اخبار مجد:    
حقوقدانان همکار مجد؛
دکتر ناصر کاتوزیان
دکتر ناصر کاتوزیان
دکتر مهدی شهیدی
دکتر مهدی شهیدی
دکتر بهروز اخلاقی
دکتر بهروز اخلاقی
دکتر ربیعا اسکینی
دکتر ربیعا اسکینی
دکتر محمود عرفانی
دکتر محمود عرفانی
دکتر احمد هاشمی
دکتر احمد هاشمی
دکتر حسینقلی حسینی نژاد
دکتر حسینقلی حسینی نژاد
دکتر عبدالله شمس
دکتر عبدالله شمس
بهمن کشاورز
بهمن کشاورز
دکتر حسین صفایی
دکتر حسین صفایی

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 5548931