اخبار مجد:    
بانک قوانین و مقررات کشور
جستجو در قوانین و مقررات کشور؛
جستجو در   به دنبال     
در حال بارگذاری
 قوانين و مقررات بين المللي
 • دفتر اول : منشور سازمان ملل متحد و...
  • منشور سازمان ملل متحد
  • عهدنامة 1969 وین ـ اتریش‌
  • اساسنامة دیوان بین‌المللی دادگستری‌
  • ضمیمه عهدنامه وین‌
  • مناسبتهای خاص سازمان ملل متحد: دهه‌ها و سالهای بین‌المللی‌
 • دفتر دوم : قوانین و مقررات حقوق بین الملل خصوصی
  • از قانون مدنی‌
  • از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌
  • قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران‌
  • از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب‌ - در امور مدنی
  • قانون «رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال‌ شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی‌، کلیمی و مسیحی‌»
  • از قانون راجع به ازدواج‌
  • قانون اجازه رعایت احوال شخصیة ایرانیان غیر شیعه در محاکم‌
  • از قانون امور حسبی‌
  • از قانون کار
  • اخذ تأمین از اتباع دولتهای خارجی‌ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی‌
  • قانون راجع به ثبت شرکتها
  • از قانون مدنی‌
  • قانون ثبت احول
  • از قانون اقدامات تأمینی‌
  • قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزهای کشور
  • موادی از قانون ثبت علایم و اختراعات‌
  • قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان
  • قانون ترجمه و تکثیرکتب و نشریات و آثار صوتی
  • اقامتگاه و تابعیت اشخاص حقوقی از قانون تجارت‌
  • از قانون مدنی‌
  • قانون گذرنامه
  • از مواد آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی‌ پیرامون وکالت در دعاوی‌
  • آیین‌نامه اجرایی ماده 18 قانون ورود و اقامت‌ اتباع خارجه در ایران‌
  • آیین‌نامه تعیین مرجع گواهی وکالت در دعاوی در ممالکی‌ که دولت ایران در آن نمایندگی سیاسی یا کنسولی ندارد
  • آیین‌نامه اجرایی صدور روادید اتباع خارجی در مناطق‌ آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران‌
  • تصویبنامه در خصوص ماده 24 قانون گذرنامه مصوب 1351
  • تصویبنامه در خصوص الحاق تبصره (2) به ماده (5) آیین‌نامه اجرایی قانون راجع به ورود و اقامت‌
  • آیین‌نامه سجل قضایی‌
  • آیین‌نامه اجرایی ماده 19 قانون ورود و اقامت‌ اتباع خارجه در ایران‌
  • آیین نامه اجرایی قانون حمایت حقوق مولفان و منصفان و هنرمندان
  • آیین‌نامه اجرایی قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه‌
  • اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران‌
  • تصویبنامه در خصوص الحاق عبارتی به ضوابط پذیرش‌ سرمایه‌گذاری خارجی تحت پوشش قانون جلب‌ و حمایت سرمایه‌های خارجی‌
  • آیین نامه اجرایی راجع به استملاک اتباع بیگانه در ایران‌
  • تصویبنامه راجع به استملاک اتباع خارجه‌
  • آیین نامه استملاک اتباع خارجه‌
  • تصویبنامه در رابطه با سرمایه‌گذاریهای مشمول قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی‌
  • آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی‌
  • ضوابط پذیرش سرمایه گذاری خارجی تحت پوشش قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی‌
 • دفتر سوم : قوانین و مقرات حقوق بین الملل عمومی
  • قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون‌ بین‌المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید
  • قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون‌ مؤسسه بین‌المللی یکنواخت‌سازی حقوق خصوصی پیرامون‌ اشیای فرهنگی مسروقه یا غیر قانونی خارج شده‌
  • قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده‌فروشی و عملیات‌ و ترتیباتی که مشابه بردگی است‌
  • قانون الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه‌ با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان‌
   • مواد 1 تا 10
   • مواد 10 به بعد
  • کنوانسیون مواد روانگردان‌
  • موافقتنامه مصونیتها و مزایای سازمان کنفرانس اسلامی‌
  • قانون مجازات مرتکبین جنحه و جنایت علیه کشورهای خارجی‌
  • قانون راجع به استرداد مجرمین‌
  • قانون راجع به تعقیب جزایی مجرمین فراری از مناطق‌ سرحدی مجاور ایران‌
  • از قانون تشدید مجازات به‌ کارگماردن اطفال کمتر از 12 سال در کارگاههای فرشبافی
  • کنوانسیون حقوق کودک‌
  • قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتکل‌ 1978 ميلادي (1357 هجري شمسي‌) مربوط به کنوانسيون بين‌المللي ايمني جان اشخاص در دريا
  • پروتکل جلوگیری از اعمال غیرقانونی خشونت‌آمیز در فرودگاههایی که‌ در خدمت هواپیمایی کشوری بین المللی می‌باشند
  • قانون تصویب پروتکل جلوگیری از اعمال غیر قانونی خشونت‌آمیز در فرودگاههایی‌که در خدمت هواپیمایی کشوری بین‌المللی می‌باشند
  • کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین‌المللی کالا از طریق جاده‌
  • مقاوله‌نامه راجع به اصلاح کنوانسیون هواپیمایی بین‌المللی کشوری‌
  • کنوانسیون راجع‌به‌جرایم و برخی‌اعمال ارتکابی دیگر درهواپیما
  • قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون توکیو راجع به‌ جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما
  • کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری‌
  • قانون داوری تجاری بین‌المللی‌
  • بخشنامه وزارت دادگستری در رابطه با نحوه تقاضای استرداد مجرمین‌
  • قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون‌ حقوق کودک‌
  • قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی‌
  • کنوانسیون بین المللی کمکهای متقابل اداری به منظور پیشگیری‌، تجسس و جلوگیری از تخلفات گمرکی‌
  • پروتکل کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده‌
  • قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به اصلاحات به عمل آمده در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت در استکهلم به سالهای 1967 و 1979 میلادی برابر با سالهای‌ 1346 و 1358 هجری شمسی‌
  • اصلاحیه آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین‌المللی‌
  • آیین‌نامه اجرایی یادداشت تفاهم مورخ 26/11/1368 در مورد تسهیل عبور و مرور ساکنان مناطق مرزی دو کشور جمهوری اسلامی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی‌
  • بخشنامه شورای عالی قضایی در رابطه با مصونیت مأمورین سیاسی‌
  • بخشنامه وزارت دادگستری در رابطه با نحوه تهیه و تنظیم‌ اوراق و اسناد راجع به استرداد متهمین‌
  • قانون الحاق یک تبصره به بند 3 لایحه قانونی محمولات سیاسی‌ و لوازم شخصی متعلق به نمایندگان سیاسی ایران و خارجه‌
  • لایحه قانونی راجع به محمولات سیاسی و لوازم شخصی‌ متعلق به نمایندگان سیاسی ایرانی و خارجی‌
  • کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت‌ بین‌المللی من جمله مأمورین دیپلماتیک کشورهای طرف کنوانسیون حاضر
  • موافقتنامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی‌ ایران و دولت جمهوری آذربایجان‌
  • قانون واحده اسلامی در مورد تحریم اسراییل‌
  • قانون تصویب قانون واحده اسلامی در مورد تحریم اسراییل‌
  • قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا
  • لایحه قانونی لغو اجازه استفاده مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مصونیتها و معافیتهای قرارداد وین‌
  • قرارداد وین درباره روابط سیاسی و پروتکل اختیاری‌ مربوط به حل اجباری اختلافات‌
  • قرارداد وین درباره روابط سیاسی پروتکل اختیاری‌ مربوط به تحصیل تابعیت‌
  • قرارداد وین درباره روابط سیاسی‌
  • موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری‌ اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان‌
  • قانون مربوط به کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرایم‌ علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی من جمله مأمورین سیاسی‌
  • آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین‌المللی‌
  • مقررات كيفري از قانون دريايي ايران‌
  • قانون مجازات مرتكبين جنحه و جنايت عليه كشورهاي خارجي
 • دفتر چهارم : پيرامون صلاحيت دادگههاو محاکم جمهوري اسلامي ايران
  • از مواد آيين دادرسي دادگ اههاي عمومي و انقلاب‌ - در امور موني
  • از قانون امور حسبی‌
  • از قانون ثبت علایم و اختراعات‌
  • برخی از مواد قانون اجرای احکام مدنی‌
  • اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری جمهوری‌ اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی دولتهای خارجی‌
  • آیین‌نامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری جمهوری‌ اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی‌ علیه دولتهای خارجی مصوب 1378
  • قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای‌ رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی‌
  • قانون اصلاح قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران‌ برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی‌


دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 13937545