فهرست کتابهای جدید مجد مناسب چاپ
تاریخ : 1401/11/16

صفحه 1 از 65
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
کد مجد
قیمت
نوبت چاپ
سال انتشار
1
 بایسته های حقوق جزای عمومی «1،2،3»
دکتر محمد مصدق
0
2300000
1
0
2
  حمایت کیفری از حق بر آموزش در حقوق ایران «مبانی و جلوه ها »
رقیه صادقی رام
13133
1100000
1
0
3
 تحریم های اقتصادی ایالات متحده علیه ایران «تشریح شبکه مقررات تحریم ساز »
دکتر غلام نبی فیض چکاب، جواد حق شناس
13049
1100000
1
0
4
 حقوق قراردادهای نوین
دکتر آزاد فلاحی
0
850000
1
0
5
  تعامل میان حق بر حفظ صلح و حق بر تنوع فرهنگی در حقوق بین الملل
ستاره شریفان
0
550000
0
0
6
 باز اندیشی در قاعده های بنیادین حقوقی «رویکردی نوین به روش شناسی شناخت قاعده های فقهی - حقوقی»
دکتر فرهاد ایران پور
12920
750000
1
0
7
  ماهنامه حقوقی مجد شماره 41 «اسفند 1399»
مجمع علمی فرهنگی مجد
0
250000
1
1400
8
 درآمدی کوتاه بر جرم شناسی جلد 2
فرنک اش م لگر / دکتر علی اکبر رحمتیان
12323
550000
1
1399
9
 مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا جلد 2
پروفسور رنه گارو / دکتر سید ضیاء الدین نقابت
12315
1280000
1
1399
10
 ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی دادرسی شماره 135 (سال بیست و سوم مرداد و شهریور سال 1398
هیئت تحریریه
11781
70000
1
1398
11
 دایرة المعارف حقوق عمومی با نمایه سه زبانه (عربی، فرانسه و انگلیسی)
دکتر سید محمد مهدی غمامی
11798
750000
1
1398
12
 قانون و جامعه
استیون ای بارکان / دکتر علی غلامی و همکاران
11786
380000
1
1398
13
 اخلا ق حرفه ای پزشکی قانونی
دکتر سعید نظری توکلی
11802
530000
1
1398
14
 اخلاق حرفه ای زندان و زندانبانی
دکتر سعید نظری توکلی ، علی شمس
11801
700000
1
1398
15
 مفهوم قانون از منظر فقه امامیه و مکتب اثبات گرایی حقوقی
رضا احسانی ، دکتر هادی طحان نظیف
11790
300000
1
1398
16
 اخلاف حرفه ای دادرسی
دکتر سعید نظری توکلی
11804
620000
1
1398
17
 حقوق جوانان در جمهوری اسلامی ایران
دکتر علی غلامی ، امیر حسین اصل زعیم
11788
205000
1
1398
18
 اوصاف وصی از منظر حقوق ایران و فقه مذاهب اسلامی
محمد حسین اسفندیارپور
11806
110000
1
1398
19
 اخلاق حرفه ای ضابطان قضایی
دکتر سعید نظری توکلی ، دکتر رحیم موسوی
11803
500000
1
1398
20
 جایگزین های زندان یا مجازات های بینابین با آخرین اصلاحات
دکتر محمد آشوری
11782
680000
1
1398
21
 جستارهای در حقوق عمومی نوین
رضا آئیدی
11808
800000
1
1398
22
 جایگاه عدالت در استنباط احکام معاملات
دکتر سید محمد هاشم پورمولا
11792
90000
1
1398
23
 مجموعه پرسش های چهار گزینه ای قوانین خاص (حقوقی، کیفری)
مجتبی جهان تیغی
11796
550000
1
1398
24
 حقوق عمومی تطبیقی لبنان
دکتر سید محمد مهدی غمامی
11795
135000
1
1398
25
 اصل عدم مشروعیت قراردادهای ربوی در نظام حقوقی اسلام
دکتر سعید رجحان
11794
80000
1
1398
26
 ظرفیت فقهی قاعده لاضرر در رفع ضرر و زیان ناشی از روابط زوجین
دکتر مریم مهاجری
11791
250000
1
1398
27
 اخلاق حرفه ای وکالت و مشاوره
دکتر سعید نظری توکلی ، دکتر احمد امی
11800
770000
1
1398
28
 اجرای احکام تطبیقی آیین های اجرایی
کنستانتینوس کرامیوس / حمید رضا سیادت
11799
450000
1
1398
29
 نظریه قابلیت اسناد در مبانی مسئولیت مدنی
حجت مبیّن
11793
85000
1
1398
30
 نظریه نقض قابل پیش بینی قرارداد
دکتر جعفر عسگری
11789
200000
1
1398
صفحه اول  1  2  3  4  5  6  7  صفحه آخر  
آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان انقلاب، خیابان وحیدنظری، تقاطع خیابان 12فروردین، پلاک 108
تلفن و دورنگار : 66495034 - 66963386 - 66409422
Site : www.majdlaw.ir
E-Mail : mailmajd@yahoo.com
چاپ کن!