اخبار مجد:    
حقوقدانان همکار مجد؛
دکترعلی مرادحیدری
دکترعلی مرادحیدری
دکترمعاذعبدالهی
دکترمعاذعبدالهی
دکرابوالفتح خالقی
دکرابوالفتح خالقی
سجادلشکری آذر
سجادلشکری آذر
غلامحسین عبداللهی
غلامحسین عبداللهی
بهاره حمزه راده
بهاره حمزه راده
حمیدرضاقراگوزلو
حمیدرضاقراگوزلو
دکترحسین رنجبر
دکترحسین رنجبر
دکترقاسم پیربلوطی
دکترقاسم پیربلوطی
دکترمیثم جعفری
دکترمیثم جعفری

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 10465153