اخبار مجد:    
حقوقدانان همکار مجد؛
آیت الله عباسعلی عمید زنجانی
آیت الله عباسعلی عمید زنجانی
دکتر منوچهر طباطبائی موتمنی
دکتر منوچهر طباطبائی موتمنی
دکتر محمد هاشمی
دکتر محمد هاشمی
دکتر عزت الله عراقی
دکتر عزت الله عراقی
دکتر حسن باباخانی
دکتر حسن باباخانی
علی بادامچی
علی بادامچی
دکتر محمد جواد رضائی زاده
دکتر محمد جواد رضائی زاده
دکترحسین رحمت اللهی
دکترحسین رحمت اللهی
دکتر غلامرضا کامیار
دکتر غلامرضا کامیار
دکتر محمد حسین جعفری
دکتر محمد حسین جعفری

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 13943858