اخبار مجد:    
بانک قوانین و مقررات کشور
جستجو در قوانین و مقررات کشور؛
جستجو در   به دنبال     
در حال بارگذاری
 قوانين و مقررات مالياتي
 • دفتر اول : قوانین مالیاتی
  • قانون مالیاتهای مستقیم‌
   • باب اول‌: اشخاص مشمول مالیات‌
   • باب دوم‌: مالیات بر دارایی‌
   • باب سوم‌: مالیات بر درآمد
   • باب چهارم‌: در مقررات مختلفه‌
   • باب پنجم‌: سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی‌
   • آئين نامه مربوط به روش‌هاي نگهداري دفاتر و اسناد و مدارك و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورت‌هاي مالي نهايي موضوع تبصره (2) ماده (95) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 10/1/1382 با آخرين اصلاحات و الحاقات
   • اصلاحيه ماده 62 آيين‌نامه‌ اجرايي موضوع ماده 218 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1390/04/28
  • قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی «مصوب 21/8/1376»
  • لایحه مالیات بر ارزش افزوده‌
  • قانون اصلاح قسمتی از بند (ب‌) تبصره 16 قانون بودجه سال 68 کل کشور مصوب 27/2/68
  • قسمتی از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/73
  • قسمتی از قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 20/9/73 روزنامه رسمی 14515 ـ 8/10/73
  • قانون نحوة تأمین هزینه‌های ضروری اتاقهای بازرگانی مصوب 11/8/1372
  • قانون اجازه اختصاص سود ویژه عملکرد شرکتهای برق منطقه‌ای تابعه وزارت نیرو، سازمان برق ایران‌... برای انجام هزینه‌های سرمایه‌ای در سال 1373 «مصوب 22/1/1378»
  • قسمتی از تبصره 2 قانون بودجه سال 1376 کل کشور
  • قانون استفسار
  • قسمتی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/70
  • قانون اصلاح تبصره بند(الف‌) ماده‌(1) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ـ مصوب 30/7/76
  • قسمتی از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین‌
  • ضوابط اجرائی تبصرة ماده 186 اصلاحی‌ قانون مالیات‌های مستقیم‌
  • آئین‌نامة اجرایی ماده 144 قانون مالیات‌های مستقیم‌
  • قسمتی از قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات‌ مصوب 26/3/66
  • آئین‌نامه اجرایی وصول مالیاتها موضوع ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم‌
  • لایحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و آیین نامه اجرایی آن مصوب نخست وزیر 25/4/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
  • تصویب نامه راجع به جز
  • قسمتی از قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال 1350
  • تصویب نامه راجع به
  • لایحه تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی
 • دفتر دوم : معافیت های مالیاتی
  • قانون تاسیس شرکت دولتی پست بانک مصوب 21/6/1374
  • قسمتی از قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 24/3/77
  • قسمتی از قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب روستایی مصوب 12/9/74
  • قسمتی از قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری‌ مصوب 24/3/77
  • قانون معافیت سازمان بیمه خدمات درمانی از پرداخت مالیات حق بیمه‌های دریافتی
  • قسمتی از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران
  • قانون معافیت شرکتهای پست جمهوری اسلامی ایران و مخابرات از پرداخت مالیات
  • قسمتی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 22/12/1374
  • قانون لایحه الحاق بندهای (11) و (12) به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی‌مصوب 11/3/76
  • قسمتی از قانون اجازه تأسیس شرکت دولتی مرکز نگهداری و تعمیرات جزیی یا کلی هواپیماهای بازرگانی غیر نظامی «مصوب 30/2/1375»
  • قانون استفساریه از مؤسسات و واحدها و مراکز فرهنگی مندرج در قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب 1365 و تبصره (6) ماده (35) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371 ـ مصوب 31/1/76
  • قانون الحاق دو بند به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی «مصوب 19/4/1373»مصوب 27/7/1376
  • قسمتی از قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ـ مصوب 30/6/76
  • قانون استفساریه نسبت به (1) تلقی یا عدم تلقی وجوه دریافتی بابت حق انشعاب یا ودیعه بعنوان حقوق عمومی‌، و (2) بند (ک‌) تبصره (19) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 6/8/77
  • قانون الحاق جهاد دانشگاهی به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی «مصوب 26/9/1376» مجلس شورای اسلامی
  • قانون مثتثنی شدن
  • قسمتی از قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون وین راجع به نمایندگی دول در روابط خود با سازمانهای بین المللی جهانی مصوب 28/4/1367 مجلس شورای اسلامی
  • قانون معافیت مالیاتی درآمد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی بانکهای کشور
  • از قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاد شده‌) بعد از ورود به کشور مصوب 13/9/68
  • اصلاحیه قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاد شده‌) بعد از ورود به کشور
  • قانون ایجاد تسهیلات برای خرید، احداث و یا تکمیل خوابگاههای دانشجویان
  • قسمتی از قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 11/10/69
  • قانون شمول قوانینی که در مورد شهدا و خانواده معظم ایشان وضع گردیده یا می‌گردد به اسراء و مفقودالاثرها و خانواده ایشان
  • قانون معافیت شرکت ها
  • از قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 7/7/70
  • قانون معافیت مالیاتی کلیه مؤسسات خصوصی شاغل در امور مربوط به حمایت و توانبخشی معلولان و ارایه خدمات به عقب‌ماندگان ذهنی و همچنین انجام خدمات در شبانه روزیها و مهدهای کودک مصوب 18/4/74
  • تفسیر قانونی ماده 70 قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب سال 1366)
  • قانون تشکیل شرکت سرمایه‌گذاریهای خارجی ایران مصوب 30/10/71
  • قانون استفساریه موضوع بند الف ماده 138 مصوب 10/6/72 (قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 و اصلاحیه‌های بعدی آن‌)
  • قسمتی از قانون هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران ـ مصوب 21/9/78
  • قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 19/4/73
  • معافیت سود مخابرات که برای سرمایه‌گذاری اختصاص داده می‌شود
  • قانون تفسیر راجع به ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 21/1/74
  • قانون استرداد مالیات بر درآمد شرکتهای کشتیرانی و هواپیمایی بمنظور خرید کشتی و هواپیما مصوب 29/1/1374
  • از قانون نحوة صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه‌ای مانند زلزله‌، سیل و آتش سوزی از بین رفته‌اند.
  • قانون معافیت مؤسسات انتشاراتی و کتاب فروشان از پرداخت‌ مالیات مصوب 9/2/1380
  • از قانون بودجه 1372 کل کشور مصوب 12/11/71
  • قانون استفساریه اخذ یک و نیم درصد (5/1%) از صادرات فرش جهت تأمین بخشی از منابع مالی بیمه قالی‌بافان و گلیم بافان مصوب 22/8/1381
  • قانون استفساریه ماده 51 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 ـ مصوب 16/5/1381
  • قانون الحاق سازمان دانش‌آموزی جمهوری اسلامی ایران به فهرست قانون فهرست نهادها ومؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 ـ مصوب 9/5/1381
  • قانون الحاق بنیاد امور بیماریهای خاص به فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373 مصوب 24/4/1377
  • قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور مصوب 3/7/1380
  • قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت عوارض ـ مصوب 10/12/1379
  • قانون اصلاح ماده 20 قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
  • قانون استفساریه راجع به تبصره 30 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 28/2/1379
  • قانون استفساریه تبصره ذیل ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه‌مصوب 1363 مصوب 13/6/1379
  • قانون حمایت از تأسیس و اداره مجتمع‌های بزرگ و متمرکز قالی بافی مصوب 22/12/1380
 • دفتر سوم : امور مالیاتی ر قوانین بوجه و برنامه های 5ساله
  • قسمتی از قانون بودجه سال 1364 کل کشور مصوب اسفند ماه 1363
  • قسمتی از قانون بودجه سال 68 کل کشور مصوب 29/12/67
  • قسمتی از قانون بودجه سال 69 کل کشور مصوب 28/12/68
  • قسمتی از قانون بودجه سال 70 کل کشور مصوب 11/11/69
  • قسمتی از قانون بودجه سال 71 کل کشور مصوب بهمن 1370
  • قسمتی از قانون بودجه 1373 کل کشور مصوب 72 شماره 13/5/30 ـ 4/2/1373 ـ از تبصره 2 ـ قانون بودجه سال 1373
  • قسمتی از قانون بودجه 1374 کل کشور مصوب 73 شماره‌416 ـ 5/30 ـ 14/2/74
  • قسمتی از قانون بودجه 1375 کل کشور مصوب 74
  • قسمتی از قانون بودجه 1376 کل کشور مصوب 75
  • قسمتی از قانون بودجه سال 1377 کل کشور مصوب 76
  • قسمتی از قانون بودجه سال 1377 کل کشور مصوب 77
  • قسمتی از قانون بودجه سال 1379 کل کشور مصوب 24/12/1378
  • قسمتی از ثانون بوجه سال 80 که دارای احکام مالیاتی
  • قسمتی از قانون بوجه سال81
  • قسمتی از قانون بوجه سال 82 مصوب اسفند 81
  • از قانون برنامه اول توسعه اقتصادی‌، اجتماعی‌، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
  • قسمتی از قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی اجتماعی ـ مصوب 17/1/79
 • دفتر چهارم : بخشنامه های مالیاتی
  • بخشنامه های مالیاتی ـ از سال 1376 تا 1378
  • بخشنامه های سال 1379
  • بخشنامه های سال 1380
  • بخشنامه های سال 1380
  • بخشنامه های شهریور تا پایان80
  • بخشنامه های سال 1381
  • بخشنامه های سال 1381
  • بخشنامه های سال 1381
  • بخشنامه های سال 1381
  • بخشنامه های سال 1382
  • بخشنامه های سال 1382
 • دفتر پنچم:آرا شورای عالی مالیاتی
  • آرای شورایعالی مالیاتی
 • دفتر ششم: تصویبنامه های مالیاتی
  • تصویب نامه ها ـ از سال 75 تا 77
  • تصویبنامه ها ـ سال 1378
  • تصویبنامه ها ـ شش ماهه اول سال 1379
  • تصویبنامه ها ـ شش ماهه دوم سال 1379
  • تصویبنامه ها ـ شش ماهه اول سال 1380
  • تصویبنامه ها ـ شش ماهه دوم سال 1380
  • تصویبنامه ها ـ شش ماهه اول سال 1381
  • تصویبنامه ها ـ شش ماهه دوم سال 1381 (1)
  • تصویبنامه ها ـ شش ماهه دوم سال 1381 (2)
  • تصویبنامه ها ـ شش ماهه اول سال 1382
 • دفتر هفتم:سایر قوانین
  • قانون فهرست نهادها و مؤسسات‌ عمومی غیردولتی‌
  • قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی‌،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا،ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381
  • قانون تشویق سرمایه‌گذاری در طرحهای آب کشور مصوب 6/5/1381
  • قانون اصلاح مواد 2 و 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تشکیل شورای عالی انرژی کشور مصوب 30/4/1381
  • قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 4/3/1381
  • قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز مصوب 27/1/81
  • قانون تسری مفاد برخی از قوانین و مقررات مربوط به بانکها به صندوق تعاون مصوب 27/1/1381
  • قانون اصلاح ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت‌ مصوب 22/1/1380
  • قانون موافقتنامه همکاریهای تجاری اکو ـ مصوب 27/9/1379
  • قانون اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افراد که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی‌محکومیت سیاسی داشته‌اند «مصوب 30/2/1377»
  • قانون محل‌، دفاتر روزنامه و مجله ـ مصوب 13/2/1377
  • قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت مصوب 26/11/1376
  • قانون اصلاح عبارتی قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح بعنوان حسابدار رسمی‌
  • قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح‌ بعنوان حسابدار رسمی مصوب 21/10/72
  • قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب تیر ماه 1358


دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 13944231