فهرست کتابهای جدید مجد مناسب چاپ
تاریخ : 1401/07/14

صفحه 11 از 19
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
کد مجد
قیمت
نوبت چاپ
سال انتشار
301
 اجتماع موجبات مسئولیت مدنی
فائزه نوع پرور
11324
210000
1
1397
302
 اسلام وحقوق بشر
دکتر علیرضا ابراهیمی
11302
200000
1
1397
303
 سازمان‌هاي منطقه‌اي در پرتو فصل هشتم منشور ملل متحد
دکتراكبر اديبي
11300
400000
1
1397
304
 حق بر توسعه
دکتر ایرج رضائی¬نژاد
11301
230000
1
1397
305
 مباحثي تحليلي از حقوق اسنادتجاري
دکتر رضا سکوتي نسيمي
8398
340000
3
1397
306
 ثبت اسناد و املاک در آیینه سایر قوانین
محمد حسن بهادر، مصطفی اعظمی قره تپه
11277
750000
1
1397
307
 فقه استدلالی؛ مباحث شروط مكاسب شیخ انصاری (متون فقه کارشناسی ارشد و دکتری)
دکتر سيد عليرضا فروغي
11280
280000
1
1397
308
 حق انصراف مصرف‌کننده در حقوق ایران و اتحادیة اروپا
دکتر حيدر باقري اصل/ دكتر سعيده باقري اصل
11279
400000
1
1397
309
 تحدید حملات سایبری در چارچوب قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه
دکتر افشین جعفری
11276
370000
1
1397
310
 ماهیت ارث (حق و شرایط و ضوابط حاکم بر آن)
دکتر مظاهر نامداری موسی آبادی
11278
270000
1
1397
311
 مسئولیت کیفری گروههای تروریستی و علل حمایت از آن (میان رشته ای حقوق سیاسی «جزای سیاسی»)
دکترسیدمحمّدرضا موسوی فرد
11275
320000
1
1397
312
 ماهنامه تخصصی حقوقی مجد شماره13 آبان 1397
هیئت تحریریه
11269
150000
1
1397
313
 ماهنامه تخصصی حقوقی مجد شماره12مهر 1397
هیئت تحریریه
11263
150000
1
1397
314
 ماهنامه تخصصی حقوقی مجد شماره10 مرداد 1397
هیئت تحریریه
11156
150000
1
1397
315
 ماهنامه تخصصی حقوقی مجد شماره11 شهریور 1397
هیئت تحریریه
11157
150000
1
1397
316
 ماهنامه تخصصی حقوقی مجد شماره9 تیر 1397
هیئت تحریریه
11104
100000
1
1397
317
 (حقوق مدنی 1) اشخاص و محجورین
دکتر رسول ملکوتی
11268
260000
1
1397
318
 حریم خصوصی در حقوق کیفری ایران و انگلستان؛ مبانی، جلوه‌ها و چالش‌ها
دکتر رضا شکری
11209
480000
1
1397
319
 حقوق مدنی 5 حقوق خانواده(تحلیل فقهی ـ حقوقی)
دکتر غلامرضا یزدانی
11267
360000
1
1397
320
 اصول تفتیش و بازرسی درآیین‌دادرسی کیفری
دکتر محمدرضا الهی منش/ وحید پایان/ معصومه خدنگ
11262
240000
1
1397
321
 (حقوق مدنی2) اموال و مالکیت
دکتر رسول ملکوتی
11181
300000
1
1397
322
 بررسی فقهی- حقوقی امور حسبیه، مصلحت و احکام حکومتی
دکتر سید حسین ‌هاشمی
11252
170000
1
1397
323
 آسیب شناسی استناد به قواعد تکوینیات در استنباط احکام
دکتر مظاهر نامداری موسی آبادی
11251
290000
1
1397
324
 اخلال در نظام اقتصادی کشور
دکتر سهیل کبیری / دکتر علی اصغر شفیعی خورشیدی
11231
470000
1
1397
325
 اندیشه‌های حقوق عمومی- جلد دوم (اندیشمندان مسلمان)
سید محمد مهدی غمامی و همکاران
11249
260000
1
1397
326
 نظام حقوقی جبران خسارات ناشی از حوادث رانندگی
دکترمقصود عبادی بشیر
11253
190000
1
1397
327
 محرمانگی اطلاعات فردی بزه‏دیده‏ و شاهد و تعارض آن با حقوق دفاعی متهم
دکتر لیلاسادات اسدی/ علی دژخواه
11247
350000
1
1397
328
 تکرار جرایم خشونت آمیز: از کنترل تا درمان (با نگاهی به جامعه امریکا)
محبوبه جمالی
11248
190000
1
1397
329
 درس‌هايي از حقوق مدني تعهد به سود شخص ثالث در حقوق ايران
ودود برزی
11250
200000
1
1397
330
 مقدمه‌‌اي بر سازمان‌‌‌های بين‌المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات
بهروز اسراری ارشاد
11246
320000
1
1397
صفحه اول  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  صفحه آخر  
آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان انقلاب، خیابان وحیدنظری، تقاطع خیابان 12فروردین، پلاک 108
تلفن و دورنگار : 66495034 - 66963386 - 66409422
Site : www.majdlaw.ir
E-Mail : mailmajd@yahoo.com
چاپ کن!