اخبار مجد:    
شرکت های ارائه دهنده خدمات عمومی آب و برق در آئینه نظارت قضایی
برنامه های توسعه کشور در پرتو اصول حقوق عمومی اقتصادی
درآمدی کوتاه بر جرم شناسی جلد 2
درآمدی کوتاه بر جرم شناسی جلد1
ماهنامه حقوقی مجد 34 « مرداد1399»
مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا جلد 3
مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا جلد 2
مطالعات نظري و عملي در حقوق جزا  جلد1
جبران خسارت در مرگ هاي خطايي«مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و ايالات متحده آمريکا»
دادگاه ويژه عراق «دادگاه صدام»
جستاري در حقوق ارتباطات
وضعيت حقوقي «قرارداد ممنوع»(درحقوق ايران، فقه و رويه دادگاه ها)


دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 9918164