اخبار مجد:    
آيين دادرسي مدني (مختصر و نموداری)
ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی  دادرسی شماره 135 (سال بیست و  سوم  مرداد و شهریور سال 1398
دایرة المعارف حقوق عمومی با نمایه سه زبانه (عربی، فرانسه و انگلیسی)
قانون و جامعه
اخلا ق حرفه ای پزشکی قانونی
اخلاق حرفه ای زندان و زندانبانی
مفهوم قانون از منظر فقه امامیه و مکتب اثبات گرایی حقوقی
اخلاف حرفه ای دادرسی
حقوق جوانان در جمهوری اسلامی ایران
اوصاف وصی از منظر حقوق ایران و فقه مذاهب اسلامی
اخلاق حرفه ای ضابطان قضایی
مجموعه قوانین و مقررات استارتاپ‌ها


دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 9391228