اخبار مجد:    
حقوقدانان همکار مجد؛
دکتر ایرج گلدوزیان
دکتر ایرج گلدوزیان
دکتر حسین میر محمد صادقی
دکتر حسین میر محمد صادقی
دکتر هوشنگ شامبیاتی
دکتر هوشنگ شامبیاتی
دکتر محمد علی اردبیلی
دکتر محمد علی اردبیلی
دکتر محمد آشوری
دکتر محمد آشوری
دکتر امیر خان سپهوند
دکتر امیر خان سپهوند
دکتر رضا نوربها
دکتر رضا نوربها
دکتر عبدالعلی توجهی
دکتر عبدالعلی توجهی
دکتر محسن رهامی
دکتر محسن رهامی
دکترمحمودآخوندی اصل
دکترمحمودآخوندی اصل

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 6053324