فهرست کتابهای جدید مجد مناسب چاپ
تاریخ : 1399/04/23

صفحه 1 از 1
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
کد مجد
قیمت
نوبت چاپ
سال انتشار
1
 مبانی فقهی و حقوقی حق فرزندآوری زوجین
دکتر داود بصارتی
11400
210000
1
1398
2
 تعهد به پرداخت مهریه توسط شخص غیر از زوج
دکتر مظاهر نامداري موسی آبادي
11377
140000
1
1397
3
 حقوق مدنی 5 حقوق خانواده(تحلیل فقهی ـ حقوقی)
دکتر غلامرضا یزدانی
11267
360000
1
1397
4
 تعدد زوجات از منظر فقه و حقوق موضوعه کشورهای اسلامي
دکتر رسول مظاهري کوهانستانی / عذرا هرتمنی
10539
180000
1
1396
5
 آموزش عمومی «حقوق خانواده به روایت تصویر»
اکرم قدیمی / نازنین کیانی فرد
10442
110000
1
1396
6
 قواعد فقه خانواده
دکتر فهیمه ملک‌زاده
10407
260000
1
1396
آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان انقلاب، خیابان وحیدنظری، تقاطع خیابان 12فروردین، پلاک 108
تلفن و دورنگار : 66495034 - 66963386 - 66409422
Site : www.majdlaw.ir
E-Mail : mailmajd@yahoo.com
چاپ کن!