فهرست کتابهای جدید مجد مناسب چاپ
تاریخ : 1398/02/3

صفحه 1 از 2
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
کد مجد
قیمت
نوبت چاپ
سال انتشار
1
 فرهنگ حقوقی(فارسی-فرانسه)
هدیه نصیری
11196
350000
1
1397
2
 دانشنامه حقوقِ اخلاق زیستی
جیمز بی تابس / دکتر محمدجعفر ساعد
10538
160000
1
1396
صفحه اول  1  2  صفحه آخر  
آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان انقلاب، خیابان وحیدنظری، تقاطع خیابان 12فروردین، پلاک 108
تلفن و دورنگار : 66495034 - 66963386 - 66409422
Site : www.majdlaw.ir
E-Mail : mailmajd@yahoo.com
چاپ کن!