اخبار مجد:    
 مهایات افراز زمانی و مکانی منافع مالی مشاعی
ضمان قهری در اختلالات همسایگی «مطالعه تطبیقی با حقوق فرانسه»
مقدمه علم حقوق
 واکاوی مبانی مسئولیت کیفری دولت «در پرتو اسناد بین المللی»
مجموعه سوالات متون فقه
تحليل وضعيت نشر ايران «مديريتي، حقوقي،اداري،اقتصادي،صنفي»
حقوق کیفری اقتصادی جلد1«جرم اقتصادی»
محاضرات فی القانون العام
درآمدی بر حقوق بین الملل عمومی جلد3
حقوق بین الملل خصوصی از منظر حقوق بین الملل عمومی
سیر تحولات قرارداد در نظام حقوقی ایران
 آیین دادرسی اداری(دوره قضایی ) جلد 1«کلیات و ساختار»


دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 12228005