فهرست کتابهای جدید مجد مناسب چاپ
تاریخ : 1401/09/12

صفحه 4 از 19
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
کد مجد
قیمت
نوبت چاپ
سال انتشار
91
  نیستان در ادب و منش استادان
دکتر مهراب داراب پور
12812
1100000
1
0
92
 جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی «حقوق کیفری اختصاصی 2»
دکترمحمدرضاالهی منش، دکتر محسن مرادی اوجقاز
12768
1100000
1
1400
93
 جرایم علیه اموال و مالکیت «حقوق کیفری اختصاصی 1»
دکترمحمدرضاالهی منش، دکتر محسن مرادی اوجقاز
12767
1350000
1
0
94
 حقوق و تکالیف صاحبان مشاغل در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران
منصوره ارجمندی فرد
12810
700000
1
0
95
  نقش دیوان دعاوی ایران - ایلات متحده در توسعه تدریجی حقوق بین الملل
علی قهاری
0
850000
1
1400
96
 حق بر متفاوت بودن «رهیافت های فلسفی ،حقوقی و جرم شناختی»
دکتر جهانبخش هراتی
0
700000
1
0
97
 هزینه دادرسی مدنی در حقوق ایران «مفهوم،مبانی،اصول و معافیت ها»
دکتر حمید ابهری، مجید عارفعلی
12794
550000
1
1400
98
 جستاری در کلیت سیاست جنایی در سرگردانی سیاست جنایی ایران
دکتر سید محمدرضا موسوی فرد، دکتر حیدر لطفی، حسین نوروزیان
0
400000
1
12797
99
 مطالعه تطبیقی حقوق کودک در اسلام و اسناد بین المللی
دکتر سید محمد حسینی، نسیم کثیری
12796
350000
1
1400
100
 نگاهی به نهاد ملی داوری ورزش با مطالعه تطبیقی در نهادهای بین المللی
مجید سعیدی
12773
500000
1
1400
101
 حقوق قراردادها در قرآن
دکتر ابراهیم ناصر شاد باد
12788
1200000
1
1400
102
 جرایم علیه اشخاص «حقوق کیفری اختصاصی 3»
دکترمحمدرضاالهی منش، دکتر محسن مرادی اوجقاز
12769
1550000
1
0
103
 قانون تجارت عراق «مصوب 1984 با اصلاحات و الحاقات بعدی»
احمد ربیعی
0
250000
1
1400
104
  بایسته های پارلمان تک مجلسی و دومجلسی
دکتر حسن گروسی
12758
750000
1
1400
105
  دادگاه های حل مساله و نظام عدالت کیفری
دیوید دمیتو، کیرک هیل برون، آلیس تورنویل، شلبی آرنولد / دکتر عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی، پریزاد کاوسی خسرقی
12751
1150000
1
1400
106
 واکاوی نقش وکیل مدافع در تحقیقات پلیسی «مطالعه تطبیقی»
دکتر رضا شکری، امید امامی
12752
350000
1
1400
107
  مهایات افراز زمانی و مکانی منافع مالی مشاعی
ایرج کارامد
0
300000
1
1400
108
 ضمان قهری در اختلالات همسایگی «مطالعه تطبیقی با حقوق فرانسه»
دکتر الهام صادقی راد
12750
600000
1
1400
109
 مقدمه علم حقوق
دکتر محمد افراس
0
500000
1
1400
110
  واکاوی مبانی مسئولیت کیفری دولت «در پرتو اسناد بین المللی»
دکتر سالار صادقی
0
1350000
1
1400
111
 مجموعه سوالات متون فقه
نوروز علی زادگان
0
1050000
1
1400
112
 تحليل وضعيت نشر ايران «مديريتي، حقوقي،اداري،اقتصادي،صنفي»
دکتر سید عباس حسینی نیک
0
1500000
1
1400
113
 حقوق کیفری اقتصادی جلد1«جرم اقتصادی»
دکتر بهروز جوانمرد، دکتر علی اصغر شفیعی خورشیدی
0
600000
1
1400
114
 محاضرات فی القانون العام
12641
1200000
1
1400
115
 درآمدی بر حقوق بین الملل عمومی جلد3
دکتر امیر ساعد وکیل
0
1200000
1
1400
116
 حقوق بین الملل خصوصی از منظر حقوق بین الملل عمومی
دکتر حمید الهویی نظری
0
800000
1
1400
117
 سیر تحولات قرارداد در نظام حقوقی ایران
علیرضا سلیمانی
0
600000
1
1400
118
  آیین دادرسی اداری(دوره قضایی ) جلد 1«کلیات و ساختار»
دکتر حسین آئینه نگینی، دکتر محمد امین ابریشمی راد
12727
1100000
1
1400
119
 داوری بین المللی
آلن ردفرن، مارتین هانتر، نایجل بلکابی، کنستانتین پارتسایدز
12728
3000000
1
1400
120
 یکجانبه گرایی در جهان معاصر و پیامدهای آن بر توسعه حقوق بین الملل
دکتر مهدی اشتری، دکترعلی پورقصاب امیری
12710
800000
1
1400
صفحه اول  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  صفحه آخر  
آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان انقلاب، خیابان وحیدنظری، تقاطع خیابان 12فروردین، پلاک 108
تلفن و دورنگار : 66495034 - 66963386 - 66409422
Site : www.majdlaw.ir
E-Mail : mailmajd@yahoo.com
چاپ کن!