فهرست کتابهای جدید مجد مناسب چاپ
تاریخ : 1398/03/28

صفحه 1 از 1
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
کد مجد
قیمت
نوبت چاپ
سال انتشار
1
 بهداشت زنان و کودکان در سازمان تجارت جهانی از منظر حقوق بشر
سمیرا نادری/ علی پورقصاب امیری
11504
210000
1
1398
2
 حقِّ حق داشتن
استفانی دگویر - آلیستر هانت - لیدا ماکسول / حسین پیران
11427
220000
1
1397
3
 حقوق بشر و نظام اجتماعی در اسلام
سید هادی خسروشاهی
11429
185000
1
1397
4
 مبانی نظری حقوق بشر (مجموعه مقالات همایش بین المللی «مبانی نظری حقوق بشر» اردیبهشت 1382، دانشگاه مفید)
مرکز مطالعات حقوق بشر
11243
400000
1
1397
5
 میراث مشترک بشریت، مفهوم و کاربرد آن در حقوق بین الملل جلد دوم اصول حاکم بر کاربرد میراث مشترک بشریت
دکتر حمیدرضا جمالی
10753
85000
1
1396
6
 میراث مشترک بشریت، مفهوم و کاربرد آن در حقوق بین الملل جلد اول چارچوب مفهومی
دکتر حمیدرضا جمالی
10752
65000
1
1396
7
 آب و حقوق بشر حق دسترسی بشر به آب، ابعاد حقوقی و سیاسی
سلمان م.ا. سلمان - شیوان مک اینرنی - لنکفورد / حسن اسد زید آّبادی
10691
140000
1
1396
8
 مشق های حکمرانی خوب برای صیانت از حقوق بشر
کمیساریایی عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
10660
120000
1
1396
9
 آثار تحریم های اقتصادی ایران بر سه نسل حقوق بشر
مهرانگیز آزادی احمد آبادی
10529
150000
1
1396
10
 حقوق بشر در جهان معاصر دفتر اول درآمدی بر مباحث نظری : مفاهیم، مبانی، قلمرو و منابع
سید محمد قاری سید فاطمی
10469
200000
1
1396
11
 حقوق بشر در جهان معاصر دفتر دوم جستارهایی تحلیلی از حق ها و آزادی ها
سید محمد قاری سید فاطمی
10468
310000
1
1396
12
 حقوق بشر و امنیت فرهنگی تحت چالش ماهواره
دکتر عسکر جلالیان - اعظم ایل زکی
10294
180000
1
1396
13
 ملاحظات حقوقی دموکراسی اقتصادی
عادل طاهر خانی
10155
140000
1
1396
14
 حقوق بشر و محیط زیست دورنمای فلسفی، نظری و حقوقی
لیندا حجار لیب / دکتر رضا امینی
10145
140000
1
1396
15
 چشم اندازی به توسعه میثاق بین المللی حقوق اقتصاد، اجتماعی و فرهنگی
متیو.سی.آر کرنون / دکتر محمد حبیبی مجنده
10141
115000
1
1396
16
 وضعیت حقوق بشر در آمریکا (2015)
معاونت امور بین الملل و همکاری های بین المللی قضایی ستاد حقوق بشر
10084
60000
1
1396
17
 مسئولیت حمایت رویارویی حاکمیت دولت با حقوق بشر
دکتر محسن حسن وند
10018
205000
1
1396
18
 حقوق بین الملل بشر و خشونت خانگی
روناق ج.ای.مک کویگ / دکتر فرشید جعفری
9987
180000
6
1395
19
 تجارت اسلحه و نقض حقوق بشر
دکتر کرولین یوسف - احمد سمیر حمدانی / دکتر آیت الله زرمحمدی - سید مجتبی حسین الموسوی
9986
100000
1
1395
20
 سلسله مراتب در حقوق بین الملل جایگاه حقوق بشر
اریکا دی وت ، جوری ویدمار / سید حامد صفوی
9532
180000
1
1395
21
 ماهیت تعهدات حقوق بشری در نظام بین المللی
دکتر هاله حسینی اکبرنژاد
9539
300000
1
1395
22
 در آمدی بر حکمرانی خوب
مهدی مقدری
9322
100000
1
1395
23
 حقوق بشر دوستانه در اسلام و حقوق بین الملل
دکتر سید فضل الله موسوی ، سید حسین موسوی فر ، سروس سیدیان هاشمی / 0
9129
190000
1
1394
24
 مجموعه اسناد و کنوانسیون های ( بین المللی ) حقوق بشر
دکتر حسین ملکی
9039
230000
1
1394
25
 مفهوم مشارکت مستقیم غیر نظامیان در مخاصمات مسلحانه
علی اکبر سیاپوش
9019
180000
1
1394
26
 حمایت دیپلماتیک ، تقابل حقوق دولت و فرد
دکتر راحله سید مرتضی حسینی
9021
180000
1
1394
27
 حقوق بین الملل انرژی
دکتر حجت سلیمی ترکمانی
9017
200000
2
1397
28
 حقوق بین الملل هسته ای
دکتر حجت سلیمی ترکمانی
9026
150000
1
1394
29
 ایران و چالش های حقوقی بین المللی معاصر
دکتر امیرحسین رنجبریان ، دکتر سید قاسم زمانی
9027
250000
1
1394
30
 شورای امنیت سازمان ملل متحد : تحریم و حقوق بشر
مهداد فلاح اسدی
9029
300000
1
1394
آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان انقلاب، خیابان وحیدنظری، تقاطع خیابان 12فروردین، پلاک 108
تلفن و دورنگار : 66495034 - 66963386 - 66409422
Site : www.majdlaw.ir
E-Mail : mailmajd@yahoo.com
چاپ کن!