اخبار مجد:    
اصل جبران خسارت در داوری بین المللی
 تفسیر شرط داوری
مسئولیت حقوقی و کیفری مدیران شرکتهای تجاری
 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3 با آخرین اصلاحات (1399/09/05) با اعمال نظرات تنقیحی
تعارض قوانین و حقوق مالکیت فکری
ماهنامه حقوقی مجد شماره 37«آبان 1399»
ماهنامه حقوقی مجد شماره 36 «مهر1399»
اعمال صلاحیت در منطقه شناسایی دفاع هوایی
بایسته های قرارداد های مشارکت عمومی خصوصی
 مبادی علم قواعد فقه
درس نامه حقوق تطبیقی «مطابق با سرفصل های جدید وزارت علوم»
اصول حاکم بر قرارداد IPC «قراردادهای جدید نفتی»


دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 10476223