اخبار مجد:    
تجاوز نظامی و اقدامات جامعه بین‌المللی از اوان قرن بیستم تا اعمال صلاحیّت دیوان بین‌المللی کیفری (در آستانه‌ی فعّال شدن صلاحیت دیوان بین‌
مقایسۀ دعاوی تصرف در حقوق ایران و فرانسه با نگرش بر رویه قضائی
درس نامه متون فقه (مباحث حقوقی شرح لمعه: قضا، شهادت، وقف ، عطیه، متاجر)
حقوق مدنی (1) اشخاص و محجورين(تحلیل فقهی ـ حقوقی )
حقوق بین‌الملل و فلسفه
تضعیف شهرت علامت تجاری
قواعد بنیادین بیع و خیارات( بر اساس کتاب مکاسب)
یاد ایامی...(یادنامۀ دکتر محمود آخوندی اصل)
حقوق بیع کالا در انگلستان
یادداشت های محکمه (جلد سوم) کارگاه آموزشی آیین دادرسی مدنی
دفاع مشروع در رویه¬ دیوان بین المللی دادگستری  با تاکید بر قضیه سکوهای نفتی
تاسیس و جانشینی دولت‌ها


دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 5798280