فهرست کتابهای  جدید مناسب چاپ
تاریخ : 1396/11/3

صفحه 1 از 38
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
کد مجد
قیمت
نوبت چاپ
سال انتشار
1
 اصول قانون اساسی در پرتو نظرات شورای نگهبان (1394-1359) جلد سوم
محمد فتحی - کاظم کوهی اصفهانی
10632
650000
1
1395
2
 اصول قانون اساسی در پرتو نظرات شورای نگهبان (1394-1359) جلد چهارم
پژوهشکده شورای نگهبان
10633
700000
1
1396
3
 مجموعه نظرات شورای نگهبان در مورد اساسنامه های مصوب دولت (از سال 1369 تا سال 1359)
مهدی ابراهیمی - محمد برومند - محمد بهادری جهرمی و...
10634
800000
1
1396
4
 مجموعه نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی دوره اول خرداد 1359 تا خرداد 1363
مرکز تحقیقات شورای نگهبان
10635
110000
1
1390
5
 مجموعه نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی دوره دوم خرداد 1363 تا خرداد 1367
مرکز تحقیقات شورای نگهبان
10636
190000
1
1389
6
 مجموعه نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی دوره ششم خرداد 1379 تا خرداد 1383
مرکز تحقیقات شورای نگهبان
10637
300000
1
1391
7
 مجموعه نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی دوره هفتم (خرداد 1383 تا 1387)
مرکز تحقیقات شورای نگهبان
10638
170000
1
1390
8
 اصول قانون اساسی در پرتو نظرات شورای نگهبان (1394-1359) جلد دوم
محمد فتحی - کاظم کوهی اصفهانی
10631
480000
1
1395
9
 مشروح مذاکرات شورای نگهبان دوره اول - سال 1360
فهیم مصطفی زاده
10640
60000
1
1390
10
 مبانی نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات و استفساریه های سال 1392 برگرفته از مشروح مذاکرات شورای نگهبان
مصطفی مسعودیان - کاظم کوهی اصفهانی - محمد برزگر خسروی - محمد هادی توکل پور و...
10628
450000
1
1394
11
 مبانی نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات و استفساریه های سال 1393 برگرفته از مشروح مذاکرات شورای نگهبان
کاظم کوهی اصفهانی - امین اله زمانی - شهرام محمدی و...
10629
600000
1
1395
12
 اصول قانون اساسی در پرتو نظرات شورای نگهبان (1394-1359) جلد اول
محمد فتحی - کاظم کوهی اصفهانی
10630
450000
1
1394
13
 مشروح مذاکرات شورای نگهبان سال 1392 بخش اول (فروردین تا شهریور)
پژوهشکده شورای نگهبان
10641
850000
1
1395
14
 مبانی نظرات شورای نگهبان قانون برنامه پنجم توسعه و قوانین بودجه مربو ط به آن (1394-1389) برگرفته از مشروح مذاکرات شورای نگهبان
کاظم کوهی اصفهانی - محمد برزگر خسروی - محمد هادی توکل پور - شهرام محمدی
10625
450000
1
1395
15
 مبانی نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات و استفساریه های سال 1390 برگرفته از مشروح مذاکرات شورای نگهبان
کاظم کوهی اصفهانی - محمد امینی زاده - امین الله زمانی - سلمان عمرانی
10626
350000
1
1393
16
 مبانی نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات و استفساریه های سال 1391 برگرفته از مشروح مذاکرات شورای نگهبان
محمد برزگر خسروی - حسین فاتحی زاده - فهیم مصطفی زاده - محمد حسن باقری
10627
350000
1
1394
17
 مجموعه نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی دوره هشتم خرداد 1387 تا خرداد 1391
پژوهشکده شورای نگهبان
10639
350000
1
1392
18
 تفکیک تقنین و اجراء تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه
دکتر علی محمد فلاح زاده
10609
60000
1
1391
19
 انعقاد قراردادهای الکترونیکی
دکتر مرتضی محمدی
10653
145000
1
1393
20
 نمونه توافق نامه محرمانگی ICC به همراه نمونه شرط محرمانگی ICC
دکتر محسن ایزانلو
10648
70000
1
1396
21
 حق بر آموزش در حقوق بین الملل و حقوق ایران
دکتر نصرت الله فلسفی
10652
250000
1
1395
22
 گفتمان تحلیلی کاربردی بر آیین دادرسی کیفری
دکتر علی علی پور رجبی - دکتر محمد رحمتی
10649
340000
1
1396
23
 بایتسته ها و نوآوری های آیین دادرسی کیفری
حسن خدابخشی - احمد ممبینی
10651
100000
1
1395
24
 ماهیت حقوقی قبض انبار
مسعود ولی زاده
10650
150000
1
1396
25
 کاغذین جامعه آیین نگارش لایحه قضایی
حسن جعفری تبار
10647
110000
1
1396
26
 شرح قانون اساسی فصل ششم - قوه مقننه جلد اول
دکتر عباسعلی کدخدایی
10613
170000
1
1396
27
 شرح قانون اساسی فصل هشتم - رهبر جلد اول
دکتر عباسعلی کدخدایی
10614
150000
1
1396
28
 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب 1392 در پرتو نظرات شورای نگهبان
فهیم مصطفی زاده - محمد حسن باقری
10615
70000
1
1394
29
 موافقت نامه های بین المللی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با بررسی تحلیلی نظرات شورای نگهبان
دکتر حسین خلف رضایی
10616
170000
1
1396
30
 جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با نگاهی به نظریات شورای نگهبان
میلاد قطبی
10617
75000
1
1394
صفحه اول  1  2  3  4  5  6  7  صفحه آخر  
آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان انقلاب، خیابان وحیدنظری، تقاطع خیابان 12فروردین، پلاک 108
تلفن و دورنگار : 66495034 - 66963386 - 66409422
Site : www.majdlaw.ir
E-Mail : mailmajd@yahoo.com
چاپ کن!