اخبار مجد:    
حقوقدانان همکار مجد؛
آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی
آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی
حجت الاسلام فتاح مرتضوی
حجت الاسلام فتاح مرتضوی
دکتر علیرضا فیض
دکتر علیرضا فیض
دکتر عباس زراعت
دکتر عباس زراعت
دکتر عبدالعلی شکاری
دکتر عبدالعلی شکاری
دکتر اسدالله لطفی
دکتر اسدالله لطفی
دکتر ابوالفضل احمدزاده
دکتر ابوالفضل احمدزاده
دکتر محمد رضا عزیزالهی
دکتر محمد رضا عزیزالهی
دکتر مصطفی پرتوی
دکتر مصطفی پرتوی
دکتر علی ناصحی
دکتر علی ناصحی

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 6222646