فهرست کتابهای جدید مجد مناسب چاپ
تاریخ : 1400/10/28

صفحه 1 از 65
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
کد مجد
قیمت
نوبت چاپ
سال انتشار
1
  ماهنامه حقوقی مجد شماره 41 «اسفند 1399»
مجمع علمی فرهنگی مجد
0
250000
1
1400
2
 درآمدی کوتاه بر جرم شناسی جلد 2
فرنک اش م لگر / دکتر علی اکبر رحمتیان
12323
550000
1
1399
3
 مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا جلد 2
پروفسور رنه گارو / دکتر سید ضیاء الدین نقابت
12315
1280000
1
1399
4
 ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی دادرسی شماره 135 (سال بیست و سوم مرداد و شهریور سال 1398
هیئت تحریریه
11781
70000
1
1398
5
 دایرة المعارف حقوق عمومی با نمایه سه زبانه (عربی، فرانسه و انگلیسی)
دکتر سید محمد مهدی غمامی
11798
750000
1
1398
6
 قانون و جامعه
استیون ای بارکان / دکتر علی غلامی و همکاران
11786
380000
1
1398
7
 اخلا ق حرفه ای پزشکی قانونی
دکتر سعید نظری توکلی
11802
530000
1
1398
8
 اخلاق حرفه ای زندان و زندانبانی
دکتر سعید نظری توکلی ، علی شمس
11801
700000
1
1398
9
 مفهوم قانون از منظر فقه امامیه و مکتب اثبات گرایی حقوقی
رضا احسانی ، دکتر هادی طحان نظیف
11790
300000
1
1398
10
 اخلاف حرفه ای دادرسی
دکتر سعید نظری توکلی
11804
620000
1
1398
11
 حقوق جوانان در جمهوری اسلامی ایران
دکتر علی غلامی ، امیر حسین اصل زعیم
11788
205000
1
1398
12
 اوصاف وصی از منظر حقوق ایران و فقه مذاهب اسلامی
محمد حسین اسفندیارپور
11806
110000
1
1398
13
 اخلاق حرفه ای ضابطان قضایی
دکتر سعید نظری توکلی ، دکتر رحیم موسوی
11803
500000
1
1398
14
 جایگزین های زندان یا مجازات های بینابین با آخرین اصلاحات
دکتر محمد آشوری
11782
680000
1
1398
15
 جستارهای در حقوق عمومی نوین
رضا آئیدی
11808
800000
1
1398
16
 جایگاه عدالت در استنباط احکام معاملات
دکتر سید محمد هاشم پورمولا
11792
90000
1
1398
17
 مجموعه پرسش های چهار گزینه ای قوانین خاص (حقوقی، کیفری)
مجتبی جهان تیغی
11796
550000
1
1398
18
 حقوق عمومی تطبیقی لبنان
دکتر سید محمد مهدی غمامی
11795
135000
1
1398
19
 اصل عدم مشروعیت قراردادهای ربوی در نظام حقوقی اسلام
دکتر سعید رجحان
11794
80000
1
1398
20
 ظرفیت فقهی قاعده لاضرر در رفع ضرر و زیان ناشی از روابط زوجین
دکتر مریم مهاجری
11791
250000
1
1398
21
 اخلاق حرفه ای وکالت و مشاوره
دکتر سعید نظری توکلی ، دکتر احمد امی
11800
770000
1
1398
22
 اجرای احکام تطبیقی آیین های اجرایی
کنستانتینوس کرامیوس / حمید رضا سیادت
11799
450000
1
1398
23
 نظریه قابلیت اسناد در مبانی مسئولیت مدنی
حجت مبیّن
11793
85000
1
1398
24
 نظریه نقض قابل پیش بینی قرارداد
دکتر جعفر عسگری
11789
200000
1
1398
25
 راهنمای پس از انحلال نکاح
بتول ابراهیمی کوشالی
11807
160000
1
1398
26
 اخلاق حرفه ای صلح و سازش (شورای حل اختلاف)
دکتر سعید نظری توکلی
11805
440000
1
1398
27
 مبانی حقوق خانواده در اسلام و غرب
دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی، عاطفه ذبیحی بیدگلی
11787
230000
1
1398
28
 تضامن در اسناد تجاری
دکتر سهیل طاهری
11785
210000
1
1398
29
 حقوق اساسی جمهوری اسلامی اران شامل(مبانی نظام، نهادهای سیاسی، شرح قانون اساسی، حقوق و آزادی ها)
دکتر فرید محسنی
11797
600000
1
1398
30
 دادرسی فوری؛ دستور موقت در حقوق ایران و حقوق تطبیقی جلد دوم (موضوع، چالش ها، موانع، آثار و اجرا)
دکتر سید عباس موسوی
11773
700000
1
1398
صفحه اول  1  2  3  4  5  6  7  صفحه آخر  
آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان انقلاب، خیابان وحیدنظری، تقاطع خیابان 12فروردین، پلاک 108
تلفن و دورنگار : 66495034 - 66963386 - 66409422
Site : www.majdlaw.ir
E-Mail : mailmajd@yahoo.com
چاپ کن!