اخبار مجد:    
بانک قوانین و مقررات کشور
جستجو در قوانین و مقررات کشور؛
جستجو در   به دنبال     
در حال بارگذاری
 قوانين و مقررات شهرداري
 • دفتر اول : شهرداری و شورا ها
  • قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قوانین مربوط به‌ شهرداری و نوسازی و عمران شهری‌
  • لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مقررات قانون نوسازی و عمران شهری‌
  • آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 16 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1/4/48 با اصلاحات‌
  • آیین‌نامه اجرائی ماده 12 قانون نوسازی و عمران شهری‌
  • آیین‌نامه اجرایی ماده 31 قانون نوسازی و عمران شهری‌
  • آیین‌نامه ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض‌ (موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری‌)
  • تصویبنامه در خصوص تعیین بهای اراضی در شهرها
  • آیین‌نامه نحوه تعیین و تشخیص و پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت‌
  • قانون استفساریه ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری‌
  • قانون تشکیلات‌، وظایف و انتخابات شوراهای‌ اسلامی کشور و انتخاب شهرداران‌
  • آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان‌، استان‌ و شورای عالی استانها
  • آیین‌نامه اجرایی تشکیلات‌، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها
  • آیین‌نامه اجرایی تشکیلات‌، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرک‌
  • آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای‌ اسلامی شهر و شهرک‌
  • آیین‌نامه اجرایی تشکیلات‌، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی بخش‌
  • آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش‌
  • آیین‌نامه اجرایی تشکیلات‌، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوة انتخاب دهیار
  • قانون تغییر عنوان اعضاء شوراهای اسلامی روستاهایی که به شهر تبدیل شده‌اند
  • آیین‌نامه اجرایی قانون تغییرعنوان اعضای شوراهای اسلامی‌ روستاهایی که به شهر تبدیل شده‌اند
  • آیین‌نامه سفر اعضاء شوراهای اسلامی محلی به خارج از کشور
  • قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها
  • آيين نامه مالي شهرداريها
  • قانون شهرداري‌
   • فصل اول ـ در تأسيس شهرداري
   • فصل دوم ـ انتخابات انجمن شهر
   • فصل سوم ـ در تشكيل انجمن شهر
   • فصل چهارم ـ در وظايف انجمن
   • فصل پنجم ـ در انتخاب شهردار و معاون شهرداري
   • فصل ششم ـ در وظايف شهرداري
   • فصل هفتم ـ مقررات استخدامي و مالي
   • فصل نهم ـ خاتمه‌
   • فصل هشتم ـ در مقررات جزائي
  • قانون نوسازي و عمران شهري
 • دفتر دوم : قونین و مقررا ت شهرسازی
  • قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران
  • قانون نظام مهندسی‌
  • قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران‌
  • آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
   • فصل اول‌: کلیات‌
   • فصل‌دوم‌: پروانه ‌اشتغال ‌به‌کارمهندسی‌ حدود صلاحیت‌ و ظرفیت ‌اشتغال
   • فصل سوم‌: پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی‌
   • فصل چهارم‌: نظارت و کنترل ساختمان‌
   • فصل پنجم‌: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌
   • فصل ششم‌: شورای انتظامی نظام مهندسی
   • فصل هفتم‌: هیأت عمومی‌
   • فصل هشتم‌: شورای مرکزی‌
   • فصل نهم‌: رییس سازمان‌
   • فصل دهم‌: مقررات متفرقه‌
  • مصوبه شورای عالی‌ در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه‌، گواهی عدم خلاف‌ و گواهی پایان ساختمان در سطح شهرداریهای کشور
  • آیین‌نامه طرح ساختمان در برابر زلزله
  • آیین‌نامه اجرایی ماده (27) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
  • آیین‌نامه تشکیلات حرفه‌ای کاردانهای فنی‌
  • آیین‌نامه صدور پروانه مهارت فنی برای کارگران ماهر
 • دفتر سوم : مصوبات شورایعالی شهر سازی و معماری ایران
  • فهرست طرحهای جامعه (منطقه‌؛ شهر و شهرک‌) به ترتیب تاریخ و تصویب‌
  • تشکیل کمیسیون بررسی اماکن متبرکه
  • دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر
  • منع احداث و توسعه و ضرورت خروج تدریجی‌ تأسیسات نظامی از محدوده و حریم استحفاظی شهر
  • لزوم تصویب طرحهای ملی موثر در توسعه شهرها توسط شورایعالی شهرسازی و معماری ایران‌
  • متن اصلاح شده مصوبه 19/11/64 شورایعالی‌ شهرسازی ومعماری ایران
  • مقررات ایمن سازی و احداث پناهگاه در ساختمانهای‌ مسکونی و عمومی شهری مصوب شورایعالی‌ شهرسازی و معماری ایران‌
  • لزوم تصویب محل احداث طرحها و پروژه‌های ملی در شورایعالی‌
  • تصویب الویت تهیه طرحهای جامع و هادی در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران
  • ضوابط حفظ حریم و اراضی مجاور راهها در محدوده‌ استحفاظی و حریم شهرها
  • ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای عبور و مرور معلولین‌
  • ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین جسمی وحرکتی‌
  • لزوم مطابقت کلیه طرحهای آماده‌سازی با طرحهای‌ جامع تفصیلی و هادی
  • مکانیابی طرحهای توسعه اقتصادی واجتماعی برنامه 5 ساله‌
  • منظورکردن دوره 10 ساله طرحهای جامع از تاریخ تصویب‌
  • لزوم حفظ حریم تصفیه خانه‌های فاضلاب‌
  • طراحی مسیر مخصوص عبور دوچرخه در شهرهای بالای 50 هزار نفر جمعیت‌
  • ابلاغ مصوبات مربوط به مناطق خارج از محدوده‌ توسعه شهرها به دستگاهها اجرایی‌
  • بررسی و تصویب طرحهای جامع شهرهای واقع در استانهای جنگ زده‌
  • اصلاحیه بند 3 ضوابط حفظ حریم و اراضی مجاور راهها در محدوده استحفاظی مصوب 1/3/68
  • فعالیت شغلی پزشکان و حرف وابسته‌ از مصوبه مورخ 3/2/69
  • ضوابط تأمین فضای سبز کنار اتوبانها و بزرگراهها و معابر درجه 1 و2
  • نحوه تصویب طرحهای جامع شهرهای زیر 200 هزار نفر جمعیت‌
  • ضوابط و مقررات نمای شهری‌
  • تعیین شهرهای فرهنگی ـ تاریخی اصلی کشور
  • ضوابط و مقررات مربوط به تأمین فضاهای عمومی‌ و خدماتی شهرها
  • بررسی مصوبات قبلی کمیسیونهای ماده 5
  • ضوابط و مقررات افزایش تراکم و بلند مرتبه سازی‌
  • لزوم تهیه ترازمالی ـ فیزیکی اجرای توسعه و عمران پیشنهادهای‌ طرحهای جامع و هادی در طول دوره طرحها
  • افزودن شهرهمدان به شهرهای فرهنگی ـ تاریخی‌کشور
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در مورد غیرقابل‌ تفویض بودن اختیارات کمیسیون ماده 5
  • ضوابط و مقررات اجرایی طرحهای جامع و هادی‌
  • الگوی تهیه ضوابط و مقررات اجرایی طرحهای جامع و هادی‌
  • مشخصات پهنه‌بندی اقلیمی ایران و روشهای کلی‌ طراحی مسکن‌، ساختمان و شهرسازی‌
  • ضوابط نحوه استفاده از زمینهای واقع در معرض‌ خطر بالا آمدن آب دریای خزر
  • ضوابط و نحوه تعیین عرض بستر و حریم رودخانه ‌؛ انبار و مسیلها واقع در شهرها و حریم استحفاظی آنها
  • ضوابط شهرسازی و ساختمانی در طول تهیه‌ تا زمان تصویب طرحهای هادی‌، جامع و تفصیلی‌
  • ضوابط و مقررات منطقه بندی مسکونی شهرها به‌ مجتمع آپارتمانی‌؛ چند خانواری‌؛ و تک واحدی در جهت حفظ حقوق همسایگی در واحدهای مسکونی‌
  • دستورالعمل موضوع بند 3 (ضوابط شهرسازی و ساختمانی در طول تهیه تا زمان تصویب طرحهای هادی‌؛ جامع و تفصیلی‌)
  • نحوه بررسی و تصویب طرحهای جامع شهری‌
  • ضوابط شهرسازی و معماری در ارتباط با قانون تعیین‌ وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها
  • ضوابط مربوط به تعیین مقدار زمین مورد نیاز موسسات آموزش عالی‌
  • دستورالعمل کنترل تراکم ساختمانی و تعیین سطح اشغال در مناطق‌مسکونی (براساس حفظ سرانه فضای باز، تشویق بلند مرتبه سازی‌، کاهش سطح زیربنای مسکونی و عدم تفکیک‌)
  • نحوه بررسی طرح جامع شهرهای جدید
  • نحوه هماهنگی سازمانهای خدماتی در امر نظارت بر اجرای ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی‌
  • آیین‌نامه طراحی راهها و خیابانهای شهری
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص نحوه بررسی‌طرحهای جامع شهرهای مرکز استان با جمعیت کمتر از 200000 نفر
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص نحوه‌بررسی و تصویب طرحهای جامع شهرستان‌
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ضوابط‌ جلوگیری از افزایش محدوده شهرها
  • فهرست ساختمانهای ممنوع در زیر تراز 22 ـ اراضی‌ ساحلی دریای خزر
  • بازنگری طرحهای شهرسازی که بعد از 1/3/68 به‌ تصویب رسیده‌اند برای تطبیق با ماده 5 مصوبه حفظ‌ حریم و اراضی مجاور راهها درمحدوده استحفاظی‌
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تغییر کاربری حدود 69 هکتار باغات شهرمهاباد
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طرح جامعه شهر هشتپر
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری‌ایران‌طرح‌جامع‌شهرفیروزآباد
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طرح شهرک ساحلی ـ گردشگری ارومیه‌
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طرح جامع شهر لواسان‌
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طرح جامع شهرستان اندیمشک‌
  • مصوبه شورای‌عالی‌شهرسازی‌ومعماری‌ایران‌طرح‌جامع‌شهرستان‌شوش‌
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طرح جامع شهرستان‌ دشت آزادگان‌
  • تصویب طرح منطقه حدفاصل پلیس راه تا بندر امام خمینی (ره‌)
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طرح جامع شهر جدید اندیشه‌
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طرح جامع شهرستان رفسنجان‌
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طرح جامع شهرستان نهاوند
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طرح جامع شهرستان ایوان‌
  • مصوبه‌شورای‌عالی‌شهرسازی‌ومعماری‌ایران‌طرح‌جامع‌شهرستان‌کنگان‌
  • مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت‌ اساسی طرح جامع شهربانه‌
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طرح جامع‌ شهرستان‌سمنان‌
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طرح جامع منطقه‌ ویژه اقتصادی پتروشیمی بندرامام‌خمینی‌
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طرح جامع شهرستان دزفول‌
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طرح جامع شهر جدید رامشار
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طرح جامع شهرستان سمیرم‌
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به مغایرت‌ اساسی طرح جامع شهربروجرد
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد طرح جامع‌ شهرستان کرمانشاه‌
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح‌ جامع شهرستان کنگاور
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح‌ جامع شهر داراب‌
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهر کنگاور
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح‌ جامع ناحیه ساوه‌
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع‌ شهرستان آشتیان‌
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح‌جامع شهرستان تفرش‌
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهرستان سربند
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع‌ شهرستان سراب‌
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع‌ شهرستان بوکان‌
  • مصوبه‌شورای‌عالی‌شهرسازی‌ومعماری‌ایران‌راجع‌به‌طرح‌جامع‌شهرستان‌بابل‌
  • مصوبه‌شورای‌عالی‌شهرسازی‌ومعماری‌ایران‌راجع‌به‌طرح‌جامع‌شهرستان‌آمل‌
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح توسعه‌و عمران جامع‌) ناحیه ماکوـ چالدران
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر میاندوآب‌
  • مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح توسعه‌ و عمران (جامع‌) شهرستان ممسني
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح توسعه‌ و عمران (جامع‌) شهرستان نیریز
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نورآباد ممسنی‌
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد طرح جامع شهر سوریان‌
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به مرحله اول «طرح توسعه و عمران ویژه حاشیه اترک‌»
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد مرحله اول‌ طرح جامع باغات قصرالدشت‌
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران‌در خصوص طرح‌ توسعه و عمران (جامع‌) شهرستان استهبان‌
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران‌در خصوص طرح‌ توسعه و عمران (جامع‌) شهرستان فیروزآباد
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی‌ومعماری‌ایران‌درخصوص‌طرح‌جامع‌ شهراردکان (سپیدان‌)
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران‌راجع به طرح (جامع‌) ناحیه نوشهر ـ چالوس‌
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران‌راجع به طرح جامع شهر الیگودرز
  • مصوبه‌شورای‌عالی‌شهرسازی‌ومعماری‌ایران‌درخصوص‌طرح‌جامع‌شهردورود
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نورآباد
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص صدور مجوز افزایش تراکم ساختمانی در سطح شهر تهران‌
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران‌درخصوص‌چارچوب‌ ضوابط تهیه طرحهای ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستایی‌
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طرح جامع شهرستان اسدآباد
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران‌ راجع به طرح جامع شهرستان کبودرآهنگ‌
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهرستان تویسرکان‌
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهرستان مشکین شهر
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهرستان پارس آباد
  • مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع‌ شهر سنقر
  • مصوبه‌شورایعالی‌شهرسازی‌ومعماری‌ایران‌درخصوص‌طرح‌جامع‌شهرسرخس‌
  • مصوبه شورایعالی شهرسازی ومعماری ایران در مورد طرح‌ جامع شهرستان کاشمر
  • مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع‌شهر اسلام آباد غرب‌
  • مصوبه‌شورایعالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع‌ شهرستان سرخس‌
  • مصوبه‌شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح‌ جامع شهر پارس‌آباد
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران‌در خصوص طرح‌ جامع شهر مشکین شهر
  • مصوبه‌شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع‌ شهرستان اهر
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص‌ طرح جامع شهرستان بانه‌
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع‌ شهر بسطام‌
  • مصوبه‌شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع‌ شهر جیرفت‌
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح‌جامع شهر کاشمر
  • مصوبه راجع به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طرح جامع‌شهرستان سقز
  • مصوبه در خصوص طرح جامع شهرستان مرند
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهر آمل‌
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع‌شهرنیریز
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح‌ جامع شهرلامرد
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع‌ شهر آران و بیدگل‌
  • مصوبه‌شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهربروجن‌
  • مصوبه‌شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح‌ جامع شهر هادی شهر
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع‌ شهرستان شهر بابک‌
  • مصوبه‌شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع‌ شهر بابک‌
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران‌در خصوص طرح جامع شهرستان سیرجان‌
  • مصوبه‌شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح‌ جامع شهر سیرجان‌
  • مصوبه‌شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع‌ شهر آذرشهر
  • مصوبه‌شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح‌ جامع شهر عجب‌شیر
  • مصوبه‌شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح‌ جامع شهر مهران‌
  • مصوبه‌شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح‌ جامع شهرستان دهلران‌
  • مصوبه‌شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح‌ جامع شهرتربت‌جام‌
  • مصوبه‌شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح‌ جامع شهرقاین‌
  • مصوبه‌شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهرستان شوشتر
  • مصوبه‌شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهرستان بوشهر
  • مصوبه‌شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهرستان اراک‌
  • مصوبه‌شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهرستان داراب‌
  • مصوبه‌شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر تربت حیدریه‌
  • مصوبه‌شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهرستان بناب‌
  • مصوبه‌شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بیرجند
  • مصوبه‌شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر قوچان‌
  • مصوبه‌شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر سیرجان‌
  • مصوبه‌شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نهاوند
  • مصوبه‌شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر آذرشهر
  • مصوبه‌شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی طرح ویژه توسعه و عمران جنوب شرق کرمان (کهنوج‌)
  • مصوبه‌شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهرستان لنگرود
  • مصوبه‌شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر رودسر
  • مصوبه‌شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر اراک‌
  • مصوبه‌شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر کوهدشت‌
  • مصوبه‌شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر پلدختر
  • مصوبه‌شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بابلسر
  • مصوبه‌شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بابل ـ امیرکلا
  • مصوبه‌شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر کرمانشاه‌
  • تصویب طرح منطقه حدفاصل پلیس راه تا بندر امام خمینی (ره‌)
  • تصویب طرح جامع شهر سمیرم‌
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع‎به طرح جامع شهر سلماس
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع‎به‎ طرح جامع شهر ماکو
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع‎به طرح جامع ناحیه اراک
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع‎به طرح جامع ناحیه ارومیه
 • دفتر چهارم :اراضی
  • آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها
  • لایحة قانونی نحوة خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی‌، عمرانی و نظامی دولت‌
  • قانون نحوه تقویم ابنیه‌، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها
  • قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها
  • لایحه قانونی راجع به لغو مالکیت اراضی موات واقع بین محدوده بیست و پنج ساله قانونی شهر تهران و حریم استحفاظی آن‌
  • قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن‌
  • اصلاحیه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن‌
  • آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن‌
  • قانون اراضی شهری‌
  • اصلاحیه قانون اراضی شهری‌
  • تفسیر قانونی تبصره 2 ماده 10 و مواد 14 و 15 قانون اراضی شهری‌
  • آیین‌نامه اجرائی قانون اراضی شهری‌
   • فصل اول ـ مقررات محدوده شهرها و شهرکها
   • فصل دوم ـ نحوه تشکیل کمیسیون‌ها و مقررات تشخیص اراضی‌
   • فصل سوم ـ نحوه اعلام برای خرید و تملک اراضی‌
   • فصل چهارم‌: نحوه واگذاری اراضی‌
   • فصل پنجم‌: نحوه تقویم دولت برای خرید و فروش و معاوضه اراضی‌
   • فصل ششم ـ شیوه ادغام سازمانهای عمران اراضی شهری‌
   • فصل هفتم ـ مقررات مربوط به رفع تصرف و تجاوز
   • فصل هشتم ـ مقررات متفرقه‌
  • قانون زمین شهری
  • آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری
  • آیین‌نامه اجرائی تبصره 84 قانون برنامه توسعه اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران‌
  • آیین‌نامه اجرائی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن‌
  • دستورالعمل اجرائی تبصره 84 قانون برنامه دوم‌
  • قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری‌ دولت و نهادها
  • قانون تفسیر قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها
  • لایحه قانونی راجع به جلوگیری‌ازتصرف‌وتملک‌اراضی‌متعلق‌به‌دولت‌موضوع قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و احداث هرگونه بنا در آن وممانعت از نقل و انتقال اراضی و املاک بموجب اسناد عادی و جلوگیری ازتفکیک و افراز اراضی مزبور
  • بخشنامه در مورد تعیین تکلیف اراضی ملی شده داخل محدوده و حوزه استحفاظی شهرها
  • تصویبنامه راجع به تعاریف محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها مورد عمل در قانون زمین شهری‌
  • مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص «تعیین مهلت‌ اعتراض به‌نظریه وزارت مسکن و شهرسازی و موضوع ماده 12 قانون‌ زمین شهری‌
  • قانون راجع به اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها
  • قانون مربوط به تملک زمینها برای اجرای برنامه‌های شهرسازی‌
  • قانون راجع به اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداریها واوقاف‌وبانکها
  • لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداریها
  • آیین‌نامه اجرایی قانون مربوط به تملک زمین‌ها برای اجرای‌ برنامه‌های شهرسازی
  • آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار و مسیل‌ها مردابها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی‌، آبیاری و زهکشی‌
  • لایحه قانونی مربوط به الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون اراضی‌ دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها
  • آیین‌نامه مربوط به تعیین بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار و مسیل‌ها و شبکه‌های آبیاری و زهکشی‌
  • تصویبنامه راجع به انتقال صنایع آلوده کننده و مزاحم محیط زیست‌ شهرتهران (تهران بزرگ‌) و دامداریها و مرغداریهای داخل محدوده‌ شهر تهران (تهران بزرگ‌) به خارج از محدوده شهر
  • آیین‌نامه اجرائی قانون اصلاح مواد یک و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت (با اصلاحات بعدی‌)
  • اصلاحیه آیین‌نامه قانون اصلاح مواد 1 و 2و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 19/1/71
  • آیین‌نامه اجرائی تبصره (3) ماده (2) قانون اصلاح مواد (147) و (148)اصلاحی قانون ثبت اسنادو املاک کشور
  • دستورالعمل اجرائی تبصره 2 و 3 ماده یک و تبصره یک ماده 2 قانون‌ حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها
  • ضوابط و مقررات تفکیک باغات و مزارع در محدودة شهری‌
  • لایحه قانونی ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران‌
  • قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها
 • دفتر پنجم: قوانین و مقررات استخدامی
  • آیین‌نامه مالی شهرداریها
  • آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران‌
  • دستورالعمل نحوه پرداخت تنخواه گردان و طرز استفاده از آن در شهرداریها
  • تصویبنامه راجع به تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور در خصوص تصمیم‌گیری در مورد ترک تشریفات مناقصه یا مزایده در معاملات عمده شهرداریهای‌
  • تصویبنامه در خصوص تغییر سقف ترک تشریفات مناقصه یا مزایده در معاملات عمده شهرداریهای‌
  • قانون تطبیق سقف معاملات شهرداریهای کشور و شهرداری تهران با نصابهای مذکور در قانون اصلاح بندهای الف‌، ب و ج ماده 80 و ماده 86 قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1373 و تغییرات بعدی آن‌
  • تصویبنامه در خصوص ماده (63) قانون برنامه سوم توسعه‌اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران‌
  • بخشنامه شماره 1577/34/3/1/16500 ـ 16/8/78 وزارت کشور
  • از قانون مالیاتهای مستقیم‌
  • آیین‌نامه اجرایی بند (3) از ماده (24) قانون مالیاتهای مستقیم‌
  • آیین‌نامه اجرای بندهای «الف و ب‌» ماده 127 ق .م‌.م
  • از قانون محاسبات عمومی کشور
  • قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت‌
  • آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اوراق مشارکت‌
  • آیین‌نامه مربوط به شرایط و طرز انتخاب و حدود وظایف و مسؤلیتهای امین اموال‌
  • قانون نحوه تامین بودجه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
  • قانون انحلال صندوق مشترک شهرداریها
  • تصویبنامه در مورد توزیع موجودی حسابها و دارائیهای جاری‌صندوق مشترک شهرداریها بین شهرداریهای کشور
  • لایحه قانونی راجع به مانده استفاده نشده اعتبار موضوع لایحه‌ قانونی اجازه پرداخت معادل ریالی مبلغ یکصد میلیون دلار از حساب‌ خزانه به شهرداری تهران‌
  • از قانون برنامه و بودجه کشور
  • تصویبنامه راجع به تعیین مبنای پیمانها و شاخص‌های تعدیل توسط‌ شورایعالی فنی سازمان برنامه و بودجه‌
  • تصویبنامه در خصوص مقررات مربوط به اخذ تضمین و تادیه پیش‌ پرداخت برای کارهای پیمانکاری‌
  • موافقتنامه‌، شرایط عمومی‌ و شرایط خصوصی پیمان ( بخشنامه به دستگاههای اجرایی‌، مهندسان مشاور و پیمانکاران‌)
   • موافقتنامه
   • فصل اول‌: تعاریف و مفاهیم‌
   • فصل دوم‌: تاییدات و تعهدات پیمانکار
   • فصل سوم‌: تعهدات و اختیارات کارفرما
   • فصل چهار: تضمین‌، پرداخت‌، تحویل کار
   • فصل پنجم‌: حوادث قهری‌، فسخ‌، ختم‌، تعلیق‌، هزینه تسریع‌، خسارت تأخیر، تسویه حساب‌، حل اختلاف‌
   • شرایط خصوصی
 • دفتر ششم: قوانین و مقررات استخدامی
  • آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور
  • اصلاحیه تصویب نامه موضوع تبصره الحاقی به ماده (27) آیین‌نامه‌ استخدامی شهرداریهای کشور
  • مقررات استخدامی مستخدمین موقت شهرداریها موضوع بند "پ‌" ماده 2 آیین‌نامه استخدامی شهرداریها
  • آیین‌نامه حقوق و مزایای شهرداران‌
  • لایحة قانونی راجع به تبدیل وضع استخدامی پیمانی (موقت‌) شهرداری تهران به (ثابت‌)
  • لایحة قانونی شمول قانون استخدام کشوری‌ درباره کارکنان شهرداریهای سراسر کشور (غیر از شهرداری پایتخت‌)
  • آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار
  • آیین‌نامه حقوق و مزایای شهرداران‌
  • مقررات بازنشستگی و وظیفة مستخدمین ثابت شهرداری تهران و مؤسسات وابسته‌
  • آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار
  • آیین‌نامه امتحانات یا مسابقات استخدامی شهرداریها موضوع ماده هفت آیین‌نامه استخدامی شهرداریها
  • تصویب نامه در خصوص لغو اصلاح بند (1) اصلاحیه آیین‌نامه حقوق و مزایای شهرداری‌
 • دفتر هفتم: صنوف و اماکن عمومی
  • لایحة قانونی راجع به نحوة واگذاری اماکن و میادین و غرفه‌ها بمنظورایجاد تسهیل در تهیه و توزیع میوه و تره‌بار و فرآورده‌های کشاورزی‌
  • آیین‌نامه اجرائی نحوه واگذاری اماکن و غرفه‌های سازمان‌ میادین‌میوه و تره‌بار شهر تهران‌
  • قانون نظام صنفی‌
   • قانون نظام صنفی‌
   • فصل دوم ـ فرد صنفی‌
   • فصل سوم ـ اتحادیه منطقه‌ای صنفی‌
   • فصل چهارم ـ اتحادیه مرکزی صنفی یا اتحادیه صنفی‌
   • فصل پنجم ـ مجمع امور صنفی‌
   • فصل ششم ـ شورای مرکزی اصناف‌
   • فصل هفتم ـ کمیسیون نظارت‌
   • فصل هشتم ـ هیأت‌عالی نظارت‌
   • فصل نهم ـ مقررات مختلف‌
   • فصل دهم ـ مجازات‌
  • قانون‌ نظام‌ صنفی‌ کشور
   • فصل‌ اول‌ ـ تعاریف‌
   • فصل‌ دوم‌ ـ فرد صنفی‌
   • فصل‌ سوم‌ ـ اتحادیه‌ها
   • فصل‌ چهارم‌ ـ مجمع‌ امور صنفی‌
   • فصل‌ پنجم‌ ـ شورای‌ اصناف‌ کشور
   • فصل‌ ششم‌ ـ کمیسیون‌ نظارت‌
   • فصل‌ هفتم‌ ـ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌
   • فصل‌ هشتم‌ ـ تخلفات‌ و جریمه‌ها
   • فصل‌ نهم‌ ـ سایر مقررات‌
  • آیین‌نامه آسیابانی‌
  • آیین‌نامه ممنوعیت استعمال و عرضه سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی‌
  • آیین‌نامه اماکن عمومی‌
  • آیین‌نامه چگونگی صدور پروانة کسب موقت و تبدیل آن به پروانه کسب دائم‌
  • آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده واحدة قانون نحوة واگذاری‌ اماکن و میادین و غرفة توزیع میوه مصوب 5/10/1358
  • آیین‌نامه مرده شویخانه و گورستان‌
  • آیین‌نامه نامگذاری شهرها، خیابان‌ها، اماکن و موسسات عمومی‌
  • قانون اصلاح قانون نظام صنفي كشور 1392
 • دفتر هشتم : حمل و نقل و ترافیک
  • قانون تأسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی‌ در شهرها
  • آیین‌نامه اجرای قانون تأسیس‌ شرکت اتوبوسرانی‌
  • قانون تأسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور
  • آیین‌نامه موضوع ماده (5) قانون تأسیس‌ شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور
  • لایحه قانونی راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران‌زیر نظر شهرداری تهران‌
  • قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران‌
  • آیین‌نامه اجرائی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع‌ به‌تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیرنظرشهرداری‌تهران‌
  • قانون تأسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی در شهرها
  • آیین‌نامه اجرای قانونی تأسیس شرکت اتوبوسرانی‌
  • قانون تفسیر تبصره یک ماده واحده قانون تأسیس شرکت‌ اتوبوسرانی عمومی‌
  • قانون واگذاری امور مربوط به راهنمائی و رانندگی شهر تهران‌ به شهرداری پایتخت‌
  • قانون الحاق یک تبصره به قانون واگذاری امور مربوط به راهنمائی‌ و رانندگی شهر تهران به شهرداری پایتخت‌
  • قانون الحاق سه تبصره به بند (12) ماده (4) قانون نیروی انتظامی‌ جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369
  • قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی‌
  • آیین‌نامه اجرائی قانون نحوه‌رسیدگی‌به‌تخلفات‌واخذجرائم‌رانندگی‌
  • قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین‌
  • قانون لغو موارد مصرف قانون وصول برخی از درآمدهای دولت‌ و مصرف آن در موارد معین‌
  • لایحه قانونی راجع به مجازات متخلفین از اجرای مقررات‌طرح‌جدید ترافیک (مرحله سوم‌)
  • قانون تشدید مجازات موتور سیکلت سواران متخلف‌
  • آیین‌نامه اجرائی تبصره 3 ماده واحده‌ قانون تشدید مجازات موتور سیکلت سواران متخلف‌
  • آیین‌نامه اجرایی قانون جلوگیری از تردد موتور سیکلت‌های فاقد شماره راهنمایی و رانندگی‌
  • قانون تأسیس شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه‌
  • لایحه قانونی اصلاح قانون تأسیس شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه مصوب 15 تیر 1359 شورای انقلاب اسلامی‌
  • لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران‌
  • قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه‌های مسافربری و ممنوعیت‌ تردد اتومبیلهای مسافربری برون شهری در داخل شهر تهران‌
  • آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (2) قانون‌ اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه‌های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری برون شهری در داخل شهر تهران‌
  • قانون مجازات متخلفین از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر
  • قانون الزام شرکتها و مؤسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت‌ وضعیت مسافری و بارنامه‌
  • آیین‌نامه اجرائی موارد معافیت استفاده از اوراق صورت وضعیت‌ مسافری و بارنامه‌
  • آیین‌نامه حمل بار و مسافر و مدت تعطیل مؤسسات مسافربری‌ و حمل و نقل زمینی‌
  • آیین نامه راهنمایی ورانندگی
  • تصویب‌نامه در خصوص دریافت هزینه انتقال خودروها از محل‌ ممنوعه به توقفگاه‌
  • لایحه بخشودگی جرائم معوقه راهنمائی و رانندگی‌
  • تصویبنامه راجع به تفویض اختیار صدور اجازه‌نامه تأسیس‌ آموزشگاههای رانندگی از وزارت کار و امور اجتماعی به اداره‌ راهنمائی و رانندگی‌
  • آیین‌نامه اجرائی آموزشگاههای تعلیم رانندگی‌
  • قانون ایمنی راهها و راه آهن‌
  • قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی و مشارکت غرفه و فروشگاههای‌ پایانه‌های عمومی بار و مسافر مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی‌
  • مصوبه شورایعالی اداری در خصوص تغییرنام سازمان حمل و نقل‌ پایانه‌های کشور
  • قانون‌تأسیس‌شرکت‌سهامی‌خاص‌پایانه‌های‌عمومی‌وسائل‌نقلیه‌باربری‌
  • قانون اصلاح قانون تأسیس شرکت سهامی خاص پایانه‌های عمومی‌ وسایل نقلیه باربری‌
  • آیین‌نامه عبور و مرور وسائط نقلیه و اشخاص در حوزه داخلی فرودگاهها
 • دفتر نهم: فضای سبز و محیط زیست
  • لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها
  • ضوابط اجرائی مربوط به چگونگی اجرای ماده 1 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرهای مصوب 11/3/59
  • قانون نحوة جلوگیری از آلودگی هوا
  • آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا
  • آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (6) قانون نحوه‌ جلوگیری از آلودگی هوا
  • تصویب نامه در خصوص ماده (15) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374
  • آیین‌نامه اجرایی تبصره 82 قانون برنامه پنج ساله دوم اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص‌ رعایت ملاحظه زیست محیطی‌
  • تصویب نام راجع به تعیین تعرفه انجام آزمایش و معاینه وسایل نقلیه موتوری از نظر میزان آلاینده‌های هوا و صدا
  • تصویب نامه راجع به تشکیل کمیسیون هماهنگی پروژه شهرهای سالم کشور
  • تصویب نامه راجع به انتقال صنایع آلوده کننده و مزاحم محیط زیست‌شهر تهران (تهران بزرگ‌) و دامداری‌ها و مرغداری‌های داخل محدودة‌شهر تهران (تهران بزرگ‌) به خارج ازمحدوده شهر
  • تصویب نامه راجع به دامداری‌ها و مرغداری‌ها به خارج از محدوده شهر
  • تبصره 13 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی‌ جمهوری اسلامی ایران‌
  • آیین‌نامه اجرایی تبصره 13 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
  • قانون مديريت پسماندها
  • آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها
 • دفتر دهم: آرا هیات عمومی دیوان عدالت ادری
  • رأي شماره832 مورخ 21/12/1384 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص آراء صادره از کميسيونهاي ماده100 قانون شهرداري
  • رأي شماره 835 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اخذ عوارض توسط شوراي اسلامي شهرها و شهرداريها
  • رأي شماره73 ـ74 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص آراء صادره از کميسيون ماده صد قانون شهرداري
 • دفتر یازدهم : نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
  • قسمت اول
  • قسمت دوم
  • قسمت سوم
  • قسمت چهارم
  • قسمت پنجم
 • دفتر دوازدهم: اساسنامه ها
  • اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن
  • اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
  • اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید
  • اساسنامه سازمان بهسازی و عمران جنوب تهران
  • اساسنامه شرکت سهامی راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)
  • اساسنامه سازمان تاکسیرانی شهر تهران
  • اساسنامه سازمان حمل ونقل و ترافیک پایتخت
  • اساسنامه شرکت سهامی خاص پایانه‌های عمومی وسائل نقلیه بار بری
  • اساسنامه شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه
  • اساسنامه سازمان ترمینالهای مسافربری شهرداری تهران
  • اساسنامه شرکت عمران و بهسازی شهری
  • اساسنامه سازمان میادین میوه و تره‌بار و مواد غذایی‌


دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 4131469