
مرتضی رحمانیان
مرتضی رحمانیان
شهرام رحمانی
شهرام رحمانی
علی اکبر ایزدی فرد
علی اکبر ایزدی فرد
دکترجواد محمد  علی زاده
دکترجواد محمد علی زاده
دکتر محمد سلطانیه
دکتر محمد سلطانیه
دکتر زهرا سادات میرهاشمی
دکتر زهرا سادات میرهاشمی

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 12228017