فهرست کتابهای جدید مجد مناسب چاپ
تاریخ : 1399/07/30

صفحه 1 از 1
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
کد مجد
قیمت
نوبت چاپ
سال انتشار
1
 اجرا و تفسیر قواعد بین المللی در محاکم ملی
پژوهشگاه قوه قضاییه
11721
100000
1
1398
2
 حقوق گردشگری بین المللی
دکتر مهراب داراب پور، دکتر غلامعلی سیفی زیناب، دکتر محمد داراب پور
11735
450000
1
1398
3
 فضای ماورای جو ازمنظر سیاست وحقوق بین الملل
دکتر افشین زرگر
11141
300000
1
1397
4
 وظایف و مسئولیت های قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران ناشی از کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد
شیما عرب اسدی
11057
125000
1
1397
5
 اصول انتخاب قانون حاکم بر قراردادهای تجاری بین المللی
فرهاد پیری
11000
200000
1
1397
6
 اصول ناظر بر ترجمه شفاهی کنفرانس های بین المللی
دکتر دانیا سلسکویچ / سید محمد حسین میرزاده
10989
200000
1
1397
7
 شرط صلاحیت قضایی در حقوق بین الملل خصوصی
اسماعیل شایگان
10978
140000
1
1397
8
 تحولات مصونیت مقامات دولتی در برابر محاکم خارجی
شهاب الدین قاسمی
10986
140000
1
1390
9
 الگوی حکمرانی دو فضایی
دکتر سید سعید رضا عاملی
10939
150000
1
1397
10
 جهانی شدن قواعد حل تعارض
دکتر مریم خاقانی
10952
150000
1
1397
11
 راهکارهای موثر تضمین سرمایه گذاری در کشور میزبان
سایه کاظمی دولت آبادی - حامد برومند
10881
60000
1
1397
12
 وضعیت حقوقی پناهندگان در حقوق بین الملل
رویا جعفری
10883
200000
1
1397
13
 حوزه مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در حقوق ایران و کنوانسیون های رتردام 2009 و بروکسل 1924
هاجر صیادی
10875
130000
2
1397
14
 سرمایه گذار در رویه ی داوری بین المللی
بهنام انصافی آذر
9920
300000
1
1396
15
 حقوق بین الملل پول
دکتر امیر حسین طیبی فرد
9917
220000
1
1396
آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان انقلاب، خیابان وحیدنظری، تقاطع خیابان 12فروردین، پلاک 108
تلفن و دورنگار : 66495034 - 66963386 - 66409422
Site : www.majdlaw.ir
E-Mail : mailmajd@yahoo.com
چاپ کن!