اخبار مجد:    
حقوقدانان همکار مجد؛
ممعصومه محمدی
ممعصومه محمدی
مهنازسعیدی راد
مهنازسعیدی راد
دکتراحمدپورابراهیم
دکتراحمدپورابراهیم
دکترصادق منتی نژاد
دکترصادق منتی نژاد
شقایق فدوی حسینی
شقایق فدوی حسینی
دکترسهیل کبیری
دکترسهیل کبیری
دکترسیدحسین هاشمی
دکترسیدحسین هاشمی
دکترعلی اصغرشفیعی خورشیدی
دکترعلی اصغرشفیعی خورشیدی
دکترمژگان کثیری
دکترمژگان کثیری
محبوبه جمالی
محبوبه جمالی

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 6053325