فهرست کتابهای جدید مجد مناسب چاپ
تاریخ : 1401/07/14

صفحه 9 از 19
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
کد مجد
قیمت
نوبت چاپ
سال انتشار
241
 درآمدی بر حقوق داوری سایبری
دکتر مسعود اخوان فرد / رضا شهیدی صادقی
11563
490000
1
1398
242
 روش های کشف علمی جرائم
دکتر مصطفی پیرعلی/ دکتر غلامحسین بیابانی
11565
240000
1
1398
243
 بزه دیدگی مهاجران
ویلیام اف. مک دونالد / فرهاد شاهیده
11485
190000
1
1398
244
 حق سکوت متهم مطالعه تطبیقی در اسناد بین المللی و حقوق ایران با تاکید بر رویه قضایی
علیرضا قرقانی
11512
380000
1
1398
245
 ماهنامه تخصصی حقوق مجد شماره 14 آذر 1397
هیئت تحریریه
11307
150000
1
1397
246
 ماهنامه تخصصی حقوق مجد شماره 17 اسفند 1397
هیئت تحریریه
11456
150000
1
1398
247
 ماهنامه تخصصی حقوق مجد شماره 16 بهمن 1397
هیئت تحریریه
11455
150000
1
1398
248
 ماهنامه تخصصی حقوق مجد شماره 18 فروردین 1398
هیئت تحریریه
11486
150000
1
1398
249
 ماهنامه تخصصی حقوق مجد شماره 15 دی 1397
هیئت تحریریه
11454
150000
1
1398
250
 آزمون های جدید وکالت با پاسخهای تشریخی و تحلیلی
رضا شکری
11451
310000
1
1398
251
 آزمون های جدید استخدام قضات با پاسخهای تشریخی و تحلیلی
رضا شکری
11452
340000
1
1398
252
 مجموعه قوانین و مقررات مربوط به کاربری اراضی
شقایق اکبری
11138
80000
1
1398
253
 مجموعه قوانین کاربردی حقوق پزشکی، دارویی و بهداشتی
المیرا نقی زاده
11134
220000
1
1398
254
 مجموعه قوانین و مقررات اجرای احکام
عارفه مدنی کرمانی
11135
60000
1
1398
255
 مجموعه قوانین و مقررات ازدواج و طلاق
عارفه مدنی کرمانی
11136
80000
1
1398
256
 جرائم علیه اموال و مالکیت
سعید حسین زاده سورشجانی
11508
320000
1
1398
257
 تعهدات و حقوق صندوق تامین خسارت‌های بدنی در نظام حقوقی ایران
دکتر حمید ابهری/ دکتر محمد قربانی جویباری
11509
290000
1
1398
258
 ساختار مسئولیت مدنی بررسی حقوقی ، تاریخی و فلسفی نظامهای حقوق رومی، کامن لا ، فقه امامیه و ایران
دکتراسماعیل کشاورز
11439
560000
1
1398
259
 شرح کامل قانون مجازات اسلامی در نظام عدالت کیفری ایران جلد سوم: قصاص (جنایات)
دکتر امین گلریز
11440
330000
1
1398
260
 دلیل و آیین اثبات در دادرسی اداری
دکتر آزیتا محسن زاده
11507
310000
1
1398
261
 حکمرانی خوب و مبارزه با مفاسد اقتصادی (بررسی حقوق ضد فساد در نظام حقوقی ملی و بین المللی)
دکتر امیرنظام براتی
11506
380000
1
1398
262
 حقوق کیفری مالیاتی: مجموعه حقوق مالیاتی-2
ایمان رحیمی نیت / ریحانه ملک زاده رودبنه
11395
240000
1
1398
263
 نظریه حکومت و ورود در قلمرو حقوق خصوصی
علی اکبر رنجبران
11375
390000
1
1397
264
 حاصل عمر(جلداول و دوم) (مجموعه مقالات در نکوداشت دکتر ایرج گلدوزیان)
دکتر تهمورث بشیریه
11493
900000
1
1398
265
 قضاوت و میزان آن
سروش ستوده جهرمي
11435
680000
1
1398
266
 جرایم آبی در عرصه سیاست جنایی ایران
دکتر فرزانه مرادی
11437
550000
1
1398
267
 آیین دادرسی کیفری مطابق با آخرین قوانین و مقررات، آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
دکتر سید سجاد کاظمی
11441
700000
1
1398
268
 عناوین الفقه (از اول جهاد تا آخر جعاله)
عبدالله مختاری / علی الواری / مهدی طاهری دلخوش
11398
730000
1
1398
269
 عناوین الفقه (از وصیت تا قصاص)
عبدالله مختاری/ علی الواری/ مهدی طاهری دلخوش
11399
1010000
1
1398
270
 مطالعه تطبیقی خشونت جنسی علیه زنان
سمیه نادری/ سمیرا نادری
11396
260000
1
1398
صفحه اول  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  صفحه آخر  
آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان انقلاب، خیابان وحیدنظری، تقاطع خیابان 12فروردین، پلاک 108
تلفن و دورنگار : 66495034 - 66963386 - 66409422
Site : www.majdlaw.ir
E-Mail : mailmajd@yahoo.com
چاپ کن!