اخبار مجد:    
نظریه عمومی انفساخ در قراردادها (مطالعه تطبیقی در فقه و حقوق ایران)
جرم حکومتی  دولت ها، خشونت و فساد
پیکار با تروریسم در پرتوِ نظم نوین قوانین و مقررات در ایران
حمایت حقوقی از  گیاهان دارویی ایرانی  نگاهی تطبیقی و کاربردی
حقوق کیفري عمومی مواد مخدر
مجموعه قوانين ومقررات  تحصيل و استخدام دانشجو معلمان 1308 تا 1397
تحلیل مقرّرات ناظر بر قصاص در پرتو اهداف شریعت
بررسی تطبیقی نقش رئیس‏ جمهور در شکل گیری قوانین (ایران-آمریکا-فرانسه و مصر)
قواعد فقه شرح و ترجمه  قواعد فقهی لاضرر و نهی از غرر  در اندیشه شیخ انصاری و فاضل نراقی
تعهد به پرداخت مهریه توسط شخص غیر از زوج
اصول فقه پیشرفته
حقوق مدنی 6  عقود معین (بیع، اجاره، عاریه)


دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 6683253