اخبار مجد:    
حقوقدانان همکار مجد؛
دکتر هدایت الله فلسفی
دکتر هدایت الله فلسفی
دکتر سید فضل اله موسوی
دکتر سید فضل اله موسوی
دکتر ابراهیم بیگ زاده
دکتر ابراهیم بیگ زاده
دکتر بهشید ارفع نیا
دکتر بهشید ارفع نیا
دکتر نجاد علی الماسی
دکتر نجاد علی الماسی
دکتر علیرضا دلخوش
دکتر علیرضا دلخوش
دکتر پوریا عسکری
دکتر پوریا عسکری
دکتر میر ابراهیم صدیق
دکتر میر ابراهیم صدیق
دکتر علیرضا ابراهیم گل
دکتر علیرضا ابراهیم گل
دکتر مهدی عباسی سرمدی
دکتر مهدی عباسی سرمدی

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 6059912