فهرست کتابهای  جدید مناسب چاپ
تاریخ : 1396/07/4

صفحه 1 از 27
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
کد مجد
قیمت
نوبت چاپ
سال انتشار
1
 حقوق مالی و محاسباتی
دکتر ولی رستمی - دکتر حمید قهوه چیان
10286
300000
1
1396
2
 حقوق بین الملل محیط زیست
دکتر سید عباس پور هاشمی - دکتر بهاره ارغند
10285
210000
1
1396
3
 خدمات کنسولی (قوانین و مقررات)
عاطفه زاهدی
10288
90000
1
1396
4
 قوانین و مقررات ناظر بر رسیدگی های خارج از نوبت محاکم
عاطفه زاهدی
10287
90000
1
1396
5
 اصلاح الگوی مصرف
سید حسین میرمعزی
10306
200000
1
1396
6
 بررسی فقهی - حقوقی جرم براندازی
حسین آقابابایی
10305
49000
1
1387
7
 ارتداد و آزادی
سید حسین هاشمی
10299
14000
1
1386
8
 اخلاق و حقوق کیفری
محسن برهانی
10298
250000
1
1396
9
 فرزند خانوادگی در اسلام
حسن عالمی طامه
10301
190000
1
1391
10
 مباحثی از مالکیت فکری
حسینعلی بای
10302
230000
1
1394
11
 حقوق بشر و امنیت فرهنگی تحت چالش ماهواره
دکتر عسکر جلالیان - اعظم ایل زکی
10294
180000
1
1396
12
 قراردادها
حسینعلی بای
10297
350000
1
1394
13
 حقوق خانواده چالش ها و راهکارها
فرج الله هدایت نیا
10296
230000
1
1396
14
 بررسی پرداخت های بین المللی از طریق اعتبارات اسنادی
راضیه زارع زردینی - فاطمه عزیززاده
10295
100000
1
1396
15
 فلسفه حقوق
مهدی شهابی
10289
400000
1
1396
16
 بررسی جرم شناختی جرایم جنسی
علی محمدی جورکویه
10293
450000
1
1395
17
 نشوز زوجین در فقه و نظام حقوقی ایران
فرج الله هدایت نیا
10292
350000
1
1396
18
 عدالت و حقوق
حسینعلی بای
10291
190000
1
1395
19
 جرم شناسی و سیاست جنایی
حسینعلی بای
10290
400000
1
1396
20
 قواعد فقهی
حسینعلی بای
10303
300000
1
1396
21
 زن و خانواده
حسینعلی بای
10304
400000
1
1396
22
 حریم خصوصی در حقوق کیفری اسلام
حسین آقابابایی
10300
280000
1
1396
23
 ادغام در حقوق رقابت
محسن نیک بین
10307
180000
1
1396
24
 رویه قضایی در ایران در ارتباط با قانون مجازات اسلامی جلد اول
دکتر افشین عبداللهی
10284
350000
1
0
25
 اصول حقوق بین الملل عمومی
یان براونلی
10273
680000
1
1396
26
 مباحثی از آیین دادرسی
حسینعلی بای
10274
280000
1
1396
27
 عناوین ثانوی و حقوق خانواده
فرج الله هدایت نیا
10272
210000
1
1392
28
 دانشنامه اجرای احکام مدنی (جلد سوم)
دکتر علی مهاجری
10276
240000
1
1396
29
 شرح مبسوط قانون مجازات اسلامی مبحث دیات
دکتر عباس زراعت
10278
400000
1
1396
30
 راهنمای تحلیلی، کاربردی دعاوی ملکی در نظام قضایی ایران جلد دوم دعاوی اختصاصی
حسین اقدامی
10281
110000
1
1396
صفحه اول  1  2  3  4  5  6  7  صفحه آخر  
آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان انقلاب، خیابان وحیدنظری، تقاطع خیابان 12فروردین، پلاک 108
تلفن و دورنگار : 66495034 - 66963386 - 66409422
Site : www.majdlaw.ir
E-Mail : mailmajd@yahoo.com
چاپ کن!