اخبار مجد:    
حقوقدانان همکار مجد؛
سمیه نادری
سمیه نادری
مهدی براتی میاب
مهدی براتی میاب
دکترارسلان اشرافی
دکترارسلان اشرافی
دکترعلی القاصی مهر
دکترعلی القاصی مهر
دکترفتوت نصیری سوادکوهی
دکترفتوت نصیری سوادکوهی
فرزادباباخانی
فرزادباباخانی
معصومه خدنگ
معصومه خدنگ

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 6368890