اخبار مجد:    
بانک قوانین و مقررات کشور
جستجو در قوانین و مقررات کشور؛
جستجو در   به دنبال     
در حال بارگذاری
 قوانين و مقررات كيفري
 • دفتر اول : مجازات، دادرسی و اجرا
  • لایحة قانونی راجع به تشدید مجازات سارقین‌ مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص بشوند
  • قانون مربوط به تشدید مجازات سرقت مسلحانه‌
  • قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست‌
  • قانون راجع به بدهی واردین به مهمانخانه‌ها و پانسیونها
  • از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین‌
  • قانون اصلاح ماده (128) قانون آیین دادرسی دادگاههی عمومی و انقلاب مصوب 28/6/1378
  • لایحه قانونی تعیین مرجع تجدید نظر و اعاده‌ دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات‌
  • قانون تعریف محکومیتهای مؤثر در قوانین جزایی‌
  • قانون لغو مجازات شلاق
  • قوانین مربوط به دیوان کیفر
  • قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی‌
  • آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره الحاقی ماده 19 قانون‌مجازات اسلامی‌
  • آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین
  • قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور
  • آیین نامه شرح وظایف قضات تحقیق‌
  • قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر
  • قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن
  • قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند
  • لایحه قانونی حفظ امنیت اجتماعی‌
  • قانون نحوة اجرای محکومیتهای مالی‌ مصوب 1393
  • قانون اقدامات تأمینی‌
  • قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس‌ وکلاهبرداری
  • قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان‌، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان اسکناس مجعول‌
  • قانون‌ مجازات‌ اشخاصی‌ که‌ برای‌ بردن‌ مال‌ غیر تبانی‌ می‌نمایند
  • قانون تشکیل محکمة عالی انتظامی قضات‌
  • قانون اجازه منع تعقیب اشخاصی که در امور مربوط به‌ اموال قبل از کشف جرم اقرار می‌نمایند
  • قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها
  • افزایش میزان بازداشت بدل از جزای نقدی مقرر در ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به یکصد هزار ریال‌
  • قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی
  • آیین نامه دادسراها و دادگاههای وپژه روحانیت
  • متن فرمان 8 ماده‌ای حضرت امام‌خمینی (ره‌)
  • قانون راجع به تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی‌
  • لایحة قانونی‌راجع‌به مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه‌ سرد و اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی‌
  • قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران‌
  • از قانون فعالیت احزاب‌، جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده‌
  • قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی‌
  • قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی‌
  • قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی‌
  • لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک‌
  • آیین نامه اجرایی قانون نحوة رسیدگی به تخلفات و مجازات‌ فروشندگان لباسهایی که استفاده آنها در ملاء عام خلاف شرع‌است و یا عفت عمومی را جریحه دار می‌کند
  • از آیین‌نامه طرز نگاهداری اسناد سری و محرمانه دولتی‌ و طبقه‌بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات‌
  • قانون اصلاح قانون تعریف محکومیتهای موثر در قوانین جزایی مصوب 1366
  • آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص‌، رجم‌، قتل‌، صلب‌، اعدام و شلاق موضوع ماده 293 قانون آیین دادرسی دادگاههای‌عمومی و انقلاب در امور کیفری‌
  • قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (درامور کیفری‌)
  • آیین نامه نظارت و ارزیابی دادستانی انتظامی قضات
  • قانون رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که‌ استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی‌ را جریحه دار می‌کند
  • قانون راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می‌دهند و یا تملک می‌کنند و مجازات آنها
  • قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص‌
  • قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب‌
  • قانون و مقررات مربوط به چک
   • قانون چکهای تضمین شده‌
   • لایحه‌قانونی‌ممنوعیت‌خروج‌بدهکاران‌بانکها
   • قانون صدور چک‌
   • آیین‌نامه تعیین ضوابط و مقررات مربوط به‌ محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و چگونگی پاسخ استعلام بانکها
  • آیین‌نامه‌ اصلاحی‌ قانون‌ تشکیل‌ دادگاههای‌ عمومی‌ وانقلاب‌
  • لايحه جديد آيين دادرسي کيفري
  • قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات 1394
  • قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
  • آيين نامه راجع به نحوه اجراي مجازات هاي تکميلي موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392
  • آيين نامه اجرايي ماده (79) قانون مجازات اسلامي
  • قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394
  • آيين نامه اجرای قانون شوراي حل اختلاف مصوب 1395
  • قانون تشديد مجازات جاعلين اسکناس و واردکنندگان‌، توزيع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان اسکناس مجعول‌
  • قانون‌ مجازات‌ اشخاصي‌ که‌ براي‌ بردن‌ مال‌ غير تباني‌ مي‌نمايند
  • آيين‌نامه‌ اصلاحي‌ قانون‌ تشکيل‌ دادگاههاي‌ عمومي‌ وانقلاب‌
  • آيين نامه ميانجي گري در امور كيفري مصوب 1395
  • آيين نامه اجرايي احراز عنوان ضابط دادگستري
  • آيين نامه اجرايي حمايت از شهود و مطلعان
  • آيين نامه اجرايي شيوه نگهداري اموال توقيف شده
  • قانون جرم سیاسی
  • آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تامین قضایی
  • دستورالعمل فوریت­های قضایی و نحوه عملکرد واحدهای کشیک
 • دفتر دوم : مواد مخدر و قاچاق
  • آيين نامه هاي مربوط به مواد مخدر
   • آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با موادمخدر
   • آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادی به آن
   • آیین نامه عفو و تخفیف مجازات محکومین مواد مخدر که در اجرای مصوبه 3/8/67 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام اسلامی محکومیت یافته و می یابند
   • آیین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی
   • آیین نامه پیشگیری از اعتیاد، درمان معتادان به موادمخدر و حمایت از افراد در معرض خطر اعتیاد
   • آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات‌قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح‌
  • کنوانسیون های مربوط به مواد مخدر
   • قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مواد روان گردان
   • قانون الحاق دولت ایران به معاهده واحد مواد مخدر 1961 نیویورک
   • معاهده واحد درباره مواد مخدر مورخ 1961 نیویورک
   • قطعنامه های مصوب کنفرانس ملل متحد برای تصویب قرارداد واحد درباره مواد مخدر
   • کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق موادمخدر و داروهای روان گردان
   • کنوانسیون مواد روان گردان
   • قانون الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان
  • مجموعه نظرهای دیوان عالی کشور مربوط به مواد خدر
   • گزیده ای از مجموعه نظرهای دیوان عالی کشور و دادستانی کل در زمینه ی مواد مخدر
   • گزیده ای از مجموعه نظرهای دیوان عالی کشور و دادستانی کل در زمینه ی مواد مخدر
  • نظرات مشورتی مربوط به مواد مخدر
   • فهرست نظرهای مشورتی
   • گزيده نظرات مشورتي
  • تصویب نامه های مربوط به مواد مخدر
   • تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر
   • تصویب نامه در مورد امحای مواد افیونی و مخدر
  • آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مربوط به مواد مخدر
  • بخشنامه های مربوط به مواد مخدر
  • استفتائات فقهی راجع به مواد مخدر
  • قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن
  • آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادي به آن
  • آيين‌نامه پيشگيري از اعتياد، درمان معتادان به موادمخدر و حمايت از افراد در معرض خطر اعتياد
  • لايحه قانوني تشديد مجازات مرتكبين جرايم مواد مخدر و اقدامات تأميني و درماني به منظور مداوا و اشتغال به كار معتادين
  • قانون مجازات مرتكبين قاچاق
  • قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح
  • آيين‌نامه اجرايي تبصره 2 ماده 1 قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح
  • قانون الحاق به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان
  • قانون تأسيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن
  • آيين‌نامه اجرايي ماده (31) قانون تأسيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن ـ مصوب 1370 ـ و تبصره (1) ماده واحده قانون اصلاح ماده (19) قانون مجازات مرتكبين قاچاق
  • قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز
  • آيين‌نامه اجرايي قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز
  • دستورالعمل پيشگيري و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبكه فرآورده‌هاي نفتي يارانه‌اي مصوبه جلسه 72 اعضاء اصلي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز اصلاحيه ارديبهشت 1388
  • قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز 1392 با اصلاحات 1394
 • دفتر سوم : تخلفات در نظام صنفی و تعزیرات
  • قانون تعزیرات حکومتی‌
  • آیین‌نامة سازمان تعزیرات حکومتی‌
  • قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی‌
  • قانون‌ نظام‌ صنفی‌ کشورمصوب 24/12/1382 با اصلاحات 92
  • قانون تشدید مجازات محتکران وگرانفروشان‌
  • قانون مجازات نانوایان و قصابان متخلف‌
  • مصوبه مورخ 26/7/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام‌ اسلامی در خصوص تعزیرات امور گندم‌، آرد و نان و آیین‌نامه مربوطه‌
  • قانون شمول قانون مجازات اخلال‌کنندگان در عرضه دام و توزیع گوشت درباره اخلال‌کنندگان در عرضه و توزیع گندم‌ و آرد و قند و شکر و برنج و روغن‌
  • قانون منع خرید و فروش کوپنهای کالاهای اساسی‌
  • قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی‌
  • قانون مجازات اخلال کنندگان در عرضه دام و توریع گوشت
  • آیین نامه راجع به وظایف واحد رسیدگی به شکایات و تجدیدنظر در احکام کمیسیونهای تعزیرات حکومتی بخش دولتی‌
  • آیین‌نامه اجرایی نحوه فروش کالاهای قاچاق مکشوفه‌موضوع قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز
  • لایحه قانونی مجازات واحدهای تولیدی داخلی و وارداتی متخلف‌
  • آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی‌راجع به قاچاق کالا و ارز
  • آیین‌نامه نحوة رسیدگی کمیسیون تعزیرات حکومتی‌ بخش دولتی‌
  • تصویب‌نامة هیأت وزیران درخصوص‌ تعیین سازمان و تشکیلات تعزیرات حکومتی‌
  • آیین‌نامه تعزیرات حکومتی امور گندم‌، آرد و نان‌
  • آیین‌نامه اجرائی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت‌ و توزیع کالا و خدمات‌
  • قانون نحوه توزیع قند و شکر تولیدی کارخانه‌های کشور
  • قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی‌ راجع به قاچاق کالا و ارز
  • اصلاح آيين نامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا و ارز، مصوب 5/6/1382
  • اصلاحیه آئین نامه اجرائی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز
  • اصلاح ماده(30) اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز
 • دفتر چهارم : پزشکی ، دامپزشکی و بهداشتی
  • قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی
  • قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور
  • قانون راجع به اطبای خارجی‌
  • قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی‌ و مواد خوردنی و آشامیدنی‌
  • قانون مایه‌کوبی عمومی و اجباری‌
  • قانون‌ تشکیل‌ سازمان‌ نظام‌ پزشکی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌
  • قانون راجع به ثبت و گزارش اجباری‌ بیماری‌های سرطانی‌
  • از قانون طبابت‌
  • قانون انطباق امور اداری و فنی مؤسسات پزشکی‌ با موازین شرع مقدس‌
  • قانون اجازه تأسیس آزمایشگاههای تجزیه خاک و گیاه وآزمایشگاههای تشخیص آفات و بیماریهای گیاهی توسط بخش تعاونی و خصوصی‌
  • قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیردار
  • قانون سازمان دام پزشکی کشور
  • آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای‌شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته‌
  • آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور
  • آیین‌نامه مقررات بهداشتی‌
 • دفتر پنجم: کتاب، مطبوعات و رسانه ها
  • قانون حمایت حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان‌
  • آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت حقوق مؤلفان‌ و مصنفان و هنرمندان‌
  • قانون هیات منصفه
  • قانون مطبوعات مصوب سال 64 و اصلاح آن‌
  • قانون ترجمه و تکثیر کتب‌ و نشریات‌ و آثار صوتی‌
  • قانون معافیت مؤسسات انتشاراتی و کتاب فروشان از پرداخت مالیات‌
  • قانون ممنوعیت وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی‌ از چاپ و انتشار نشریات غیر ضرور
  • قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی‌، عناوین و اصطلاحات بیگانه‌
  • لایحه قانون مطبوعات - مصوب 1331
  • قانون محل دفاتر روزنامه و مجله‌
  • قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره‌
  • قانون هیئت منصفه مصوبه دهم خردادماه سیصد و ده‌
  • قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری‌ فعالیتهای غیر مجاز می‌نمایند
  • لایحه قانونی مطبوعات مصوب 1334
  • لایحه قانونی مطبوعات‌ - 1358
  • نظریات مشورتی بابت مطبوعات
  • آیین نامه محل تأسیس دفاتر مطبوعات‌
  • آئین‌نامه هیئت منصفه‌ - مصوب 1374
  • آیین‌نامة اجرایی قانون «ممنوعیت به‌کارگیری‌ تجهیزات دریافت از ماهواره‌»
  • آيين‌نامه اجرايي قانون مطبوعات‌ مصوب 1364 و اصلاحات بعدي آن
  • آیین نامه نویسندگان مطبوعاتی و خبرنگاران‌
  • آیین نامه محل تأسیس دفاتر مطبوعات‌
  • تصویبنامه راجع به صادر نمودن کتب و نشریات‌
  • گذری به پیشینه هیئت منصفه در ایران‌
  • آئین نامه اجرایی قانون هیئت منصفه
  • قانون تعيين تكليف هيئت منصفه مطبوعات
  • قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات
  • قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه‌اي
  • آئين نامه اجرائي مواد (2) و (17) قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه‌اي
  • قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليتهاي غير مجاز مي‌نمايند
  • قانون ثبت اختراعات ، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري
  • آيين‌نامه اجرايي قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري
  • قانون ممنوعيت به كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره
  • قانون ممنوعيت وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي از چاپ و انتشار نشريات غير ضرور
  • آيين نامه اجرايي قانون مطبوعات مصوب 1395
  • آئين نامه اجرايي قانون هيئت منصفه
  • قانون فعال نمودن هيئت منصفه مطبوعات براي جلوگيري از تعطيلي اصل يكصد و شصت و هشتم (168) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • درفتر ششم: هوایی ، دریایی ، مرزی و راه
  • قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما
  • قانون گذرنامه‌
  • مواد جزایی از لایحه قانونی اصلاح قانون تأسیس‌ شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه‌
  • مواد مرتبط با امور جزایی از قانون هواپیمایی کشوری‌
  • مقررات کیفری از قانون دریایی ایران‌
  • قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران‌ در خلیج فارس و دریای عمان‌
  • قانون‌الحاق دولت ایران به‌کنوانسیون‌جلوگیری‌ازاعمال‌ غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری‌
  • قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه‌آهن‌
  • قانون تشدید مجازات کبوترپرانی‌
  • قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور
  • قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه‌آهن‌
  • آیین‌نامة اجرایی بند 3 مادة 29 قانون گذرنامه‌
  • تصویب نامه در خصوص ماده 24 قانون گذرنامه
  • آیین‌نامة بندرهای ایران‌
  • آیین‌نامة ثبت و بهره‌برداری شناورها
 • دفتر هفتم: منابع طبیعی ، صید و شکار ، محیط زیست
  • قانون شکار و صید
  • قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی‌ جمهوری اسلامی ایران‌
  • موادی‌ از قانون‌ حفاظت‌ و بهره‌برداری‌ از جنگلها و مراتع‌
  • قانون حفظ و حمایت ازمنابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور
  • قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست‌
  • لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها
  • قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا
  • آیین‌نامه «ممنوعیت استعمال و عرضه سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی‌»
  • آیین نامه اجرایی تبصره ماده (6) قانون نحوه‌ جلوگیری از آلودگی هوا
  • آیین‌نامه اجرایی ماده 1 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور
  • آیین‌نامة اجرایی قانون حفاظت و بهره‌برداری‌ از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران‌
  • آیین نامه اجرایی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا
 • دفتر هشتم : امور اختلافی
  • ماده واحده مربوط به تغییر و اصلاح مجازاتهای خلافی‌
  • آیین‌نامه امور خلافی روستایی‌
  • آیین‌نامه طرز نگاهداری دامها و پرنده‌ها
  • آیین‌نامه امور خلافی‌
  • آیین‌نامه آسیابانی‌
  • آیین‌نامه راجع به نصب و استفاده از بلندگو
  • آیین‌نامه مرده‌شویخانه و گورستان‌
  • آیین‌نامه جلوگیری از مرض هاری‌
  • آیین‌نامه بنگاه ماشین‌نویسی‌
  • آیین‌نامه گوشت‌فروشی‌
  • آیین‌نامة ورود ـ فروش و مصرف سموم دفع آفات‌ نباتی و حیوانی و خانگی‌
 • دفتر نهم : زندان ، عفو و بخشودگی
  • آیین‌نامه اجرایی‌ سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
   • بخش یک‌: کلیات
   • بخش دوم ـ مقررات عمومی‌
   • بخش سه‌: رابطه زندانی با خارج از زندان‌
   • بخش چهار : آماده سازی برای خروج از زندان
  • آیین‌نامه مراکز مراقبت بعد از خروج‌
  • آیین‌نامة اجرایی کانون اصلاح و تربیت‌
  • اساسنامه انجمنهای حمایت زندانیان‌
  • آیین‌نامه انجمنهای حمایت زندانیان‌
  • آیین‌نامة کمیسیون عفو و بخشودگی‌
  • اساسنامه‌ بنگاه‌ تعاون‌ و حرفه‌آموزی‌ و صنایع‌ زندانیان‌ کشور
  • قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی‌ و تربیتی کشور به‌ «سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور»
  • آیین‌نامة اجرایی تبصرة ذیل ماده واحدة لغو قانون‌ انگشت‌نگاری عمومی
  • آیین‌نامه سجل قضایی‌
  • اصلاحیه مواد 206 و 215 آیین نامه اجرایی سازمان زندانهاو اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 26/4/1380 واصلاحات و الحاقات بعدی‌
  • قانون پيشگيري از وقوع جرم
  • دستور العمل ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندانها
  • آيين نامه اجرايي شيوه استقرار و اجراي وظايف معاونت اجراي احكام كيفري يا واحدي از آن در زندانها و مؤسسات كيفري
 • دفتر دهم : قوانین و مقررات متفرقه
  • قانون مبارزه با قاچاق انسان
  • قانون تشدید مجازات به کار گماردن اطفال کمتر از 12 سال در کارگاههای فرشبافی‌
  • از قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی‌ کشوری و انتخابات شوراهای مزبور
  • مواد جزائی از قانون پولی و بانکی کشور
  • از لایحة قانونی حفاظت فنی‌
  • از آیین‌نامة لایحة قانونی حفاظت فنی‌
  • از قانون سازمان برق ایران‌
  • از قانون همه‌پرسی در جمهوری اسلامی ایران‌
  • قانون راجع به حفظ آثار ملی‌
  • لایحة قانونی مجازات اخلال در امر کشاورزی و دامداری‌
  • آیین‌نامة اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه‌
  • از قانون پستی‌
  • قانون‌ راجع‌ به‌ تعیین‌ وظایف‌ و تشکیلات‌ شورای‌ امنیت‌ کشور
  • قانون شمول اجرای قانون نحوة اجرای اصل 49 قانون‌ اساسی در مورد ثروتهای ناشی از احتکار و گران‌فروشی و قاچاق
  • قانون نحوة اجرای اصل 49 قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران‌
  • قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
  • از قانون تأسیس بورس اوراق بهادار
  • از قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری‌
  • قانون اجازة تأسیس آزمایشگاههای تجزیة خاک و گیاه و آزمایشگاههای تشخیص آفات و بیماریهای‌ گیاهی
  • آیین‌نامه پیش‌آمدگیهای ساختمانی در گذرها
  • قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنایع نفت ایران‌
  • قانون راجع به ازدواج‌
  • قانون لزوم ارائة گواهینامة پزشک‌ قبل از وقوع ازدواج‌
  • قانون راجع به انکار زوجیت‌
  • قانون انحصار بازرگانی خارجی‌
  • از قانون محاسبات عمومی کشور
  • قانون مجازات افشای سؤالات امتحانی‌
  • قانون مربوط به حق حضانت‌
  • قانون حفاظت در برابر اشعه‌
  • قانون ثبت آثار ملی‌
  • قانون مجازات اخلال کنندگان در تأسیسات‌ آب و برق و گاز و مخابرات کشور
  • قانون مجازات اخلالگران در صنایع‌
  • قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
  • چند ارجاع دیگر مربوط به قوانین کیفری
  • از قانون تشکیل‌ شرکت پست جمهوری اسلامی ایران‌
  • قانون ممنوعیت دولت از مذاکره و عقد قرارداد راجع به امتیاز نفت با خارجیها
  • از قانون سازمان انرژی اتمی ایران‌
  • مواد جزایی از آیین‌نامه اجرایی قانون واگذاری‌معاملات ارزی به بانک ملی ایران‌
  • لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور
  • لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال‌حفاریهای‌غیرمجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیای‌ عتیقه و آثار تاریخی که براساس ضوابط بین‌المللی مدت‌ یکصدسال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد.
 • دفتر یازدهم : راهنمایی، رانندگی و حمل و نقل
  • طرح‌قانوني‌مربوط به تشديد مجازات رانندگان متخلف
  • قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي
  • قانون تشديد مجازات موتورسيكلت سواران متخلف
  • آيين‌نامه اجرايي تبصره 3 ماده واحده قانون تشديد مجازات موتورسيكلت سواران متخلف
  • قانون جلوگيري از تردد موتورسيكلتهاي فاقد شماره راهنمايي و رانندگي
  • آيين‌نامه اجرايي قانون جلوگيري از تردد موتورسيكلتهاي فاقد شماره راهنمايي و رانندگي
  • لايحه قانوني راجع به مجازات متخلفين از اجراي مقررات طرح جديد ترافيك (مرحله سوم)
  • قانون مجازات استفاده از پلاك‌هاي تقلبي وسايط نقليه موتوري
  • مقررات منع‌تغيير وضعيت وسايل نقليه باربري قبل از اخذ مجوز لازم
  • مقررات منع تغيير وضعيت وسايل نقليه مسافربري قبل از اخذ مجوز لازم
  • قانون استفاده اجباري از كمربند و كلاه ايمني
  • آيين‌نامه اجرايي قانون استفاده اجباري از كمربند و كلاه ايمني
  • قانون مجازات متخلفين از تعرفه نرخ حمل كالا و مسافر
  • قانون مجازات عاملين متخلف در امر حمل و نقل كالا
  • آيين‌نامه راجع به گواهي‌نامه رانندگي قايقها
  • آيين‌نامه عبور و مرور وسايط نقليه و اشخاص در حوزه داخلي فرودگاهها
  • آيين‌نامه حمل بار و مسافر و مدت تعطيل مؤسسات مسافربري حمل و نقل زميني
  • جدول جرايم موضوع ماده 2 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي در كليه نقاط كشور به استثناي شهر تهران
  • آيين نامه راهنمايي و رانندگي
  • قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين‌المللي كالا از طريق جاده و پروتكل اصلاحي آن
  • كنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين‌المللي كالا از طريق جاده
  • قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني
  • آيين‌نامه اجرايي قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني
  • آيين نامه اجرايي قانون مؤسسات حمل و نقل و تعميرگاه‌ها و گاراژهاي عمومي
  • قانون ممنوعيت بازداشت كساني كه مصدومين را به مراكز درماني منتقل مي‌نمايند
  • قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395
  • قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي
 • دفتر دوازدهم: تخلفات اداری
  • قانون رسيدگي به تخلفات اداري
  • آيين نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري
  • قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل
  • قانون ممنوعيت ادامه تحصيل كارگزاران كشور در ساعات اداري
  • آيين‌نامه اجرايي قانون ممنوعيت ادامه تحصيل كارگزاران كشور در ساعات اداري
  • قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني
  • قانون مربوط به رسيدگي به دارايي وزراء و كارمندان دولت اعم از كشوري و لشكري و شهرداريها و مؤسسات وابسته به آنها


دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 13937669