فهرست کتابهای جدید مجد مناسب چاپ
تاریخ : 1397/09/25

صفحه 1 از 52
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
کد مجد
قیمت
نوبت چاپ
سال انتشار
1
 فرهنگ مختصر ثبتی حقوقی
مهندس اسماعیل عابدینی
11261
600000
1
1397
2
 مطالعه تطبیقی شرط اشتراک دارایی زوجین در حقوق ایران و فقه امامیه و کامن لا
فرناز رضایی - دکتر علی مهاجری
11259
180000
1
1397
3
 سازمان تجارت جهانی و قیمت گذاری دوگانه انرژی
دکتر مهسا فرحان جم
11260
400000
1
1397
4
 مجله دادرسی شماره 130 (سال بیست و دوم مهر و آبان) سال 1397
هیئت تحریریه
11254
35000
1
1397
5
 مبانی نظری حقوق بشر (مجموعه مقالات همایش بین المللی «مبانی نظری حقوق بشر» اردیبهشت 1382، دانشگاه مفید)
مرکز مطالعات حقوق بشر
11243
400000
1
1397
6
 تاریخ قانون در اروپا
پائولوگروسی / هنری ملکمی
11258
350000
1
1397
7
 حقوق جزای عمومی بر مبنای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
ابراهیم جعفری کلیشادی
11257
350000
1
1397
8
 فلسفه حقوق به بیان طنز
محمد رضا محمدی جرقویه ای
11255
200000
1
1397
9
 آموزش علمی و کاربردی قوانین چک به زبان ساده
داود چشمی
11256
95000
1
1397
10
 حقوق مدنی وصیت، ارث ، شفعه
دکتر سید حسین صفایی - هادی شعبانی کندسری
11235
500000
1
1397
11
 حقوق مدنی وصیت، ارث ، شفعه
دکتر سید حسین صفایی - هادی شعبانی کندسری
11236
325000
1
1397
12
 قانون پرسشی آیین دادرسی مدنی
مهداد هوشمند
11238
350000
1
1397
13
 اشتباه در موضوع معاملات و قراردادها
سلمان یادگار صالحی
11237
150000
1
1397
14
 شرح قانون مجازات اسلامی (قصاص) با رویکرد کاربردی جلد چهارم
دکتر محمد مصدق
11240
490000
1
1397
15
 تعارض ادله اثبات دعوا در امور حقوقی بین سند و شهادت
محمد ابراهیم جزء طوسی ، دکتر داود دادش نژاد، دکتر علیرضا حسنی
11245
150000
1
1397
16
 رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به برخی دعاوی مرتبط با شهرداری
محدرضا دلاوری، محمد حسین دلاوری
11239
450000
1
1397
17
 نحوه ثبت املاک و چگونگی طرح دعاوی ثبتی املاک در محاکم ایران (علمی و کاربردی)
ابراهیم مشعوف - ابراهیم شعبانی - مسلم قزل بیگلو
11244
130000
1
1397
18
 حقوق جزای عمومی : مجرم و مسئولیت کیفری
دکتر حسن پوربافرانی
11241
300000
1
1397
19
 بررسی نهاد استرداد مجرمین در حقوق بین الملل و حقوق کیفری ایران
صنم حسن برقی
11242
300000
1
1397
20
 سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره
مجتبی جاویدی
11224
153000
1
1397
21
 آیین دادرسی کیفری جلد اول
دکتر مهدی شعبانی
11215
250000
1
1397
22
 تحلیلی بر جرایم رایانه ای و مخابراتی (جرایم در بستر رایانه، فضای مجازی، شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها)
سید مهدی صنعتی / مجید عطایی جنتی
11225
250000
1
1397
23
 آموزش تصویری سیستم C.M.S ویژه کارمندان دادگستری جلد اول بخش حقوقی
مجید عطایی جنتی / حسین امینی/ سعید اسدی
11226
290000
1
1397
24
 بررسی حقوقی نحوه تفکیک املاک اراضی، باغات و افراز آنها
جلیل پورسلیم بناب
11228
150000
1
1397
25
 اراضی و املاک واقع در طرح و نحوه دفاع از حقوق مالکانه (همراه با رویه قضایی کاربردی)
جلیل پورسلیم بناب
11227
200000
1
1397
26
 نظریه ی اصول حقوقی
اومبرتو اویلا / علی شجاعی
11230
140000
1
1397
27
 بررسی جرم پولشویی در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی و تبیین حقوقی پولشویی سایبری در نظام بانکی
محمد جوان پهلوان /مهسا کشاورزی/رضا سهم دینی
11229
250000
1
1397
28
 آیین نگارش و مکاتبات اداری
دکتر علی آسمند
11143
170000
1
1397
29
 قوانین و مقررات اجرای اصل 44 قانون اساسی
ابراهیم مشعوف
11216
200000
1
1397
30
 مباحثی از حقوق بانکی
امید محمدی
11220
150000
1
1397
صفحه اول  1  2  3  4  5  6  7  صفحه آخر  
آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان انقلاب، خیابان وحیدنظری، تقاطع خیابان 12فروردین، پلاک 108
تلفن و دورنگار : 66495034 - 66963386 - 66409422
Site : www.majdlaw.ir
E-Mail : mailmajd@yahoo.com
چاپ کن!