فهرست کتابهای جدید مجد مناسب چاپ
تاریخ : 1399/08/10

صفحه 1 از 1
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
کد مجد
قیمت
نوبت چاپ
سال انتشار
1
 پیش درآمدی بر حقوق سازمانهای بین المللی
فیروز سالاریان
11623
280000
1
1398
2
 معاهدات در گذر زمان اصلاح معاهدات در اثر رویه بعدی دولت های عضو
دکتر بهزاد صابری انصاری
11571
210000
1
1398
3
 برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و قطعنامه 2231 شورای امنیت
موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش
11580
100000
1
1398
4
 تاملی بر رعایت حقوق بی طرفی در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران
دکتر سید قاسم زمانی
11582
100000
1
1398
5
 قواعد داوری و میانجی گری اتاق بازرگانی بین المللی
دکتر محسن محبی
11470
350000
1
1398
6
 ضمانت اجراء در سازمان ملل
دکتر عاطفه امینی نیا
11211
140000
1
1397
7
 وظایف و مسئولیت های قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران ناشی از کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد
شیما عرب اسدی
11057
125000
1
1397
8
 تحولات مصونیت مقامات دولتی در برابر محاکم خارجی
شهاب الدین قاسمی
10986
140000
1
1390
9
 راهکارهای موثر تضمین سرمایه گذاری در کشور میزبان
سایه کاظمی دولت آبادی - حامد برومند
10881
60000
1
1397
10
 موافقت نامه های بین المللی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با بررسی تحلیلی نظرات شورای نگهبان
دکتر حسین خلف رضایی
10616
90000
1
1396
11
 کنوانسیون ورود موقت استانبول 26 ژوئن 1990
گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
10570
100000
6
1396
12
 کنوانسیون حقوق کودک (20 نوامبر 1989)
گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
10571
50000
6
1396
13
 کنوانیسیون آنسیترال در مورد بروات بین المللی و سفته های بین المللی (نیویورک - 9 دسامبر 1988)
محمود رمضانی
10572
50000
1
1396
14
 کنوانسیون وین راجع به نمایندگی دول در روابط خود با سازمان های بین المللی جهانی (مارس 1975)
گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
10574
50000
6
1396
15
 مختصر حقوق سازمان های بین المللی
مسلم یعقوبی
10598
65000
1
1396
16
 سازمان های بین المللی (تئوری ها و نهادها)
ساموئل جی.بارکین / مصطفی انتظار المهدی - عبدالمجید سیفی
9959
130000
1
1396
17
 اتحادیه اروپا و سازمان های بین المللی
ناد اریک یورگنسن / دکتر سید داوود آقایی - علی رضا ثمودی - محمد هادی کرامتی
9881
125000
1
1396
18
 حقوق سازمان های بین المللی (جلددوم )(تحصیلات تکمیلی)
دکتر سید قاسم زمانی
9849
320000
2
1397
19
 حقوق سازمان های بین المللی (جلد اول )(کارشناسی)
دکتر سید قاسم زمانی
9848
400000
3
1397
آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان انقلاب، خیابان وحیدنظری، تقاطع خیابان 12فروردین، پلاک 108
تلفن و دورنگار : 66495034 - 66963386 - 66409422
Site : www.majdlaw.ir
E-Mail : mailmajd@yahoo.com
چاپ کن!