فهرست کتابهای جدید مجد مناسب چاپ
تاریخ : 1399/07/8

صفحه 1 از 65
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
کد مجد
قیمت
نوبت چاپ
سال انتشار
1
 کامل ترين مجموعه دستورات و صورت جلسات قضايي«مناسب براي کارآموزان قضايي، دادياران دادسراو قضات محاکم»
زهرا خاتوني
12251
640000
1
1399
2
 ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی دادرسی شماره 135 (سال بیست و سوم مرداد و شهریور سال 1398
هیئت تحریریه
11781
70000
1
1398
3
 دایرة المعارف حقوق عمومی با نمایه سه زبانه (عربی، فرانسه و انگلیسی)
دکتر سید محمد مهدی غمامی
11798
750000
1
1398
4
 قانون و جامعه
استیون ای بارکان / دکتر علی غلامی و همکاران
11786
380000
1
1398
5
 اخلا ق حرفه ای پزشکی قانونی
دکتر سعید نظری توکلی
11802
530000
1
1398
6
 اخلاق حرفه ای زندان و زندانبانی
دکتر سعید نظری توکلی ، علی شمس
11801
700000
1
1398
7
 مفهوم قانون از منظر فقه امامیه و مکتب اثبات گرایی حقوقی
رضا احسانی ، دکتر هادی طحان نظیف
11790
300000
1
1398
8
 اخلاف حرفه ای دادرسی
دکتر سعید نظری توکلی
11804
620000
1
1398
9
 حقوق جوانان در جمهوری اسلامی ایران
دکتر علی غلامی ، امیر حسین اصل زعیم
11788
205000
1
1398
10
 اوصاف وصی از منظر حقوق ایران و فقه مذاهب اسلامی
محمد حسین اسفندیارپور
11806
110000
1
1398
11
 اخلاق حرفه ای ضابطان قضایی
دکتر سعید نظری توکلی ، دکتر رحیم موسوی
11803
500000
1
1398
12
 جایگزین های زندان یا مجازات های بینابین با آخرین اصلاحات
دکتر محمد آشوری
11782
680000
1
1398
13
 جستارهای در حقوق عمومی نوین
رضا آئیدی
11808
800000
1
1398
14
 جایگاه عدالت در استنباط احکام معاملات
دکتر سید محمد هاشم پورمولا
11792
90000
1
1398
15
 مجموعه پرسش های چهار گزینه ای قوانین خاص (حقوقی، کیفری)
مجتبی جهان تیغی
11796
550000
1
1398
16
 حقوق عمومی تطبیقی لبنان
دکتر سید محمد مهدی غمامی
11795
135000
1
1398
17
 اصل عدم مشروعیت قراردادهای ربوی در نظام حقوقی اسلام
دکتر سعید رجحان
11794
80000
1
1398
18
 ظرفیت فقهی قاعده لاضرر در رفع ضرر و زیان ناشی از روابط زوجین
دکتر مریم مهاجری
11791
250000
1
1398
19
 اخلاق حرفه ای وکالت و مشاوره
دکتر سعید نظری توکلی ، دکتر احمد امی
11800
770000
1
1398
20
 اجرای احکام تطبیقی آیین های اجرایی
کنستانتینوس کرامیوس / حمید رضا سیادت
11799
450000
1
1398
21
 نظریه قابلیت اسناد در مبانی مسئولیت مدنی
حجت مبیّن
11793
85000
1
1398
22
 نظریه نقض قابل پیش بینی قرارداد
دکتر جعفر عسگری
11789
200000
1
1398
23
 راهنمای پس از انحلال نکاح
بتول ابراهیمی کوشالی
11807
160000
1
1398
24
 اخلاق حرفه ای صلح و سازش (شورای حل اختلاف)
دکتر سعید نظری توکلی
11805
440000
1
1398
25
 مبانی حقوق خانواده در اسلام و غرب
دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی، عاطفه ذبیحی بیدگلی
11787
230000
1
1398
26
 تضامن در اسناد تجاری
دکتر سهیل طاهری
11785
210000
1
1398
27
 حقوق اساسی جمهوری اسلامی اران شامل(مبانی نظام، نهادهای سیاسی، شرح قانون اساسی، حقوق و آزادی ها)
دکتر فرید محسنی
11797
600000
1
1398
28
 دادرسی فوری؛ دستور موقت در حقوق ایران و حقوق تطبیقی جلد دوم (موضوع، چالش ها، موانع، آثار و اجرا)
دکتر سید عباس موسوی
11773
700000
1
1398
29
 دادرسی فوری؛ دستور موقت در حقوق ایران و حقوق تطبیقی جلد نخست (مبانی و شرایط)
دکتر سید عباس موسوی
11774
800000
1
1398
30
 جرم شناسی سوژه بزهکاری میشل فوکو (1984 - 1926)
عباس قاقاهنده
11769
450000
1
1398
صفحه اول  1  2  3  4  5  6  7  صفحه آخر  
آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان انقلاب، خیابان وحیدنظری، تقاطع خیابان 12فروردین، پلاک 108
تلفن و دورنگار : 66495034 - 66963386 - 66409422
Site : www.majdlaw.ir
E-Mail : mailmajd@yahoo.com
چاپ کن!