فهرست کتابهای جدید مجد مناسب چاپ
تاریخ : 1399/10/29

صفحه 1 از 1
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
کد مجد
قیمت
نوبت چاپ
سال انتشار
1
 نگاهی معاصر به مجازات قصاص (اصل قائم به شخص بودن حق قصاص)
آرش رستمی کمان
11729
220000
1
1398
2
 پژوهه ای در زمینه ی جامعه شناسی کیفری دگرش ارزش کیفری
نیلز کریستی / دکتر سید درید موسوی مجاب
11322
100000
1
1397
3
 درآمدی بر فلسفه مجازات
نربرت هرستر / محمد حسن خویشتن دار
11309
200000
2
1398
4
 مبسوط در قانون مجازات اسلامی (جلد اول)
میررضا سلیمی - فرزانه ترک چناری
11036
200000
1
1397
5
 آزادی مشروط در حقوق ایران
سمانه سلمانیان
10941
85000
1
1397
6
 بسیط دز قانون مجازات اسلامی
دکتر ایرج گلدوزیان - پیمان حسین زاده
10547
170000
1
1396
7
 رابطه جرم و گناه
سید صادق سید حسینی تاشی
10336
26000
6
1396
8
 نشست های نقد و بررسی آرای قضایی قرائن و امارات قضایی مستند علم قاضی
مجید صادق نژاد
10321
35000
6
1396
9
 رویه قضایی در ایران در ارتباط با قانون مجازات اسلامی جلد اول
دکتر افشین عبداللهی
10284
2720000
1
1396
10
 قانون مجازات اسلامی به زبان ساده
دکتر فارس نجاری و دکتر علی محمد علی محمدی و محبوبه رستمی فر
9825
250000
1
1395
آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان انقلاب، خیابان وحیدنظری، تقاطع خیابان 12فروردین، پلاک 108
تلفن و دورنگار : 66495034 - 66963386 - 66409422
Site : www.majdlaw.ir
E-Mail : mailmajd@yahoo.com
چاپ کن!