اخبار مجد:    
حقوقدانان همکار مجد؛
دکتر شهلا معظمی
دکتر شهلا معظمی
دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی
دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی
دکتر جعفر کوشا
دکتر جعفر کوشا
دکتر پرویز صانعی
دکتر پرویز صانعی
دکتر محمد رضا مهرجو
دکتر محمد رضا مهرجو
محمد رضا خسروی
محمد رضا خسروی
دکتر حمید مسجد سرایی
دکتر حمید مسجد سرایی
دکتر نصرالله قهرمانی
دکتر نصرالله قهرمانی
دکتر حمید عسکری پور
دکتر حمید عسکری پور
دکتر فرشید اکبرزاده
دکتر فرشید اکبرزاده

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 4131456