فهرست کتابهای جدید مجد مناسب چاپ
تاریخ : 1399/08/10

صفحه 1 از 1
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
کد مجد
قیمت
نوبت چاپ
سال انتشار
1
 نقض علائم تجاری در محیط دامنه
اعظم حسینی
11669
170000
1
1398
2
 حقوق مالکیت فکری در گمرک
دکتر مسعود ولی زاده
11641
360000
1
1398
3
 ضمانت اجراها در حقوق مالکیت فکری (جلد اول)
مهدی کارچانی
11545
170000
1
1398
4
 مدیریت حقوق مالکیت فکری: تازه کاران، واسطه ها ، استراتژیست ها و واسطه های استراتژیک
لارس آلکارسیگ / دکتر مریم حسنی
11271
200000
1
1397
5
 شرحی بر قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان
دکتر صفر بیگ زاده
10776
100000
1
1396
6
 کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی (استکهلم - 1967)
گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
10578
50000
6
1396
7
 مباحثی از مالکیت فکری
حسینعلی بای
10302
230000
6
1396
8
 بررسی ثبت و نقض حقوق علایم تجاری
محمد جوان پهلوان
10178
200000
1
1396
9
 حمایت های حقوقی از پدیدآورندگان نرم افزار
دکتر ستار زرکلام - مهندس محمد حسن محوری
10148
140000
1
1396
10
 حقوق مالکیت فکری در تجارت بین الملل «مطالعه تطبیقی»
دکتر محمود عرفانی
10117
400000
1
1396
11
 حقوق مکتسبه دارندگان علائم تجاری، اختراعات و طرح های صنعتی با تاکید بر رویه قضایی ایران
علی رفیعی
10058
200000
1
1396
12
 ملک معنی در کنار در فلسفه حقوق مالکیت فکری
دکتر حسن جعفری تبار
10013
150000
2
1397
13
 مبانی حقوق علائم تجاری
شادی کسنوی
10023
250000
1
1396
14
 کتابشناسی حقوق مولف
عبدالباقر امانی - دکتر سعید غفاری
9960
250000
1
1396
15
 حقوق اقلیت ها، حقوق زن، کودک و چند جستار دیگر
محمد ریئس زاده و همکاران
8774
90000
1
1394
16
 حقوق مالکیت فکری و حقوق بشر (تعامل ها و تعارض ها)
دکتر محمد حبیبی مجنده
9938
270000
1
1396
17
 آشنایی با حقوق اختراعات و اکتشافات نظامی
رحیم پیلور و رضوان قضات
9819
145000
1
1395
18
 حقوق مالکیت فکری آفرینش های رسانه ای
محمد مهدی حسنی
9767
80000
1
1395
19
 جرم سازمان یافته در قلمرو حقوق مالکیت فکری
دکترشهلا معظمی
9646
120000
1
1395
20
 حقوق مالکیت فکری و فعالیت های فضایی
سارا کاوه
9538
80000
1
1395
21
 نقشه راه مالکیت فکری اتاق بازرگانی بین المللی
ساناز توسلی ، بهار فخاریان
9272
110000
1
1394
22
 سوء استفاده از حق در گستره ی مالکیت های فکری
داریوش علیخانی کوشکک، سعیده قاسمی پور
8994
80000
1
1394
آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان انقلاب، خیابان وحیدنظری، تقاطع خیابان 12فروردین، پلاک 108
تلفن و دورنگار : 66495034 - 66963386 - 66409422
Site : www.majdlaw.ir
E-Mail : mailmajd@yahoo.com
چاپ کن!