فهرست کتابهای جدید مجد مناسب چاپ
تاریخ : 1399/11/4

صفحه 1 از 2
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
کد مجد
قیمت
نوبت چاپ
سال انتشار
1
 تضمین حقوق ایثاگران در رویه قضایی دیوان عدالت اداری
احسان الله آقاشاهی
11665
550000
1
1398
2
 مجموعه مقالات همایش نقش بازیگران غیردولتی در تهدید علیه صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی
دکتر ستار عزیزی
11602
370000
1
1398
3
 تفسیر حقوق بشر در آیینه نظریه های کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد
زهره سرائی - امیر حسین محبعلی
11614
400000
1
1398
4
 حق اموزش حق کودک به آموزش در نظام بین المللی حقوق بشر
دکتر باقر انصاری
11616
200000
1
1398
5
 مفهوم منازعه مسلحانه غیر بین المللی در حقوق بشر دوستانه بین المللی
آنتونی کولن / دکتر مجید شایگان فرد
11605
190000
1
1398
6
 مسئولیت بین المللی سرمایه گذاران خارجی در قبال نقض موازین حقوق بشری
مسعود حبیبیان
11593
130000
1
1398
7
 رویکردها و رویه های نوین حقوق بشر
دنلی موکلی - سانگیتا شاه - داوید هریس / سید حامد صفوی
11587
150000
1
1398
8
 بهداشت زنان و کودکان در سازمان تجارت جهانی از منظر حقوق بشر
سمیرا نادری/ علی پورقصاب امیری
11504
210000
1
1398
9
 حقِّ حق داشتن
استفانی دگویر - آلیستر هانت - لیدا ماکسول / حسین پیران
11427
260000
2
1398
10
 حقوق بشر و نظام اجتماعی در اسلام
سید هادی خسروشاهی
11429
185000
1
1397
11
 مبانی نظری حقوق بشر (مجموعه مقالات همایش بین المللی «مبانی نظری حقوق بشر» اردیبهشت 1382، دانشگاه مفید)
مرکز مطالعات حقوق بشر
11243
400000
1
1397
12
 میراث مشترک بشریت، مفهوم و کاربرد آن در حقوق بین الملل جلد دوم اصول حاکم بر کاربرد میراث مشترک بشریت
دکتر حمیدرضا جمالی
10753
85000
1
1396
13
 میراث مشترک بشریت، مفهوم و کاربرد آن در حقوق بین الملل جلد اول چارچوب مفهومی
دکتر حمیدرضا جمالی
10752
65000
1
1396
14
 آب و حقوق بشر حق دسترسی بشر به آب، ابعاد حقوقی و سیاسی
سلمان م.ا. سلمان - شیوان مک اینرنی - لنکفورد / حسن اسد زید آّبادی
10691
140000
1
1396
15
 مشق های حکمرانی خوب برای صیانت از حقوق بشر
کمیساریایی عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
10660
120000
1
1396
16
 آثار تحریم های اقتصادی ایران بر سه نسل حقوق بشر
مهرانگیز آزادی احمد آبادی
10529
150000
1
1396
17
 حقوق بشر در جهان معاصر دفتر اول درآمدی بر مباحث نظری : مفاهیم، مبانی، قلمرو و منابع
سید محمد قاری سید فاطمی
10469
200000
1
1396
18
 حقوق بشر در جهان معاصر دفتر دوم جستارهایی تحلیلی از حق ها و آزادی ها
سید محمد قاری سید فاطمی
10468
310000
1
1396
19
 حقوق بشر و امنیت فرهنگی تحت چالش ماهواره
دکتر عسکر جلالیان - اعظم ایل زکی
10294
180000
1
1396
20
 ملاحظات حقوقی دموکراسی اقتصادی
عادل طاهر خانی
10155
140000
1
1396
21
 حقوق بشر و محیط زیست دورنمای فلسفی، نظری و حقوقی
لیندا حجار لیب / دکتر رضا امینی
10145
140000
1
1396
22
 چشم اندازی به توسعه میثاق بین المللی حقوق اقتصاد، اجتماعی و فرهنگی
متیو.سی.آر کرنون / دکتر محمد حبیبی مجنده
10141
115000
1
1396
23
 وضعیت حقوق بشر در آمریکا (2015)
معاونت امور بین الملل و همکاری های بین المللی قضایی ستاد حقوق بشر
10084
60000
1
1396
24
 مسئولیت حمایت رویارویی حاکمیت دولت با حقوق بشر
دکتر محسن حسن وند
10018
205000
1
1396
25
 حقوق بین الملل بشر و خشونت خانگی
روناق ج.ای.مک کویگ / دکتر فرشید جعفری
9987
180000
6
1395
26
 تجارت اسلحه و نقض حقوق بشر
دکتر کرولین یوسف - احمد سمیر حمدانی / دکتر آیت الله زرمحمدی - سید مجتبی حسین الموسوی
9986
100000
1
1395
27
 سلسله مراتب در حقوق بین الملل جایگاه حقوق بشر
اریکا دی وت ، جوری ویدمار / سید حامد صفوی
9532
180000
1
1395
28
 ماهیت تعهدات حقوق بشری در نظام بین المللی
دکتر هاله حسینی اکبرنژاد
9539
300000
1
1395
29
 در آمدی بر حکمرانی خوب
مهدی مقدری
9322
100000
1
1395
30
 حقوق بشر دوستانه در اسلام و حقوق بین الملل
دکتر سید فضل الله موسوی ، سید حسین موسوی فر ، سروس سیدیان هاشمی / 0
9129
190000
1
1394
صفحه اول  1  2  صفحه آخر  
آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان انقلاب، خیابان وحیدنظری، تقاطع خیابان 12فروردین، پلاک 108
تلفن و دورنگار : 66495034 - 66963386 - 66409422
Site : www.majdlaw.ir
E-Mail : mailmajd@yahoo.com
چاپ کن!