فهرست کتابهای جدید مجد مناسب چاپ
تاریخ : 1399/03/15

صفحه 3 از 12
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
کد مجد
قیمت
نوبت چاپ
سال انتشار
61
 مجموعه قوانین و مقررات اجرای احکام
عارفه مدنی کرمانی
11135
60000
1
1398
62
 مجموعه قوانین و مقررات ازدواج و طلاق
عارفه مدنی کرمانی
11136
80000
1
1398
63
 جرائم علیه اموال و مالکیت
سعید حسین زاده سورشجانی
11508
320000
1
1398
64
 تعهدات و حقوق صندوق تامین خسارت‌های بدنی در نظام حقوقی ایران
دکتر حمید ابهری/ دکتر محمد قربانی جویباری
11509
290000
1
1398
65
 ساختار مسئولیت مدنی بررسی حقوقی ، تاریخی و فلسفی نظامهای حقوق رومی، کامن لا ، فقه امامیه و ایران
دکتراسماعیل کشاورز
11439
560000
1
1398
66
 شرح کامل قانون مجازات اسلامی در نظام عدالت کیفری ایران جلد سوم: قصاص (جنایات)
دکتر امین گلریز
11440
330000
1
1398
67
 دلیل و آیین اثبات در دادرسی اداری
دکتر آزیتا محسن زاده
11507
310000
1
1398
68
 حکمرانی خوب و مبارزه با مفاسد اقتصادی (بررسی حقوق ضد فساد در نظام حقوقی ملی و بین المللی)
دکتر امیرنظام براتی
11506
380000
1
1398
69
 حقوق کیفری مالیاتی: مجموعه حقوق مالیاتی-2
ایمان رحیمی نیت / ریحانه ملک زاده رودبنه
11395
240000
1
1398
70
 نظریه حکومت و ورود در قلمرو حقوق خصوصی
علی اکبر رنجبران
11375
390000
1
1397
71
 حاصل عمر(جلداول و دوم) (مجموعه مقالات در نکوداشت دکتر ایرج گلدوزیان)
دکتر تهمورث بشیریه
11493
900000
1
1398
72
 قضاوت و میزان آن
سروش ستوده جهرمي
11435
680000
1
1398
73
 جرایم آبی در عرصه سیاست جنایی ایران
دکتر فرزانه مرادی
11437
550000
1
1398
74
 آیین دادرسی کیفری مطابق با آخرین قوانین و مقررات، آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
دکتر سید سجاد کاظمی
11441
700000
1
1398
75
 عناوین الفقه (از اول جهاد تا آخر جعاله)
عبدالله مختاری / علی الواری / مهدی طاهری دلخوش
11398
730000
1
1398
76
 عناوین الفقه (از وصیت تا قصاص)
عبدالله مختاری/ علی الواری/ مهدی طاهری دلخوش
11399
1010000
1
1398
77
 مطالعه تطبیقی خشونت جنسی علیه زنان
سمیه نادری/ سمیرا نادری
11396
260000
1
1398
78
 محشای قانون آیین دادرسی مدنی (منطبق با سرفصل های آموزشی وزارت علوم)
علی نجات پیرمحمدی/ دکتر مهرداد کونانی
11453
480000
1
1398
79
 تحلیل و رویکرد قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در قراردادهای ایران
یاسر منصوری
11438
800000
1
1398
80
 آزمون های جدید کارشناسی ارشد حقوق عمومی
دکتر محمد وارسته بازقلعه
11406
310000
1
1398
81
 آزمون های جدید کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
دکتر نسرین ترازی
11403
290000
1
1398
82
 آزمون های جدید کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
دکتر رضا شکری
11405
320000
1
1398
83
 آزمون های جدید کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
دکتر رضا شکری
11404
390000
1
1398
84
 اخلاق عمومی درحقوق کیفری (در پرتو قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 1394)
زهره رنجی الماسی
11389
210000
1
1398
85
 مبانی فقهی و حقوقی حق فرزندآوری زوجین
دکتر داود بصارتی
11400
210000
1
1398
86
 رویکردهای نوین در جرم‌شناسی انتقادی و سیاست جنایی
دکتر اسمعیل رحیمی‌نژاد
11394
260000
1
1398
87
 حقوق تجارت 1 شناسایی تاجر، معاملات، نام و علائم تجاری
دکتررسول ملکوتی
11392
260000
1
1398
88
 قراردادهای الکترونیکی انعقاد تا انحلال (مطالعه‌ی تطبیقی در فقه اسلامی، حقوق ایران و کنوانسیون ژنو 2005)
دکتر محمد رسول آهنگران/ دکتر امیر احمدی
11401
400000
1
1398
89
 شرح حقوق مدنی
سروش ستوده جهرمي
11397
1050000
1
1398
90
 نظریه عمومی انفساخ در قراردادها (مطالعه تطبیقی در فقه و حقوق ایران)
دکتر سیدمحمد رضوی
11390
350000
1
1398
صفحه اول  1  2  3  4  5  6  7  8  9  صفحه آخر  
آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان انقلاب، خیابان وحیدنظری، تقاطع خیابان 12فروردین، پلاک 108
تلفن و دورنگار : 66495034 - 66963386 - 66409422
Site : www.majdlaw.ir
E-Mail : mailmajd@yahoo.com
چاپ کن!