اخبار مجد:    
حقوقدانان همکار مجد؛
ممعصومه محمدی
ممعصومه محمدی
مهنازسعیدی راد
مهنازسعیدی راد
دکتراحمدپورابراهیم
دکتراحمدپورابراهیم
دکترصادق منتی نژاد
دکترصادق منتی نژاد

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 5798228