اخبار مجد:    
بانک قوانین و مقررات کشور
جستجو در قوانین و مقررات کشور؛
جستجو در   به دنبال     
در حال بارگذاری
 قوانين و مقررات شهرداري
 • دفتر اول : شهرداری و شورا ها
  • قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قوانین مربوط به‌ شهرداری و نوسازی و عمران شهری‌
  • لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مقررات قانون نوسازی و عمران شهری‌
  • آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 16 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1/4/48 با اصلاحات‌
  • آیین‌نامه اجرائی ماده 12 قانون نوسازی و عمران شهری‌
  • آیین‌نامه اجرایی ماده 31 قانون نوسازی و عمران شهری‌
  • آیین‌نامه ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض‌ (موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری‌)
  • تصویبنامه در خصوص تعیین بهای اراضی در شهرها
  • آیین‌نامه نحوه تعیین و تشخیص و پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت‌
  • قانون استفساریه ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری‌
  • آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان‌، استان‌ و شورای عالی استانها
  • آیین‌نامه اجرایی تشکیلات‌، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها
  • آیین‌نامه اجرایی تشکیلات‌، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرک‌
  • آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای‌ اسلامی شهر و شهرک‌
  • آیین‌نامه اجرایی تشکیلات‌، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی بخش‌
  • آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش‌
  • آیین‌نامه اجرایی تشکیلات‌، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوة انتخاب دهیار
  • قانون تغییر عنوان اعضاء شوراهای اسلامی روستاهایی که به شهر تبدیل شده‌اند
  • آیین‌نامه اجرایی قانون تغییرعنوان اعضای شوراهای اسلامی‌ روستاهایی که به شهر تبدیل شده‌اند
  • آیین‌نامه سفر اعضاء شوراهای اسلامی محلی به خارج از کشور
  • قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها
  • قانون نوسازي و عمران شهري
  • قانون شهرداري
  • آئين نامه قبوض مخصوص پرداخت اقساط بهاي املاك موضوع تبصره 1 ماده 20 قانون نوسازي و عمران شهري
  • آيين نامه اجرايي قانون اصلاح ماده (19) قانون نوسازي و عمران شهري
  • از قانون اساسي
  • قانون مديريت پسماندها مصوب 20/2/ 1383
  • آييننامه اجرايي قانون مديريت پسماندها مصوب 5/5/1384 هيأت وزيران
  • آييننامه اجرايي قانون مديريت پسماندها مصوب 5/5/1384 هيأت وزيران
  • قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري
  • قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور
  • آيين نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور
  • قانون تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور
  • قانون ايجاد شهرهاي جديد
  • قانون حمايت از احياء، بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده و ناكارآمد شهري
  • آيين نامه اجرايي تبصره (2) ماده (7) قانون حمايت از احياء، بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده وناكارآمد شهري
  • آيين نامه سفركاري اعضاء شوراهاي اسلامي محلي به خارج از كشور مصوب 18/1/1395 هيأت وزيران
  • آيين نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزايا به اعضاي شوراهاي اسلامي
  • آيين نامه داخلي شوراي اسلامي شهرستان
  • آيين نامه داخلي شوراي اسلامي استان
  • آييننامه داخلي شوراي عالي استانها
  • آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر
  • آييننامه داخلي شوراي اسلامي شهر
  • آييننامه اجرايي تشكيلات، انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي بخش
  • آيين نامه داخلي شوراي اسلامي بخش
  • قانون تأسيس دهياريهاي خودكفا در روستاهاي كشور
  • اساسنامه، تشكيلات و سازمان دهياريها
  • آيين نامه مالي دهياريها
  • آيين نامه استخدامي دهياريهاي كشور
  • آيين نامه داخلي شوراي اسلامي روستا
  • تعيين حد نصابهاي مقرر در ماده (2) آييننامه مالي دهياريها، ماده (1) آييننامه مالي شهرداريها و ماده (1) آييننامه معاملات شهرداري تهران
  • آييننامه اجرايي هيأتهاي حل اختلاف و نحوه رسيدگي به شكايات از شوراهاي اسلامي
  • قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394
  • آیین نامه اجرایی قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1395
  • تصويب نامه در خصوص بهاي اراضي، ساختمانها و مستحدثات براي محاسبه عوارض نوسازي درشهرداريهاي شهرها
  • تصويب نامه درخصوص محاسبه بهاي اراضي، ساختمانها و مستحدثات براي محاسبه عوارض نوسازي درشهرداريهاي شهرهاي مشمول ماده (2) قانون نوسازي و عمران شهري در سالهاي 1393 و 1394
  • قانون چگونگي تأمين عوارض شهرداري و هزينه انشعابهاي مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي احداث شده توسط خيّران
  • قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران
 • دفتر دوم : قونین و مقررا ت شهرسازی
  • قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران
  • قانون نظام مهندسی‌
  • قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران‌
  • مصوبه شورای عالی‌ در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه‌، گواهی عدم خلاف‌ و گواهی پایان ساختمان در سطح شهرداریهای کشور
  • آیین‌نامه طرح ساختمان در برابر زلزله
  • آیین‌نامه اجرایی ماده (27) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
  • آیین‌نامه تشکیلات حرفه‌ای کاردانهای فنی‌
  • آیین‌نامه صدور پروانه مهارت فنی برای کارگران ماهر
  • آييننامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
  • آيين نامه اجرايي ماده (33) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
  • قانون پيش فروش ساختمان
  • آيين نامه اجرايي قانون پيش فروش ساختمان
  • دستورالعمل صدرو شناسنامه فني ساختمان
  • قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران ساختماني
 • دفتر سوم : مصوبات شورایعالی شهر سازی و معماری ایران
  • فهرست طرحهای جامعه (منطقه‌؛ شهر و شهرک‌) به ترتیب تاریخ و تصویب‌
  • تشکیل کمیسیون بررسی اماکن متبرکه
  • دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر
  • منع احداث و توسعه و ضرورت خروج تدریجی‌ تأسیسات نظامی از محدوده و حریم استحفاظی شهر
  • لزوم تصویب طرحهای ملی موثر در توسعه شهرها توسط شورایعالی شهرسازی و معماری ایران‌
  • متن اصلاح شده مصوبه 19/11/64 شورایعالی‌ شهرسازی ومعماری ایران
  • مقررات ایمن سازی و احداث پناهگاه در ساختمانهای‌ مسکونی و عمومی شهری مصوب شورایعالی‌ شهرسازی و معماری ایران‌
  • لزوم تصویب محل احداث طرحها و پروژه‌های ملی در شورایعالی‌
  • تصویب الویت تهیه طرحهای جامع و هادی در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران
  • ضوابط حفظ حریم و اراضی مجاور راهها در محدوده‌ استحفاظی و حریم شهرها
  • ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای عبور و مرور معلولین‌
  • ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین جسمی وحرکتی‌
  • لزوم مطابقت کلیه طرحهای آماده‌سازی با طرحهای‌ جامع تفصیلی و هادی
  • مکانیابی طرحهای توسعه اقتصادی واجتماعی برنامه 5 ساله‌
  • منظورکردن دوره 10 ساله طرحهای جامع از تاریخ تصویب‌
  • لزوم حفظ حریم تصفیه خانه‌های فاضلاب‌
  • طراحی مسیر مخصوص عبور دوچرخه در شهرهای بالای 50 هزار نفر جمعیت‌
  • ابلاغ مصوبات مربوط به مناطق خارج از محدوده‌ توسعه شهرها به دستگاهها اجرایی‌
  • بررسی و تصویب طرحهای جامع شهرهای واقع در استانهای جنگ زده‌
  • اصلاحیه بند 3 ضوابط حفظ حریم و اراضی مجاور راهها در محدوده استحفاظی مصوب 1/3/68
  • فعالیت شغلی پزشکان و حرف وابسته‌ از مصوبه مورخ 3/2/69
  • ضوابط تأمین فضای سبز کنار اتوبانها و بزرگراهها و معابر درجه 1 و2
  • نحوه تصویب طرحهای جامع شهرهای زیر 200 هزار نفر جمعیت‌
  • ضوابط و مقررات نمای شهری‌
  • تعیین شهرهای فرهنگی ـ تاریخی اصلی کشور
  • ضوابط و مقررات مربوط به تأمین فضاهای عمومی‌ و خدماتی شهرها
  • بررسی مصوبات قبلی کمیسیونهای ماده 5
  • ضوابط و مقررات افزایش تراکم و بلند مرتبه سازی‌
  • لزوم تهیه ترازمالی ـ فیزیکی اجرای توسعه و عمران پیشنهادهای‌ طرحهای جامع و هادی در طول دوره طرحها
  • افزودن شهرهمدان به شهرهای فرهنگی ـ تاریخی‌کشور
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در مورد غیرقابل‌ تفویض بودن اختیارات کمیسیون ماده 5
  • ضوابط و مقررات اجرایی طرحهای جامع و هادی‌
  • الگوی تهیه ضوابط و مقررات اجرایی طرحهای جامع و هادی‌
  • مشخصات پهنه‌بندی اقلیمی ایران و روشهای کلی‌ طراحی مسکن‌، ساختمان و شهرسازی‌
  • ضوابط نحوه استفاده از زمینهای واقع در معرض‌ خطر بالا آمدن آب دریای خزر
  • ضوابط و نحوه تعیین عرض بستر و حریم رودخانه ‌؛ انبار و مسیلها واقع در شهرها و حریم استحفاظی آنها
  • ضوابط شهرسازی و ساختمانی در طول تهیه‌ تا زمان تصویب طرحهای هادی‌، جامع و تفصیلی‌
  • ضوابط و مقررات منطقه بندی مسکونی شهرها به‌ مجتمع آپارتمانی‌؛ چند خانواری‌؛ و تک واحدی در جهت حفظ حقوق همسایگی در واحدهای مسکونی‌
  • دستورالعمل موضوع بند 3 (ضوابط شهرسازی و ساختمانی در طول تهیه تا زمان تصویب طرحهای هادی‌؛ جامع و تفصیلی‌)
  • نحوه بررسی و تصویب طرحهای جامع شهری‌
  • ضوابط شهرسازی و معماری در ارتباط با قانون تعیین‌ وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها
  • ضوابط مربوط به تعیین مقدار زمین مورد نیاز موسسات آموزش عالی‌
  • دستورالعمل کنترل تراکم ساختمانی و تعیین سطح اشغال در مناطق‌مسکونی (براساس حفظ سرانه فضای باز، تشویق بلند مرتبه سازی‌، کاهش سطح زیربنای مسکونی و عدم تفکیک‌)
  • نحوه بررسی طرح جامع شهرهای جدید
  • نحوه هماهنگی سازمانهای خدماتی در امر نظارت بر اجرای ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی‌
  • آیین‌نامه طراحی راهها و خیابانهای شهری
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص نحوه بررسی‌طرحهای جامع شهرهای مرکز استان با جمعیت کمتر از 200000 نفر
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص نحوه‌بررسی و تصویب طرحهای جامع شهرستان‌
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ضوابط‌ جلوگیری از افزایش محدوده شهرها
  • فهرست ساختمانهای ممنوع در زیر تراز 22 ـ اراضی‌ ساحلی دریای خزر
  • بازنگری طرحهای شهرسازی که بعد از 1/3/68 به‌ تصویب رسیده‌اند برای تطبیق با ماده 5 مصوبه حفظ‌ حریم و اراضی مجاور راهها درمحدوده استحفاظی‌
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تغییر کاربری حدود 69 هکتار باغات شهرمهاباد
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طرح جامعه شهر هشتپر
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری‌ایران‌طرح‌جامع‌شهرفیروزآباد
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طرح شهرک ساحلی ـ گردشگری ارومیه‌
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طرح جامع شهر لواسان‌
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طرح جامع شهرستان اندیمشک‌
  • مصوبه شورای‌عالی‌شهرسازی‌ومعماری‌ایران‌طرح‌جامع‌شهرستان‌شوش‌
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طرح جامع شهرستان‌ دشت آزادگان‌
  • تصویب طرح منطقه حدفاصل پلیس راه تا بندر امام خمینی (ره‌)
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طرح جامع شهر جدید اندیشه‌
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طرح جامع شهرستان رفسنجان‌
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طرح جامع شهرستان نهاوند
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طرح جامع شهرستان ایوان‌
  • مصوبه‌شورای‌عالی‌شهرسازی‌ومعماری‌ایران‌طرح‌جامع‌شهرستان‌کنگان‌
  • مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت‌ اساسی طرح جامع شهربانه‌
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طرح جامع‌ شهرستان‌سمنان‌
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طرح جامع منطقه‌ ویژه اقتصادی پتروشیمی بندرامام‌خمینی‌
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طرح جامع شهرستان دزفول‌
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طرح جامع شهر جدید رامشار
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طرح جامع شهرستان سمیرم‌
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به مغایرت‌ اساسی طرح جامع شهربروجرد
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد طرح جامع‌ شهرستان کرمانشاه‌
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح‌ جامع شهرستان کنگاور
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح‌ جامع شهر داراب‌
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهر کنگاور
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح‌ جامع ناحیه ساوه‌
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع‌ شهرستان آشتیان‌
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح‌جامع شهرستان تفرش‌
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهرستان سربند
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع‌ شهرستان سراب‌
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع‌ شهرستان بوکان‌
  • مصوبه‌شورای‌عالی‌شهرسازی‌ومعماری‌ایران‌راجع‌به‌طرح‌جامع‌شهرستان‌بابل‌
  • مصوبه‌شورای‌عالی‌شهرسازی‌ومعماری‌ایران‌راجع‌به‌طرح‌جامع‌شهرستان‌آمل‌
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح توسعه‌و عمران جامع‌) ناحیه ماکوـ چالدران
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر میاندوآب‌
  • مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح توسعه‌ و عمران (جامع‌) شهرستان ممسني
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح توسعه‌ و عمران (جامع‌) شهرستان نیریز
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نورآباد ممسنی‌
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد طرح جامع شهر سوریان‌
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به مرحله اول «طرح توسعه و عمران ویژه حاشیه اترک‌»
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد مرحله اول‌ طرح جامع باغات قصرالدشت‌
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران‌در خصوص طرح‌ توسعه و عمران (جامع‌) شهرستان استهبان‌
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران‌در خصوص طرح‌ توسعه و عمران (جامع‌) شهرستان فیروزآباد
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی‌ومعماری‌ایران‌درخصوص‌طرح‌جامع‌ شهراردکان (سپیدان‌)
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران‌راجع به طرح (جامع‌) ناحیه نوشهر ـ چالوس‌
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران‌راجع به طرح جامع شهر الیگودرز
  • مصوبه‌شورای‌عالی‌شهرسازی‌ومعماری‌ایران‌درخصوص‌طرح‌جامع‌شهردورود
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نورآباد
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص صدور مجوز افزایش تراکم ساختمانی در سطح شهر تهران‌
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران‌درخصوص‌چارچوب‌ ضوابط تهیه طرحهای ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستایی‌
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طرح جامع شهرستان اسدآباد
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران‌ راجع به طرح جامع شهرستان کبودرآهنگ‌
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهرستان تویسرکان‌
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهرستان مشکین شهر
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهرستان پارس آباد
  • مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع‌ شهر سنقر
  • مصوبه‌شورایعالی‌شهرسازی‌ومعماری‌ایران‌درخصوص‌طرح‌جامع‌شهرسرخس‌
  • مصوبه شورایعالی شهرسازی ومعماری ایران در مورد طرح‌ جامع شهرستان کاشمر
  • مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع‌شهر اسلام آباد غرب‌
  • مصوبه‌شورایعالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع‌ شهرستان سرخس‌
  • مصوبه‌شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح‌ جامع شهر پارس‌آباد
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران‌در خصوص طرح‌ جامع شهر مشکین شهر
  • مصوبه‌شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع‌ شهرستان اهر
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص‌ طرح جامع شهرستان بانه‌
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع‌ شهر بسطام‌
  • مصوبه‌شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع‌ شهر جیرفت‌
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح‌جامع شهر کاشمر
  • مصوبه راجع به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طرح جامع‌شهرستان سقز
  • مصوبه در خصوص طرح جامع شهرستان مرند
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهر آمل‌
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع‌شهرنیریز
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح‌ جامع شهرلامرد
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع‌ شهر آران و بیدگل‌
  • مصوبه‌شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهربروجن‌
  • مصوبه‌شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح‌ جامع شهر هادی شهر
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع‌ شهرستان شهر بابک‌
  • مصوبه‌شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع‌ شهر بابک‌
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران‌در خصوص طرح جامع شهرستان سیرجان‌
  • مصوبه‌شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح‌ جامع شهر سیرجان‌
  • مصوبه‌شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع‌ شهر آذرشهر
  • مصوبه‌شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح‌ جامع شهر عجب‌شیر
  • مصوبه‌شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح‌ جامع شهر مهران‌
  • مصوبه‌شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح‌ جامع شهرستان دهلران‌
  • مصوبه‌شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح‌ جامع شهرتربت‌جام‌
  • مصوبه‌شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح‌ جامع شهرقاین‌
  • مصوبه‌شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهرستان شوشتر
  • مصوبه‌شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهرستان بوشهر
  • مصوبه‌شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهرستان اراک‌
  • مصوبه‌شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهرستان داراب‌
  • مصوبه‌شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر تربت حیدریه‌
  • مصوبه‌شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهرستان بناب‌
  • مصوبه‌شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بیرجند
  • مصوبه‌شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر قوچان‌
  • مصوبه‌شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر سیرجان‌
  • مصوبه‌شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نهاوند
  • مصوبه‌شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر آذرشهر
  • مصوبه‌شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی طرح ویژه توسعه و عمران جنوب شرق کرمان (کهنوج‌)
  • مصوبه‌شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهرستان لنگرود
  • مصوبه‌شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر رودسر
  • مصوبه‌شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر اراک‌
  • مصوبه‌شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر کوهدشت‌
  • مصوبه‌شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر پلدختر
  • مصوبه‌شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بابلسر
  • مصوبه‌شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بابل ـ امیرکلا
  • مصوبه‌شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر کرمانشاه‌
  • تصویب طرح منطقه حدفاصل پلیس راه تا بندر امام خمینی (ره‌)
  • تصویب طرح جامع شهر سمیرم‌
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع‎به طرح جامع شهر سلماس
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع‎به‎ طرح جامع شهر ماکو
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع‎به طرح جامع ناحیه اراک
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع‎به طرح جامع ناحیه ارومیه
 • دفتر چهارم :اراضی
  • آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها
  • لایحة قانونی نحوة خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی‌، عمرانی و نظامی دولت‌
  • قانون نحوه تقویم ابنیه‌، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها
  • قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها
  • لایحه قانونی راجع به لغو مالکیت اراضی موات واقع بین محدوده بیست و پنج ساله قانونی شهر تهران و حریم استحفاظی آن‌
  • قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن‌
  • اصلاحیه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن‌
  • آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن‌
  • قانون اراضی شهری‌
  • اصلاحیه قانون اراضی شهری‌
  • تفسیر قانونی تبصره 2 ماده 10 و مواد 14 و 15 قانون اراضی شهری‌
  • قانون زمین شهری
  • آیین‌نامه اجرائی تبصره 84 قانون برنامه توسعه اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران‌
  • آیین‌نامه اجرائی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن‌
  • دستورالعمل اجرائی تبصره 84 قانون برنامه دوم‌
  • قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری‌ دولت و نهادها
  • قانون تفسیر قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها
  • لایحه قانونی راجع به جلوگیری‌ازتصرف‌وتملک‌اراضی‌متعلق‌به‌دولت‌موضوع قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و احداث هرگونه بنا در آن وممانعت از نقل و انتقال اراضی و املاک بموجب اسناد عادی و جلوگیری ازتفکیک و افراز اراضی مزبور
  • بخشنامه در مورد تعیین تکلیف اراضی ملی شده داخل محدوده و حوزه استحفاظی شهرها
  • تصویبنامه راجع به تعاریف محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها مورد عمل در قانون زمین شهری‌
  • مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص «تعیین مهلت‌ اعتراض به‌نظریه وزارت مسکن و شهرسازی و موضوع ماده 12 قانون‌ زمین شهری‌
  • قانون راجع به اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها
  • قانون مربوط به تملک زمینها برای اجرای برنامه‌های شهرسازی‌
  • قانون راجع به اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداریها واوقاف‌وبانکها
  • لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداریها
  • آیین‌نامه اجرایی قانون مربوط به تملک زمین‌ها برای اجرای‌ برنامه‌های شهرسازی
  • آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار و مسیل‌ها مردابها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی‌، آبیاری و زهکشی‌
  • لایحه قانونی مربوط به الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون اراضی‌ دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها
  • آیین‌نامه مربوط به تعیین بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار و مسیل‌ها و شبکه‌های آبیاری و زهکشی‌
  • تصویبنامه راجع به انتقال صنایع آلوده کننده و مزاحم محیط زیست‌ شهرتهران (تهران بزرگ‌) و دامداریها و مرغداریهای داخل محدوده‌ شهر تهران (تهران بزرگ‌) به خارج از محدوده شهر
  • آیین‌نامه اجرائی قانون اصلاح مواد یک و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت (با اصلاحات بعدی‌)
  • اصلاحیه آیین‌نامه قانون اصلاح مواد 1 و 2و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 19/1/71
  • آیین‌نامه اجرائی تبصره (3) ماده (2) قانون اصلاح مواد (147) و (148)اصلاحی قانون ثبت اسنادو املاک کشور
  • دستورالعمل اجرائی تبصره 2 و 3 ماده یک و تبصره یک ماده 2 قانون‌ حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها
  • ضوابط و مقررات تفکیک باغات و مزارع در محدودة شهری‌
  • لایحه قانونی ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران‌
  • قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها
  • آئين نامه اجرائي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها
  • آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها
  • دستورالعمل اجرائي تبصره 2 و 3 ماده يك و تبصره يك ماده 2 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها
  • ضوابط و مقررات تفكيك باغات و مزارع در محدوده شهري
  • لايحه قانوني ثبت اراضي موات اطراف شهر تهران
  • قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها
 • دفتر پنجم: قوانین و مقررات مالی
  • آیین‌نامه مالی شهرداریها
  • آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران‌
  • دستورالعمل نحوه پرداخت تنخواه گردان و طرز استفاده از آن در شهرداریها
  • تصویبنامه راجع به تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور در خصوص تصمیم‌گیری در مورد ترک تشریفات مناقصه یا مزایده در معاملات عمده شهرداریهای‌
  • تصویبنامه در خصوص تغییر سقف ترک تشریفات مناقصه یا مزایده در معاملات عمده شهرداریهای‌
  • قانون تطبیق سقف معاملات شهرداریهای کشور و شهرداری تهران با نصابهای مذکور در قانون اصلاح بندهای الف‌، ب و ج ماده 80 و ماده 86 قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1373 و تغییرات بعدی آن‌
  • تصویبنامه در خصوص ماده (63) قانون برنامه سوم توسعه‌اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران‌
  • بخشنامه شماره 1577/34/3/1/16500 ـ 16/8/78 وزارت کشور
  • از قانون مالیاتهای مستقیم‌
  • آیین‌نامه اجرایی بند (3) از ماده (24) قانون مالیاتهای مستقیم‌
  • آیین‌نامه اجرای بندهای «الف و ب‌» ماده 127 ق .م‌.م
  • از قانون محاسبات عمومی کشور
  • قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت‌
  • آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اوراق مشارکت‌
  • آیین‌نامه مربوط به شرایط و طرز انتخاب و حدود وظایف و مسؤلیتهای امین اموال‌
  • قانون نحوه تامین بودجه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
  • قانون انحلال صندوق مشترک شهرداریها
  • تصویبنامه در مورد توزیع موجودی حسابها و دارائیهای جاری‌صندوق مشترک شهرداریها بین شهرداریهای کشور
  • لایحه قانونی راجع به مانده استفاده نشده اعتبار موضوع لایحه‌ قانونی اجازه پرداخت معادل ریالی مبلغ یکصد میلیون دلار از حساب‌ خزانه به شهرداری تهران‌
  • از قانون برنامه و بودجه کشور
  • تصویبنامه راجع به تعیین مبنای پیمانها و شاخص‌های تعدیل توسط‌ شورایعالی فنی سازمان برنامه و بودجه‌
  • تصویبنامه در خصوص مقررات مربوط به اخذ تضمین و تادیه پیش‌ پرداخت برای کارهای پیمانکاری‌
  • موافقتنامه، شرايط عمومي و شرايط خصوصي پيمان
 • دفتر ششم: قوانین و مقررات استخدامی
  • آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور
  • اصلاحیه تصویب نامه موضوع تبصره الحاقی به ماده (27) آیین‌نامه‌ استخدامی شهرداریهای کشور
  • مقررات استخدامی مستخدمین موقت شهرداریها موضوع بند "پ‌" ماده 2 آیین‌نامه استخدامی شهرداریها
  • لایحة قانونی راجع به تبدیل وضع استخدامی پیمانی (موقت‌) شهرداری تهران به (ثابت‌)
  • لایحة قانونی شمول قانون استخدام کشوری‌ درباره کارکنان شهرداریهای سراسر کشور (غیر از شهرداری پایتخت‌)
  • آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار
  • آیین‌نامه حقوق و مزایای شهرداران‌
  • مقررات بازنشستگی و وظیفة مستخدمین ثابت شهرداری تهران و مؤسسات وابسته‌
  • آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار
  • آیین‌نامه امتحانات یا مسابقات استخدامی شهرداریها موضوع ماده هفت آیین‌نامه استخدامی شهرداریها
  • تصویب نامه در خصوص لغو اصلاح بند (1) اصلاحیه آیین‌نامه حقوق و مزایای شهرداری‌
  • لايحه قانوني شمول قانون استخدام كشوري درباره كاركنان شهرداريهاي سراسر كشور(غير از شهرداري پايتخت)
  • لايحه قانوني راجع به تبديل وضع استخدامي پيماني (موقت) شهرداري تهران به (ثابت)
  • تصويب نامه در خصوص لغو اصلاح بند (1) اصلاحيه آيين نامه حقوق و مزاياي شهرداري
  • دستورالعمل اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در شهرداري تهران
 • دفتر هفتم: صنوف و اماکن عمومی
  • لایحة قانونی راجع به نحوة واگذاری اماکن و میادین و غرفه‌ها بمنظورایجاد تسهیل در تهیه و توزیع میوه و تره‌بار و فرآورده‌های کشاورزی‌
  • آیین‌نامه اجرائی نحوه واگذاری اماکن و غرفه‌های سازمان‌ میادین‌میوه و تره‌بار شهر تهران‌
  • آیین‌نامه آسیابانی‌
  • آیین‌نامه ممنوعیت استعمال و عرضه سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی‌
  • آیین‌نامه اماکن عمومی‌
  • آیین‌نامه چگونگی صدور پروانة کسب موقت و تبدیل آن به پروانه کسب دائم‌
  • آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده واحدة قانون نحوة واگذاری‌ اماکن و میادین و غرفة توزیع میوه مصوب 5/10/1358
  • آیین‌نامه مرده شویخانه و گورستان‌
  • آیین‌نامه نامگذاری شهرها، خیابان‌ها، اماکن و موسسات عمومی‌
  • قانون نظام صنفي كشور
 • دفتر هشتم : حمل و نقل و ترافیک
  • قانون تأسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی‌ در شهرها
  • آیین‌نامه اجرای قانون تأسیس‌ شرکت اتوبوسرانی‌
  • قانون تأسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور
  • آیین‌نامه موضوع ماده (5) قانون تأسیس‌ شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور
  • لایحه قانونی راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران‌زیر نظر شهرداری تهران‌
  • قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران‌
  • آیین‌نامه اجرائی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع‌ به‌تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیرنظرشهرداری‌تهران‌
  • قانون تأسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی در شهرها
  • آیین‌نامه اجرای قانونی تأسیس شرکت اتوبوسرانی‌
  • قانون تفسیر تبصره یک ماده واحده قانون تأسیس شرکت‌ اتوبوسرانی عمومی‌
  • قانون واگذاری امور مربوط به راهنمائی و رانندگی شهر تهران‌ به شهرداری پایتخت‌
  • قانون الحاق یک تبصره به قانون واگذاری امور مربوط به راهنمائی‌ و رانندگی شهر تهران به شهرداری پایتخت‌
  • قانون الحاق سه تبصره به بند (12) ماده (4) قانون نیروی انتظامی‌ جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369
  • قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی‌
  • آیین‌نامه اجرائی قانون نحوه‌رسیدگی‌به‌تخلفات‌واخذجرائم‌رانندگی‌
  • قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین‌
  • قانون لغو موارد مصرف قانون وصول برخی از درآمدهای دولت‌ و مصرف آن در موارد معین‌
  • لایحه قانونی راجع به مجازات متخلفین از اجرای مقررات‌طرح‌جدید ترافیک (مرحله سوم‌)
  • قانون تشدید مجازات موتور سیکلت سواران متخلف‌
  • آیین‌نامه اجرائی تبصره 3 ماده واحده‌ قانون تشدید مجازات موتور سیکلت سواران متخلف‌
  • آیین‌نامه اجرایی قانون جلوگیری از تردد موتور سیکلت‌های فاقد شماره راهنمایی و رانندگی‌
  • قانون تأسیس شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه‌
  • لایحه قانونی اصلاح قانون تأسیس شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه مصوب 15 تیر 1359 شورای انقلاب اسلامی‌
  • لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران‌
  • قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه‌های مسافربری و ممنوعیت‌ تردد اتومبیلهای مسافربری برون شهری در داخل شهر تهران‌
  • آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (2) قانون‌ اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه‌های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری برون شهری در داخل شهر تهران‌
  • قانون مجازات متخلفین از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر
  • قانون الزام شرکتها و مؤسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت‌ وضعیت مسافری و بارنامه‌
  • آیین‌نامه اجرائی موارد معافیت استفاده از اوراق صورت وضعیت‌ مسافری و بارنامه‌
  • آیین‌نامه حمل بار و مسافر و مدت تعطیل مؤسسات مسافربری‌ و حمل و نقل زمینی‌
  • آیین نامه راهنمایی ورانندگی
  • تصویب‌نامه در خصوص دریافت هزینه انتقال خودروها از محل‌ ممنوعه به توقفگاه‌
  • لایحه بخشودگی جرائم معوقه راهنمائی و رانندگی‌
  • تصویبنامه راجع به تفویض اختیار صدور اجازه‌نامه تأسیس‌ آموزشگاههای رانندگی از وزارت کار و امور اجتماعی به اداره‌ راهنمائی و رانندگی‌
  • آیین‌نامه اجرائی آموزشگاههای تعلیم رانندگی‌
  • قانون ایمنی راهها و راه آهن‌
  • قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی و مشارکت غرفه و فروشگاههای‌ پایانه‌های عمومی بار و مسافر مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی‌
  • مصوبه شورایعالی اداری در خصوص تغییرنام سازمان حمل و نقل‌ پایانه‌های کشور
  • قانون‌تأسیس‌شرکت‌سهامی‌خاص‌پایانه‌های‌عمومی‌وسائل‌نقلیه‌باربری‌
  • قانون اصلاح قانون تأسیس شرکت سهامی خاص پایانه‌های عمومی‌ وسایل نقلیه باربری‌
  • آیین‌نامه عبور و مرور وسائط نقلیه و اشخاص در حوزه داخلی فرودگاهها
 • دفتر نهم: فضای سبز و محیط زیست
  • لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها
  • ضوابط اجرائی مربوط به چگونگی اجرای ماده 1 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرهای مصوب 11/3/59
  • قانون نحوة جلوگیری از آلودگی هوا
  • آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا
  • آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (6) قانون نحوه‌ جلوگیری از آلودگی هوا
  • تصویب نامه در خصوص ماده (15) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374
  • آیین‌نامه اجرایی تبصره 82 قانون برنامه پنج ساله دوم اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص‌ رعایت ملاحظه زیست محیطی‌
  • تصویب نام راجع به تعیین تعرفه انجام آزمایش و معاینه وسایل نقلیه موتوری از نظر میزان آلاینده‌های هوا و صدا
  • تصویب نامه راجع به تشکیل کمیسیون هماهنگی پروژه شهرهای سالم کشور
  • تصویب نامه راجع به انتقال صنایع آلوده کننده و مزاحم محیط زیست‌شهر تهران (تهران بزرگ‌) و دامداری‌ها و مرغداری‌های داخل محدودة‌شهر تهران (تهران بزرگ‌) به خارج ازمحدوده شهر
  • تصویب نامه راجع به دامداری‌ها و مرغداری‌ها به خارج از محدوده شهر
  • تبصره 13 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی‌ جمهوری اسلامی ایران‌
  • آیین‌نامه اجرایی تبصره 13 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
  • قانون مديريت پسماندها
  • آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها
  • آئين نامه قانون «اصلاح قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب سال 1359 شوراي انقلاب»
 • دفتر دهم: آرا هیات عمومی دیوان عدالت ادری
  • رأي شماره832 مورخ 21/12/1384 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص آراء صادره از کميسيونهاي ماده100 قانون شهرداري
  • رأي شماره 835 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اخذ عوارض توسط شوراي اسلامي شهرها و شهرداريها
  • رأي شماره73 ـ74 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص آراء صادره از کميسيون ماده صد قانون شهرداري
  • قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال پارهاي مواد و بعضي از تبصره هاي آيين نامه قانون اراضي شهري
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد رد شكايت اتحاديه صنف آموزشگاههاي فني و رانندگي مركز عليه وزارت كشور و اداره راهنمائي و رانندگي
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد نحوه استفاده از مقررات تبصره 3 ماده 144 قانون استخدام كشوري
  • ابطال مواردي از آييننامه تشكيل شركتهاي تعاوني مسافربري و آييننامه اجرايي قانون احداث ترمينالهاي مسافربري
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد لغو بند يك ماده3 دستورالعمل مورخ 22/1/62 شوراي عالي شهرسازي
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد سنوات ارفاقي بازنشستگي در شهرداري
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال ماده 23 ضوابط لازم براي صدور پروانه كسب
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد شكايات و اعتراضات واحد دولتي عليه واحد دولتي ديگر در ديوان عدالت اداري
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال مصوبه شماره2175/4مورخ10/6/65استانداريزد در رابطه با حق مرغوبيت
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال ماده 4 دستورالعمل ضوابط ومقررات شهرداري مصوب 22/1/62 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد لغو بخشنامه شماره 14/7575 مورخ 18/3/65 اداره كل كشاورزي استان تهران در رابطه با تفكيك باغات و اراضي
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد اعتراض نسبت به مصوبه شماره 54/18715/21 مورخ 2/11/62 استانداري آذربايجان شرقي مبني بر اخذ عوارض شهرداري از وكلا
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شماره 21702/2441/55 مورخ 17/5/1362 استانداري استان مركزي در مورد وضع عوارض
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال قسمتي از مصوبه مورخ 19/9/1367 هيأت دولت در مورد شمول قانون نظام صنفي به آموزشگاههاي رانندگي
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درموردابطال قسمتيهايي از ماده 4 آييننامه شرايط خاص تشكيل شركتهاي مسافربري
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد تقاضاي ابطال اقدامات اداره كل زمين شهري اصفهان
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال مصوبه شماره 5/28802 مورخ 21/12/62 استانداري مازندران در مورد وضع عوارض
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد لغو 12، 13، 14 آييننامه اجرايي وصول عوارض فخاري
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص صدور پروانه اراضي زراعي
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد توجيه اعتراض قائم مقام مالك به آراء كميسيون ماده 100 قانون شهرداري
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال لغو بند 8 صورتجلسه شماره 10912 مورخ 13/10/1362 كميته نظارت بر امور صنفي شهرستان ملاير
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداريدر مورد ابطال مهلت مندرج در مواد 4 و5 آييننامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده 56 قانون جنگلها
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد پرداخت بهاي املاك متصرفي از طرف دولت
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال ماده 2 آييننامه اجرايي در مورد كيفيت فني ورعايت اصول شهرسازي در مازندران
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد اعتبار مصوبات انجمنهاي سابق شهر
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال مصوبه مورخ 17/2/1369 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در مورد تامين فضاي سبز كنار اتوبانها
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در موردابطال بند 3 بخشنامه شماره 60/7361/22 مورخ 21/3/69 استانداري آذربايجان شرقي در مورد نظام معماري
  • راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال مصوبات شهرداري شاهرود در باب وصول عوارض
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد اراضي مورد احتياج شهرداريها
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شهرداري الوند در مورد مطالبه يك درصد عوارض از توليدات كارخانجات شهر صنعتي البرز
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال موادي از آييننامه اجراي قانون واگذاري اراضي داير و باير
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه 803/201/5 ـ 25/1/63 معاونت فني شهرداري اصفهان
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال دستورالعمل حفظ باغات و اراضي كشاورزي موضوع مواد 14 قانون زمين شهري و 63 آئيننامه اجرايي قانون زمين شهري
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شماره14908/ل ـ 5001 ـ 1 مورخ 23/5/68 وزارت مسكن و شهرسازي در مورد تفويض اختيار مقرر در تبصره 6 ماده 9 قانون زمين شهري
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شماره 23372 و مورخ 14/9/68 سازمان زمين شهري در مورد نصاب عرصه مورد تصرف موضوع ماده148اصلاحيقانونثبتاسنادواملاك
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال تبصره 12 بند ب بخشنامه شماره 34/3/1/3900 مورخ 17/2/69 وزارت كشور درمورد دريافت وجوه از متقاضيان پايان كار
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال آييننامه تعيين ارزش معاملاتي ساختمان در استان سمنان
  • اظهارنظر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص رفع ابهام از دادنامه شماره 157 ـ 6/12/70
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بند 6 صورتجلسه مورخ9/2/68كميسيونماده5شهرسازياستانسمنان
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بند 9 مصوبه شماره 164 مورخ 6/8/69 كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در موردتراكم و استفاده از اراضي اشخاص براي تأسيسات عمومي
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد تملك اراضي موضوع قانون زمين شهري
  • رأي هيات عمومي ديوان عدالت اداري در مورد كاربري زمين شهري
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد جمع آوري دكه ها و كيوسكها
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد عدم صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دعاوي ناشي از قراردادها
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال قسمت اول بند 1 صورتمجلس شماره 116 مورخ 12/9/1368 كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد عدم امكان تملك اراضي به وسيله سازمانها به استناد دوقانون
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد دائر كردن محل كسب و پيشه در محل غيرتجاري
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بند 6 از بخش «د» بخشنامه بخشنامههاي املاك سازمان زميني تمدن
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد صدور پروانه ساختمان و نظارت بر آن در خارج از محدوده شهرها
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال قسمتي از دستورالعمل شناسايي واحدهاي كسبي فاقد پروانه كسب
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ترتيب تعيين حق كسب و پيشه
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال قسمتي از مصوبه طرح جامع شهر تبريز مبني بر وقف قسمتي از زمين متقضاي تفكيك به شهرداري
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد احتساب فاصله اقامتگاه تجديدنظر خواه در مهلت تجديدنظر
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بند 2 بخشنامه شماره 664/811/396 مورخ 19/1/70 شهرداري تهران
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد تغييركاربري اراضي شهري
  • راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد تملك زمين
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بند 2 مصوبه شماره 1560/ دش مورخ 6/8/71 شوراي عالي اداري
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد حريم راههاي اصلي و خطوط نفت و گاز
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال قسمتي از بخشنامه شماره 3164/10 مورخ 24/1/72 شهرداري تهران
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد دريافت عوارض از وسايل بسته بندي كارخانه گچ
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد تخلفات كاركنان شهرداريها
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در موردشركتآلومينيومپارس
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد اخذ عوارض پذيره بر اساس ضوابط مربوط
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال اقدامات سازمان عمران اراضي
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد عدم رسيدگي به دعاوي ناشي از قراردادها
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالتاداري در رابطه با رسيدگي ديوان به شكايات و اعتراضات
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد تكليف شهرداري به اجراي مصوبات كميسيون ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد آراء قابل تجديدنظر و آراء قطعي
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال دستورالعمل شماره 53050/21 ـ 21/12/72 (عوارض ارزش افزوده)
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشي از دستورالعمل آماده سازي اراضي نهادها وارگانها داير بر تمليك رايگان قسمتي از اراضي به منظور تأمين فضاي آموزشي و خدماتي
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال مواد 1 و2 و بند الف تبصره 2 ماده 3 آييننامه اجرايي قانون ابطال اسناد اراضي دولت مصوب 8/7/66
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد منع تملك اراضي داير و باير شهري تا ميزان 1000 متر بر اساس قيمت منطقهبندي
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد منع پذيرش اسناد عادي نقل و انتقال در ادارات
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد منع تملك اراضي غيرمواتبراساسآييننامهاجراييلايحهقانونلغومالكيتاراضيشهري
  • تصميم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ملغي بودن رأي وحدت رويه 30/4/7570
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شماره 13425/80 مورخ 20/9/70 معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال دستورالعمل شماره 22934/645 ـ 22/9/74 سازمان ملي زمين مسكن
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص زمينهايي كه توسط اداره زمينشهري تملك وبهآموزشوپرورش واگذارشدهاست
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد منع اعمال آييننامه لغو مالكيت اراضي شهري نسبت به باغات
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه 22846/11ـ4/6/75 استانداريمركزي در خصوص پرداخت يك درصد عوارض فروش محصولاتواحدهاي صنعتي و توليدي واقع در داخل شهركهاي صنعتي
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد لزوم اخذ پروانه ساختماني واحداث بنا قبل از تحصيل پروانه ساختمان
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد اقدامات كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد وصول عوارض 1% فروش از قطعه سازان خودرو
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد تملك اراضي واقع در محدوده شهرها پس از پايان دوره اعتبار قانون اراضي شهري
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد اخذ ارزش افزوده در زمان صدور پايان كار
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص اعتراض به رأي كميسيون تجديد نظر ماده 100 شهرداري
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد اعتبار مالكيت اشخاص و تكليف شهرداري به صدور پروانه ساختمان
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال قسمت سوم بندالف دستورالعمل شماره 13630/ـ100 1/9/74 موضوع ماده 14 قانون زمين شهري
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد جواز تملك اراضي واقع در محدوده شهرها طبق ماده 9 قانون زمين شهري
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد صلاحيت كميسيون ماده 77 قانون شهرداري جهت رسيدگي به هر گونه اختلاف بين شهرداري و اشخاص در مورد مطالبه عوارض
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بندهاي1 و 4 ماده 5 و ماده 6 و تبصره يك ماده 6 مصوبه شماره 335/310 ـ 13/11/77 شورايعالي شهرسازي و معماري
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامههاي 20087/110 ـ 24/10/76 و 3252/666 ـ 26/1/77 وزارت مسكن و شهرسازي
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد مالكيت اراضي موات شهري
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص تغيير اساسنامه سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد دخالت بخشداريها در خارج محدوده قانوني و حريم شهرهاي موضوع تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداريها
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد فوريت و فعليت اجراي طرحهاي تملك
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال قسمتهايي از طرح تفصيلي شهرستان اروميه
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال آييننامه نحوه تعيين حد بستر و حريم رودخانه ها و انهار و مسيلها و مردابها و بركه هاي طبيعي
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال آيين نامه شماره 9867/33/3 مورخ 4/5/1368 وزارت كشور
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شماره 4/1/38649 استانداري مازندران
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره 12303/811 مورخ 17/11/1369 اداره كل شهرسازي و معماري شهرداري تهران
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد اعتراض به راي شماره 61 / ك 9 مورخ 21/1/1376 كميسيون تجديدنظر ماده صد قانون شهرداري
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 27 بخشنامهشماره24820/34/3/1مورخ17/10/1368وزارتكشور
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بند دوم قسمت الف مصوبه مورخ 2/11/1368 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال مصوبه جلسهمورخ 16/6/1371 شوراي عالي شهرسازي ومعماريايران
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال صورتجلسه 26/11/1376 كميسيون نظارت بر سازمانهاي صنفي فرخشهر
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال نامه شماره 14401/44/2 مورخ 21/4/1378 سازمان امور اداري و استخدامي كشور
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد اعتراض به رأي مورخ 7/4/1371 كميسيون ماده 77 شهرداري ملاير
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد رسيدگي به رأي 206 مورخ 22/2/1372 شماره535مورخ22/4/1372 كميسيونهاي بدوي و تجديدنظر ماده صد قانون شهرداريها
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد اعتراض به حكم كارگزيني 24/12/1373 والزام به صدور حكم كارگزيني رسمي
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره 73/9334 مورخ 24/11/1373
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال نامه شماره 933/7/ س مورخ 25/7/1379 دفتر امور اقتصادي و سياست داخلي سازمان مديريت و برنامه ريزي
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال قسمتي از بندهاي 5ـ 1ـ 2 و 5ـ 1 ـ 3 طرح جامع شهر كرج مصوب 25/10/1368 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص قرار گرفتن قطعه زمين مورد نظر شاكي در طرح فضاي سبز و عدم تعهد شهرداري قم در قبال واگذاري قطعه زمين معوض
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد بخشنامه ابطال بخشنامههاي شماره 8213/898 مورخ 5/8/1378 و 9588/828 مورخ 10/9/1378 شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره 2856/ م/ 321 مورخ 5/8/1375 فرماندار قزوين
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شماره42/4/1/16614مورخ19/8/1377استانداريمازندران
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد فرآوردههاي توليدي شركت الباقيات و الصالحات
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال مصوبه شماره 33/3/16877 مورخ 28/9/1375 وزير كشور
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد عدم صدور پروانه ساختماني مسكوني
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شماره 28541/8681ـ4ـ30 مورخ 4/8/1374 وزير امور اقتصادي و دارايي
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بندهاي يك و 7 بخشنامه شماره 151 درآمد مورخ 2/4/1370 سازمان تامين اجتماعي
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال مصوبه مورخ 10/8/1378 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص 1 ـ ابطال ماده 3 آييننامه تعيين انواع خدمات قابل ارائه توسط شركت سهامي خاص پايانههاي عمومي... 2 ـ ابطال صورتجلسه مجمع عمومي سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور در خصوص دريافت وجه در زمان صدور موافقت اصولي
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 16 مصوبه مورخ 14/11/1375 كميسيون ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري در اصفهان
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال ماده 2 و تبصرههاي ذيل آن از آييننامه اجرايي تبصره ماده 6 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا موضوع تصويب نامه شماره 55487/ت 16957 ه مورخ 5/3/1376 هيأت وزيران
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شماره 79013831/80 مورخ 25/7/1379 معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال مصوبه شماره 33/3/1/18952 مورخ 14/11/ 1375
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال قسمت اول مصوبه مورخ 3/10/1369 شورايعالي شهرسازي موضوع ضوابط و مقررات مربوط به تأمين فضاهاي عمومي و خدماتي شهرها و بند 3 از طرح تفصيلي فين كاشان
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شماره 2604/34/3/18324 معاون هماهنگي امور عمراني وزارت كشور
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال تصويبنامههاي شماره 59468/ت20529 ه مورخ 17/9/1377 و 64341/ ت 17179 ه مورخ 14/10/1377 و 64200/ ت 17179 ه مورخ 14/10/1377 هيأت وزيران
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال قسمت دوم بخشنامه شماره 2/34/3/85568 مورخ 8/5/1376 وزارت كشور
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال و حذف عبارت «حوزه شهري» از قسمت خ 13 رديف مصوب شماره 4410/34/3/1 مورخ 26/3/1366 وزارت كشور
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال مصوبه شماره 1835/34/3/1 مورخ 29/2/1366 وزارت كشور در خصوص 10% عوارض توليد فخاريها
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شماره9234/4مورخ9/8/1378معاونامورعمرانياستانداريكرمان
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بند 5 ماده 19 آييننامه اجرايي قانون زمين شهري
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال دستورالعمل شماره 100/20/2367 مورخ 18/2/1378 وزير نيرو
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال مصوبه مورخ 23/1/1361 قائممقام وزارت كشور در شهرداري تهران و بخشنامه شماره 34/3/1/1074 مورخ 10/8/1372وزارت كشور
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال دستورالعمل مربوط به حمل خودرو با جرثقيل «طرح برخورد با تخلفات ساكن»
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال قسمتي از بند 1ـ 2ـ 5 طرح تفصيلي شهر قزوين مصوب 23/7/1373 كميسيون ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري تحت عنوان گشايش معبر
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بند يك صورتجلسه شماره 145 مورخ 6/3/139 كميسيون ماده پنج قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري تهران
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري داير بر اينكه اقامه دعوي و طرح شكايت به خواسته ابطال مصوبات كميسيون ماده پنج قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري جز به طرفيت آن كميسيون فاقد وجاهت قانوني ميباشد.
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال نامه شماره 47354/1 مورخ 21/9/1368 شهرداري اروميه متضمن موافقت مورخ 21/12/1368 استانداري آذربايجان غربي
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال تبصره ماده 7 الحاقي آييننامه اجرايي تبصره 3 قانون تشديد مجازات موتورسيكلت سواران متخلف
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال مصوبات مورخ 13/3/1360 و 5/12/1360 و 16/9/1363 شوراي نظارت بر گسترش شهر تهران
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال تصميم متخذه در جلسه مورخ 14/4/1378 شوراي اسلامي شهر شيراز
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامههاي شماره 14187/4/30 مورخ 21/12/1378 و 14561/4/30مورخ21/12/1378رئيسشورايعاليمالياتي
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بند يك مصوبه شماره 43 مورخ 12/4/1367 كميسيون ماده پنج قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري استان تهران و بخشنامههاي شماره 20287 مورخ 11/9/1359 و34028/21101/410 مورخ 18/10/1361 شهرداري تهران.
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد تنفيذ آراء برخي از شعب ديوان عدالت اداري متضمن تأييد عوارض كارگاههاي توليد تيرچه بلوك سيماني كه بر اساس قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري تعيين و پيشنهاد شده و مورد موافقت مقام ذيصلاح قرار گرفته است
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال ماده 4 آييننامه اجرايي شرايط احرازتصدي سمت شهرداري موضوع تصويب نامه شماره 39956/ت 18369 ه مورخ 18/6/1377 هيأت وزيران
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درموردابطالدستورالعمل شماره 29531/61 مورخ 21/6/1375 استانداري همدان و بند يك مصوبه ماده5شورايعاليشهرسازيومعمارياستانهمدان
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد تملك اراضي واقع در محدوده شهرها در اجراي ماده 9 قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366 منوط به تحقق و اجتماع شرايط و ضوابط مقرر در قانون زمين شهري و آييننامه اجرايي آن به ويژه شقوق چهارگانه مذكور ماده 23 آييننامه فوق الاشع
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد بي اعتباري رأي صادره از كميسيون تجديدنظر ماده صد قانون شهرداري كه رعايت اصول قانوني به عمل نيامده است
  • رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد مالكان اراضي واقع در محدوده شهرها مكلفند با اخذ پروانه از شهرداري و رعايت مراتب مندرج در آن اقدام به احداث ساختمان با مساحت و كاربري مذكور در پروانه نمايند
  • ابطال تبصره 4 ماده 34 آيين نامه استخدامي شهرداريهاي سراسر كشور
  • رأي شماره835 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص اعتراض به رأي كميسيون ماده77 قانون شهرداري
  • رأي شماره6 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص الزام شهرداريها به صدور پروانه ساختماني
  • رأي شماره 49 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعتراض به رأي كميسيون ماده صد قانون شهرداري
  • رأي شماره185 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دائر به صلاحيت ديوان عدالت اداري به شكايات كاركنان شهرداري ها از حيث تضييع حقوق استخدامي
  • رأي شماره 393 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري باموضوع واگذاري 50% اراضي كه مطابق طرح تفصيلي مربوطه داراي كاربردي مسكوني است به شهرداري در قبال انجام و امور مذكور در ماده 14 قانون زمين شهري خلاف قانون است
  • رأي شماره 399 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع صدور و تمديد پروانه ساختماني از وظايف شهرداري است و منوط به تجويزشوراي شهر اسلامي نميباشد
  • رأي شمارههاي 511 ـ 512 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع لزوم احتساب مدت خدمت تمام وقت در وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداري ها از لحاظ تعيين پايه و بازنشستگي و حقوق وظيفه به عنوان سابقه خدمت دولتي
  • رأي شماره 563 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص تعليق وظيفه شهرداري در باب ارسال پيشنهاد تغيير كاربري اراضي مردم به كميسيون ماده 5
  • رأي شماره 40 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع تبديل وضعيت از كارگري به كارمندي كاركنان شهرداري در صورت برگزاري آزمون و مسابقه مجاز است
  • رأي شماره 59 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع لزوم احتساب مدت خدمت تمام وقت در وزارتخانهها و موسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها از لحاظ تعيين پايه و بازنشستگي و حقوق وظيفه به عنوان سابقه خدمت دولتي
  • رأي شماره65 ـ 66 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع تبديل وضعيت استخدامي كاركنان شهرداري، تنها در صورت طي مراحل مذكور در آئين نامه استخدامي
  • رأي شماره 88 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع نحوه برخورداري اشخاص از حقوق مالكانه در تعيين وضعيت اراضي و املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها
  • رأي شمارههاي 949ـ948 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع صدور پروانه ساختماني از جمله وظايف ذاتي شهرداري است و شهرداري نميتواند انجام اين وظيفه را منوط و مشروط به تعهدي از سوي مالك متقاضي صدور پروانه كند
  • رأي شماره 944 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم پرداخت پاداش مناطق محروم به كاركنان شهرداري ها كه درشهر خدمت ميكنند
  • رأي شماره 128 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع عمليات ساختماني، بدون پروانه و يا مخالف مفاد پروانه ساخت و اصول شهرسازي
  • رأي شماره هاي 1043 الي 1057 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تعرفه عوارض محلي سال 1394 شهرداريها در خصوص 1ـ عوارض و بهاي خدمات افتتاح و فعاليت ساليانه بانكها 2ـ عوارض نصب و ساليانه عابربانكها 3ـ عوارض تابلوي بانكها
  • افزايش سطوح تجاري بيش از ميزان مذكور در پروانه صادر شده پس از صدورگوتهي پايان كار و بدون اخذ جواز مجدد از شهرداري وجاهت قانوني ندارد
  • ابطال 1- نامه شماره 198566-31/10/1391 رئيس دفتر رئيس جمهوري 2- بخشنامه شماره 8/141033-9/11/1391 قائم مقام وزير كشور در امور اجتماعي و فرهنگي 3- بخشنامه شماره 96306/22/-71 15/11/1391 مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري كرمانشاه
  • ابطال بخشنامه شماره ص56/42/1789/91- 28/1/1391 مديركل دفتر امور شهري و شوراها و دبير كميته حمل و نقل سوخت استان فارس
  • ابطال قسمتهايي از تعرفه بهاي خدمات شهرداري اراك مورد عمل از 1/1/1393 مصوب شوراي اسلامي شهر
  • ابطال بخشنامه داخلي شماره 89/20485/د- 27/9/ 1389 شهردار زنجان
  • ابطال بند 23 صورتجلسه 618-2/8/1390 شوراي اسلامي شهر اروميه
  • ابطال نامه شماره 46508/1/44- 6/11/1390 استانداري خوزستان و نامه شماره 90/300/690500-4/7/1390 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
  • ابطال بند 7 صورتجلسه مورخ 1/3/1373 كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري مستقر در استان كرمانشاه و ابطال بند 23 صورتجلسه كميسيون طرح تفصيلي شهر كرمانشاه مورخ 28/8/1388
  • اخذ مبالغ ديگر علاوه بر ميزان جريمه مقرر در راي كميسيو ماده100 تحت عنوان عوارض كسر فضاي آزاد خلاف قانون است
  • ممنوعيت اخذ عوارض 10% قيمت فروش از برندگان مزايده هاي اموال منقوب شركتي و سازمانها و نهادها و ادارات دولتي وابسته به دولت و %5 قيمت فروش از برندگان مزايده هاي شركتهاي خصوصي
  • پرداخت 50% قيمت امتياز دفن به نرخ روز توسط متقاضياني كه قبلا اقدام به خريد قطعه قبر كردهاند خلاف قانون است
  • ابطال مصوبه شماره 19552/1018/160- 21/11/1386 شوراي اسلامي شهر تهران
  • اخذ عوارض تحت عنوان حق الارض قانوني نيست
  • ابطال ماده 57 تعرفه عوارض محلي شهرستان بروجرد در تعيين عوارض بر جايگاهاي سوخت
  • دريافت كارمزد براي تقسيط بدهي اشخاص و اخذ تاخير تاديه در صورت تاخير در برداخت اقساط توسط شهرداري غير قانوني است
  • ابطال بند 15 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري يزد براي اجرا در سال 1391 در خصوص بهاي خدمات اصلاح حد ملك
  • ابطال مصوبه شماره 2/6102/ش-20/12/1384 شوراي اسلامي شهر مشهد
  • اخذ عوارض 5%بهاي بليط از نمايشگاهها خلاف قانون است
  • اخذ عوارض بر معاملات املاك،مستغلات ،مستحدثات و سرقفلي خلاف قانون است
  • اخذ عوارض بر معاملات املاك،مستغلات ،مستحدثات و سرقفلي خلاف قانون است
  • ابطال تبصرههاي 2، 3 و 5 از ماده 5 و ماده 6 و 7 آيين نامه هماهنگي تصميم گيري در خصوص حفظ سرانه هاي خدماتي شهر كرج مصوب 8/11/1385 شوراي اسلامي شهر كرج
  • ابطال ماده 43 عوارض ورود به داخل محدوده شهر از تعرفه مصوب عوارض محلي سال 1389 شوراي اسلامي شهر اردبيل
  • موضوع شهرداري در صدور پروانه ساختمان ملزم به اعطاي پروانه با حداكثر تراكم نيست و الزام قانوني در اين خصوص وجود ندارد
  • ابطال مصوبات شوراهاي اسلامي شهرهاي هشتگرد، شهريار، شهرقدس درخصوص عوارض حذف پاركينگ از تاريخ تصويب
  • رأي شماره 1312 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شماره 5019/93/4ش ـ 23/5/1393 شوراي اسلامي شهر مشهد در خصوص تعرفه ارتفاع مازاد از تاريخ تصويب خلاف قانون است و ابطال ميشود
  • رأي شماره 52 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده 6 از تعرفه عوارض محلي سال 1391 و تبصره 5 بند 4 تعرفه عوارض محلي سال 1392 شوراي اسلامي شهر شاهرود مغاير قانون است و ابطال ميشود
  • رأي شماره 77 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع بند 4 ماده 24 تعرفه عوارض محلي سال 1389 مصوب شوراي اسلامي شهر تبريز خلاف قانون است و از تاريخ تصويب ابطال ميشود
  • رأي شماره 63 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع مصوبه مورخ 25/8/1388 شوراي اسلامي شهر چناران درخصوص اخذ عوارض حقالارض و عوارض پيمانكاري خلاف قانون است و ابطال ميشود
  • رأي شماره 78 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع بندهاي 2 و 10 ماده 3 مصوبه شماره 1861/3/ش ـ 23/5/1386 شوراي اسلامي شهر مشهد كه موسسات بهداشتي و درماني خصوصي و فضاي مسقف كلينيك و اورژانس شخصي را مشمول بهاي خدمات بهره برداري تجاري تلقي كرده است خلاف قانو
  • رأي شماره 166 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند الف ماده 24 از تعرفه عوارض محلي شوراي اسلامي شهر نهاوند در سال 1394 با عنوان عوارض حذف پاركينگ و تبديل پيلوت به كاربري هاي مجاز از تاريخ تصويب در اجراي مقررات ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرس
  • رأي شماره 169 الي 187 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مصوبات شوراهاي اسلامي شهرهاي كشور در خصوص برقراري عوارض بر بانكها
  • رأي شماره 229 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بخش 11 فصل 2 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر كرج در سال 1394 از تاريخ تصويب
  • رأي شماره 342 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 1 ماده 17 تعرفه عوارض و بهاي شهري در سال 1394 و بعد از مصوب شوراي اسلامي شهر گرگان
  • رأي شمارههاي 367ـ366 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع بند 18 و شقهاي الف، ب، ج، د آيين نامه تقسيط و تعرفه عوارض و لايحه درآمدي شهرداري قروه مصوب شوراي اسلامي شهرستان قروه و ابطال بند 8 مصوبه جلسه شماره 30ـ13/10/1393 شوراي اسلامي شهر قروه و بند 5 مو
  • رأي شمارههاي 401 ـ 400 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مصوبه شماره 1413/ش ب ـ 8/9/1386 شوراي اسلامي شهر بهارستان از تاريخ تصويب
  • رأي شماره 752 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده 10 و تبصره آن از مصوبه شماره 833 ـ 4/11/1388 شوراي اسلامي شهر رفسنجان درخصوص وضع عوارض كسر يا حذف پاركينگ
  • رأي شماره 740 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال بند 2 صورتجلسه شماره 56 ـ 29/8/1386 شوراي اسلامي شهر اراك درخصوص افزايش ارزش معاملاتي ساختماني
  • رأي شماره 817 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع شهرداري در صدور پروانه ساختمان ملزم به اعطاي پروانه با حداكثر تراكم نيست و الزام قانوني در اين خصوص وجود ندارد
  • رأي شماره 1184 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مصوبه مورخ 21/10/1394 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران موضوع نامه شماره 62226 ـ 11/11/1394 دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
  • رأي شمارههاي 1224 الي 1227 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: شهرداري مكلف به رعايت شروط و مقررات طرح تفصيلي مصوب كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران است
  • رأي شماره 1232 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران با عنوان چگونگي اخذ هزينه هاي تبليغات محيطي ماهيانه از تابلوهاي منصوب صنفي در شهر تهران
  • رأي شماره 1269 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر عدم تعارض آراء شعب 26 و 29 ديوان عدالت درخصوص رأي كميسيون ماده 77 قانون شهرداري
  • رأي شماره 1297 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال بند 1 صورتجلسه شماره 480 ـ 10/8/1389، بند 2 صورتجلسه شماره 481ـ 15/5/1389، بند 2 مصوبه 484ـ صورتجلسه شماره 22/8/1389 و بند 9 صورتجلسه شماره 549 ـ 22/1/1390 شوراي اسلامي شهر اروميه درخصوص صدور
  • رأي شمارههاي 1301ـ 1300 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال بند 18/3 صورتجلسه شماره 26ـ22/2/1392 شوراي اسلامي شهر همدان
 • دفتر یازدهم : نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
  • قسمت اول
  • قسمت دوم
  • قسمت سوم
  • قسمت چهارم
  • قسمت پنجم
 • دفتر دوازدهم: اساسنامه ها
  • اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن
  • اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
  • اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید
  • اساسنامه سازمان بهسازی و عمران جنوب تهران
  • اساسنامه شرکت سهامی راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)
  • اساسنامه سازمان تاکسیرانی شهر تهران
  • اساسنامه سازمان حمل ونقل و ترافیک پایتخت
  • اساسنامه شرکت سهامی خاص پایانه‌های عمومی وسائل نقلیه بار بری
  • اساسنامه شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه
  • اساسنامه سازمان ترمینالهای مسافربری شهرداری تهران
  • اساسنامه شرکت عمران و بهسازی شهری
  • اساسنامه سازمان میادین میوه و تره‌بار و مواد غذایی‌


دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 13937608