فهرست کتابهای جدید مجد مناسب چاپ
تاریخ : 1401/07/14

صفحه 3 از 19
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
کد مجد
قیمت
نوبت چاپ
سال انتشار
61
  موسوعه القواعد و الضوابط الفقهیه
امیر بارانی بیرانوند، عبداله مختاری
12919
850000
0
0
62
 نگرشی نو بر مسئولیت کودکان و نوجوانان در حوزه تعزیرات
دکتر هوشنگ آبروشن
12915
650000
1
0
63
 صلاحیت در امور کیفری
دکتر وحید نکونام
12914
650000
1
0
64
  در ستایش حقوق تطبیقی «مجموعه چکیده نشست های موسسه حقوقتطبیقی دانشگاه تهران سال تحصیلی 1400-1399»
دکترنسرین طباطبایی حصاری، سروش صفی زاده
12904
550000
1
0
65
 ترافعی شدن آیین دادرسی کیفری
دکتر شهرام محمدی، دکتر طیبه بیژنی میرزا
12903
950000
1
1400
66
  حاکمیت ملی در سیر تحول حقوق عمومی در ایران
دکتر بابک درویشی، علی نادرزاده
1400
1100000
1
0
67
 در ستایش حقوق تطبیقی «مجموعه چکیده نشست های موسسه حقوقتطبیقی دانشگاه تهران سال تحصیلی 1400-1399»
دکترنسرین طباطبایی حصاری، سروش صفی زاده
0
550000
1
1400
68
 اصول حقوقی حاکم بر قرارداد در نظام حقوقی ایران
علیرضا عطایی
0
800000
1
0
69
 تروریسم دولتی در آیینه حقوق بین الملل
نواب محمدی ده چشمه
12901
1400000
1
0
70
 حقوق بین الملل عمومی در فضای سایبر
کریانساک کیتیچایسری / حسین امین الرعایا
12900
1750000
1
0
71
 مصونیت دولت و اجرای آرای داوری ایکسید «چالش ها و راهکارها»
12898
650000
1
1400
72
  کلیات حقوق شهروندی
دکتر اکبر قاسمی پیر بلوطی، میثم جعفری
12897
1250000
1
1400
73
 تحلیل اقتصادی اصول اخلاقی در حقوق قراردادها
دکتر محمود زمانی
0
1050000
1
1400
74
 حقوق عامه در ترازوی دادستانی
دکتر ایرج حسینی صدر آبادی، علی انصاری
12870
400000
1
0
75
  مجموعه قوانین بانکی عراق
12821
450000
1
0
76
 مجموعه قوانین عراق(شرکتها ، سرمایه گذاری، اقامت)
احمد ربیعی
12811
500000
1
0
77
 نقد و بررسی ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری «قانونی سخت در قالبی آهنین»
غلامحسین عبدالهی
0
400000
1
1400
78
  نیستان در ادب و منش استادان
دکتر مهراب داراب پور
12812
1100000
1
0
79
 جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی «حقوق کیفری اختصاصی 2»
دکترمحمدرضاالهی منش، دکتر محسن مرادی اوجقاز
12768
1100000
1
1400
80
 جرایم علیه اموال و مالکیت «حقوق کیفری اختصاصی 1»
دکترمحمدرضاالهی منش، دکتر محسن مرادی اوجقاز
12767
1350000
1
0
81
 حقوق و تکالیف صاحبان مشاغل در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران
منصوره ارجمندی فرد
12810
700000
1
0
82
  نقش دیوان دعاوی ایران - ایلات متحده در توسعه تدریجی حقوق بین الملل
علی قهاری
0
850000
1
1400
83
 حق بر متفاوت بودن «رهیافت های فلسفی ،حقوقی و جرم شناختی»
دکتر جهانبخش هراتی
0
700000
1
0
84
 هزینه دادرسی مدنی در حقوق ایران «مفهوم،مبانی،اصول و معافیت ها»
دکتر حمید ابهری، مجید عارفعلی
12794
550000
1
1400
85
 جستاری در کلیت سیاست جنایی در سرگردانی سیاست جنایی ایران
دکتر سید محمدرضا موسوی فرد، دکتر حیدر لطفی، حسین نوروزیان
0
400000
1
12797
86
 مطالعه تطبیقی حقوق کودک در اسلام و اسناد بین المللی
دکتر سید محمد حسینی، نسیم کثیری
12796
350000
1
1400
87
 نگاهی به نهاد ملی داوری ورزش با مطالعه تطبیقی در نهادهای بین المللی
مجید سعیدی
12773
500000
1
1400
88
 حقوق قراردادها در قرآن
دکتر ابراهیم ناصر شاد باد
12788
1200000
1
1400
89
 جرایم علیه اشخاص «حقوق کیفری اختصاصی 3»
دکترمحمدرضاالهی منش، دکتر محسن مرادی اوجقاز
12769
1550000
1
0
90
 قانون تجارت عراق «مصوب 1984 با اصلاحات و الحاقات بعدی»
احمد ربیعی
0
250000
1
1400
صفحه اول  1  2  3  4  5  6  7  8  9  صفحه آخر  
آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان انقلاب، خیابان وحیدنظری، تقاطع خیابان 12فروردین، پلاک 108
تلفن و دورنگار : 66495034 - 66963386 - 66409422
Site : www.majdlaw.ir
E-Mail : mailmajd@yahoo.com
چاپ کن!