اخبار مجد:    
آزمون های جدید وکالت با پاسخهای تشریخی و تحلیلی
آزمون های جدید استخدام قضات با پاسخهای تشریخی و تحلیلی
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به کاربری اراضی
مجموعه قوانین کاربردی حقوق پزشکی، دارویی و بهداشتی
مجموعه قوانین و مقررات اجرای احکام
مجموعه قوانین و مقررات ازدواج و طلاق
جرائم علیه اموال و مالکیت
تعهدات و حقوق صندوق تامین خسارت‌های بدنی در نظام حقوقی ایران
ساختار مسئولیت مدنی بررسی حقوقی ، تاریخی و فلسفی نظامهای حقوق رومی، کامن لا ، فقه امامیه و ایران
شرح کامل قانون مجازات اسلامی  در نظام عدالت کیفری ایران جلد سوم: قصاص (جنایات)
دلیل و آیین اثبات در دادرسی اداری
حکمرانی خوب و مبارزه با مفاسد اقتصادی (بررسی حقوق ضد فساد در نظام حقوقی ملی و بین المللی)


دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 6915807