اخبار مجد:    
حقوقدانان همکار مجد؛
علی زلقی
علی زلقی
محسن رحیمی
محسن رحیمی
زهرا عبادی
زهرا عبادی
مهرنوش کیال
مهرنوش کیال
پوریا محمد طاهری
پوریا محمد طاهری
علیرضا آقازاده
علیرضا آقازاده
امین امیریان
امین امیریان
امین اله زمانی
امین اله زمانی
علی ایزدیار
علی ایزدیار
وحیده خواجه حق وردی
وحیده خواجه حق وردی

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 6222413