فهرست کتابهای  جدید مناسب چاپ
تاریخ : 1396/05/3

صفحه 1 از 20
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
کد مجد
قیمت
نوبت چاپ
سال انتشار
1
 سالنامه ایرانی حقوق بین الملل و تطبیقی شماره اول
هیئت تحریریه
10046
40000
1
1384
2
 تاملاتی فقهی در قاعده انگاری عدل و انصاف
دکتر صالح منتظری
10047
150000
1
1396
3
 جعل اسناد در حقوق ایران و از نظر حقوق تطبیقی
دکتر محمد سلیمان پور
10048
120000
1
1393
4
 قانون احوال شخصیه مصر (مصوب 2000 م)
/ دکتر علی شریفی - خدیجه آلبوغبیش
10042
60000
1
1395
5
 حقوق و سیاست
محمد علی نوری
10043
120000
1
1392
6
 نکات کلیدی آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور (حقوقی و کیفری)
مجتبی باری
10038
120000
1
1396
7
 سالنامه ایرانی حقوق بین الملل و تطبیقی شماره دوم
هیئت تحریریه
10044
65000
1
1386
8
 سالنامه ایرانی حقوق بین الملل و تطبیقی شماره سوم
هیئت تحریریه
10045
65000
1
1387
9
 مجموعه سوالات طبقه بندی مبانی استنباط حقوق اسلامی (اصول فقه)
سمیرا سید محمدی - محمدرضا شب خیز
10039
250000
1
1396
10
 مجموعه مقالات همایش تحوالت حقوق یبن الملل دریاها
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
10041
420000
1
1394
11
 نابغه های وکالت و قضاوت
دکتر علی فلاح
10036
400000
1
1396
12
 حقوق اقتصادی
دکتر عباس قاسمی حامد
10040
250000
1
1394
13
 مجموعه آزمون های طلایی آیین دادرسی مدنی
ابراهیم فصیحی مقدم
10037
300000
1
1396
14
 بررسی حقوقی رحم جایگزین در ایران و مطالعه تطبیقی آن با ایالات متحده آمریکا
محمد تقی جلالیان
10035
170000
1
1395
15
 مسئولیت حمایت رویارویی حاکمیت دولت با حقوق بشر
دکتر محسن حسن وند
10018
205000
1
1393
16
 دستور گرایی در عرصه فراملی بررسی نمونه اتحادیه اروپا
محسن حسن وند
10019
235000
1
1394
17
 مبانی تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی (در حقوق اتحادیه اروپا و ایران)
دکتر مجید میر حسینی
10020
175000
1
1393
18
 اجل در تعهدات و قراردادها (مطالعه تطبیقی)
دکتر محمد عابدی
10021
125000
1
1395
19
 حقوق تأمین مالی هواپیما
دکتر مجتبی اشراقی آرانی
10022
275000
1
1394
20
 رساله علمی در مسئولیت مدنی
دکتر عباس میرشکاری
10016
425000
1
1395
21
 قانون بازرگانی فرانسه جلد اول
محمد رضا فرد پارسا
10017
425000
1
1395
22
 حقوق جزا 12 دفاع
دکتر جعفر بوشهری
10004
150000
1
1395
23
 حقوق بیمه و مسئولیت مدنی
دکتر عبدالله خدابخشی
10006
650000
1
1396
24
 وکالت و کانون وکلای دادگستری در نظام های حقوقی
دکتر ناصر کاتوزیان
10007
95000
1
1393
25
 گفتگوهای مطبوعاتی
دکتر ناصر کاتوزیان
10008
250000
1
1393
26
 دستور در محاکم حقوقی
محمد مصدق السلطنه
10009
250000
1
1396
27
 حقوق جزا 9 مسئولیت جزایی
دکتر جعفر بوشهری
10001
125000
1
1392
28
 حقوق جزا 10 زندان
دکتر جعفر بوشهری
10002
215000
1
1393
29
 حقوق جزا 11 جرم شناسی
دکتر جعفر بوشهری
10003
215000
1
1394
30
 مبانی و آثار نظام ثبت املاک
دکتر نسرین طباطبایی حصاری
10005
215000
1
1396
صفحه اول  1  2  3  4  5  6  7  صفحه آخر  
آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان انقلاب، خیابان وحیدنظری، تقاطع خیابان 12فروردین، پلاک 108
تلفن و دورنگار : 66495034 - 66963386 - 66409422
Site : www.majdlaw.ir
E-Mail : mailmajd@yahoo.com
چاپ کن!