فهرست کتابهای جدید مجد مناسب چاپ
تاریخ : 1398/07/22

صفحه 1 از 64
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
کد مجد
قیمت
نوبت چاپ
سال انتشار
1
 دادرسی فوری؛ دستور موقت در حقوق ایران و حقوق تطبیقی جلد دوم (موضوع، چالش ها، موانع، آثار و اجرا)
دکتر سید عباس موسوی
11773
700000
1
1398
2
 دادرسی فوری؛ دستور موقت در حقوق ایران و حقوق تطبیقی جلد نخست (مبانی و شرایط)
دکتر سید عباس موسوی
11774
800000
1
1398
3
 جرم شناسی سوژه بزهکاری میشل فوکو (1984 - 1926)
عباس قاقاهنده
11769
450000
1
1398
4
 حق بارداری و زایمان ایمن در ایران و حقوق بین الملل
دکتر مریم عبیدی نیا
11770
350000
1
1398
5
 حقوق کیفری اراضی ملی شده
دکتر ابوالقاسم خدادی
11771
220000
1
1398
6
 دادرسی های فوری و رسیدگی های خارج از نوبت
دکتر یحیی جلیلوند - دکتر حمیدرضا پرتو
11772
400000
1
1398
7
 تحلیل جرایم (با نگاهی به رویه قضایی)
حسین عرب میستانی
11763
180000
1
1398
8
 مختصر حقوق مدنی
محمد علی موحد
11768
1495000
1
1398
9
 تعدیل وجه التزام
امیر محمد کریمی - دکتر مسعود همت - عفت مختاری
11765
200000
1
1398
10
 قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن
دکتر رضا گلی
11766
580000
1
1398
11
 روش علمی تقسیم ارث (ماترک) به زبان ساده
احمد ابراهیمی کرهرودی - فرزانه مجد آبادی
11767
250000
1
1398
12
 شرح و بررسی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
واحد پژوهش معاونت منابع انسانی دادگستری کل استان گلستان
11777
480000
1
1398
13
 شرح جامع قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثرحوادث ناشی از وسایل نقلیه
آرش خدایاری
11776
700000
1
1398
14
 چگونگی رسیدگی به دعاوی اعسار
واحد پژوهش معاونت منابع انسانی دادگستری کل استان گلستان
11778
550000
1
1398
15
 می توان وکیل موفقی بود، اسرار موفقیت یک وکیل
پیمان زمانی - دکتر فریور نادمی
11764
350000
1
1398
16
 علوم جنایی
قاسم مرادی
11761
290000
1
1398
17
 نگاهی معاصر به مجازات قصاص (اصل قائم به شخص بودن حق قصاص)
آرش رستمی کمان
11729
220000
1
1398
18
 حقوق حریم خصوصی
مریم سلمانلو
11734
450000
1
1398
19
 در دادگاه جهل مقدس
سید مصطفی محقق داماد
11741
750000
1
1398
20
 آرای وحدت رویه (حقوقی، کیفری، ثبتی ، اداری)
علی رسولی زکریا
11711
900000
1
1398
21
 قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی
سعید صالح احمدی
11712
800000
1
1398
22
 دلالت ماده 265 قانون مدنی بر اماره دین در پرتو رویه قضایی
پژوهشگاه قوه قضاییه
11725
95000
1
1398
23
 آیین دادرسی کیفری
احمد رضا عابدی
11723
595000
1
1398
24
 تحلیلی بر ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر با تکیه بر نحوه اعمال آن در مراجع قضایی
حسین اعظمی چهار برج
11722
160000
1
1398
25
 اجرا و تفسیر قواعد بین المللی در محاکم ملی
پژوهشگاه قوه قضاییه
11721
100000
1
1398
26
 حقوق تجارت بین الملل (ویراست 2)
دکتر عبدالحسین شیروی
11745
310000
1
1398
27
 تاریخ حقوق ایران (مادها و هخامنشیان)
دکتر صفر بیگ زاده
11744
100000
1
1398
28
 حقوق قراردادها در اگلستان
محمود رمضانی
11742
300000
1
1398
29
 تغییر کاربری (تحلیل و نقد رویه قضایی و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها)
محمد موسوی مقدم
11743
450000
1
1398
30
 تحقیقات قضایی سازمان قوه قضاییه (جلد 16)
پژوهشگاه قوه قضاییه
11720
600000
1
1398
صفحه اول  1  2  3  4  5  6  7  صفحه آخر  
آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان انقلاب، خیابان وحیدنظری، تقاطع خیابان 12فروردین، پلاک 108
تلفن و دورنگار : 66495034 - 66963386 - 66409422
Site : www.majdlaw.ir
E-Mail : mailmajd@yahoo.com
چاپ کن!