فهرست کتابهای جدید مجد مناسب چاپ
تاریخ : 1400/01/21

صفحه 1 از 1
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
کد مجد
قیمت
نوبت چاپ
سال انتشار
1
 تحقیقات قضایی سازمان قوه قضاییه (جلد 16)
پژوهشگاه قوه قضاییه
11720
600000
1
1398
2
 تحقیقات قضایی نظام قضایی (جلد 13)
پژوهشگاه قوه قضاییه
11718
240000
1
1398
3
 تحقیقات قضایی حقوق عمومی (جلد 15)
پژوهشگاه قوه قضاییه
11719
145000
1
1398
4
 نظام حقوق بین الملل اقتصادی و سازمان تجارت جهانی (مجموعه مقالات)
هاله حسینی اکبر نژاد - حوریه حسینی اکبر نژاد
11575
200000
1
1398
5
 جستارهایی در جرم شناسی (مجموعه مقالات)
دکتر غلامرضا محمد نسل
11513
300000
1
1398
6
 گوگل و حقوق
آئورلیو لوپز - تاروئلا / محمود آموزگار /بهرام محتشمی
11490
700000
1
1398
7
 داور یاور قاضی (مجموعه مقالات)
محمدکاکاوند
11372
300000
1
1397
8
 ایران و چالش های حقوقی بین المللی معاصر جلد دوم
دکتر سید قاسم زمانی
11175
260000
1
1397
9
 مجموعه مقالات پیرامون سیاست جنایی
دکتر علی نجفی توانا
10737
160000
1
1396
10
 بیانات و مقالات دکتر طیرانیان
غلامرضا طیرانیان
10707
350000
1
1396
11
 رحم جایگزین
جمعی از نویسندگان
10713
46500
1
1396
12
 حقوق بین الملل (مجموعه مقالات)
دکتر علی قاسمی
10557
300000
1
1396
13
 مجموعه مقالات حقوقی
فاطمه مظلومی
10398
170000
1
1396
14
 مجموعه مقالات فقهی و حقوق
محمد رضا روزبهانی
10230
90000
1
1396
15
 اندیشه های قضایی 2 (مجموعه مقالات کیفری قضات دادگستری استان فارس)
علی القاصی مهر - ارسلان اشرافی
10075
100000
1
1396
16
 اندیشه های قضایی 1 (مجموعه مقالات کیفری قضات دادگستری استان فارس)
علی القاصی مهر - ارسلان اشرافی
10076
150000
1
1396
17
 سالنامه ایرانی حقوق بین الملل و تطبیقی شماره اول
هیئت تحریریه
10046
40000
1
1396
18
 سالنامه ایرانی حقوق بین الملل و تطبیقی شماره دوم
هیئت تحریریه
10044
65000
1
1396
19
 سالنامه ایرانی حقوق بین الملل و تطبیقی شماره سوم
هیئت تحریریه
10045
65000
6
1396
20
 ارج نامه دکتر الماسی (مقالات اهدا شده به دکتر نجاد علی الماسی)
دکتر حسن محسنی
10010
425000
6
1396
21
 حقوق؛ جانمایه بقای اجتماع
امیر حسین رنجبریان
9977
370000
1
1395
22
 مجموعه مقالات تملک اراضی در طرح های عمومی و عمرانی دولتی و شهرداری ها و موضوعات مرتبط به شهرداری
امید محمدی
9775
180000
6
1395
23
 مجموعه مقالات حقوق خصوصی به همراه نقد آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
پژوهشگاه قوه قضاییه
9651
170000
2
1397
24
 مجموعه مقالات حقوقی
محمد رضا قنبری
9389
240000
1
1395
25
 اندیشه حقوقی 4« مجموعه مقالات حقوق کیفری »
دکتر محمد جعفر حبیب زاده
9256
320000
1
1394
آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان انقلاب، خیابان وحیدنظری، تقاطع خیابان 12فروردین، پلاک 108
تلفن و دورنگار : 66495034 - 66963386 - 66409422
Site : www.majdlaw.ir
E-Mail : mailmajd@yahoo.com
چاپ کن!