اخبار مجد:    
حقوقدانان همکار مجد؛
دکتر عاطفه عباسی کلیمانی
دکتر عاطفه عباسی کلیمانی
دکتر محمد نبی پور
دکتر محمد نبی پور
دکتر علی اکبر ایزدی فرد
دکتر علی اکبر ایزدی فرد
دکتر امیر حمزه زینالی
دکتر امیر حمزه زینالی
دکتر فاطمه احدی
دکتر فاطمه احدی
دکتر افشین عبداللهی
دکتر افشین عبداللهی
دکتر علی مراد حیدری
دکتر علی مراد حیدری
المیرا نقی زاده باقی
المیرا نقی زاده باقی
رضا شکری
رضا شکری
بابک ایرانی ارباطی
بابک ایرانی ارباطی

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 6053364