فهرست کتابهای جدید مجد مناسب چاپ
تاریخ : 1399/08/5

صفحه 1 از 3
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
کد مجد
قیمت
نوبت چاپ
سال انتشار
1
 مفهوم قانون از منظر فقه امامیه و مکتب اثبات گرایی حقوقی
رضا احسانی ، دکتر هادی طحان نظیف
11790
300000
1
1398
2
 اوصاف وصی از منظر حقوق ایران و فقه مذاهب اسلامی
محمد حسین اسفندیارپور
11806
110000
1
1398
3
 جایگاه عدالت در استنباط احکام معاملات
دکتر سید محمد هاشم پورمولا
11792
90000
1
1398
4
 بررسی مسئولیت کیفری ناشی از اقدامات پیشگیرانه وضعی در فقه امامیه و حقوق ایران
احمد رضا غفاری
11701
100000
1
1398
5
 سوء استفاده از حق (مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام و دیگر نظامهای حقوقی)
دکتر حمید بهرامی احمدی
11622
180000
4
1398
6
 تحلیل فقهی و حقوقی قاعدة درأ
سیدعباس آرامی
11631
150000
1
1398
7
 متون فقه 3 (فقه عمومی و بین الملل)
دکتر محمد علی معیر محمدی
11380
250000
1
1397
8
 نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی (2)
سید مصطفی محقق داماد
11210
600000
2
1398
9
 بایسته های اصول فقه (شرح اصول فقه با تطبیق آراء شهید صدر) (منطبق با حقوق و قوانین ایران)
دکتر محمد علی معیر محمدی
11166
160000
1
1397
10
 متون فقه 2 (فقه خانواده) فقه مقدماتی
دکتر محمد علی معیر محمدی
11165
270000
1
1397
11
 متون فقه 1 فقه معاملات (مطابق با سرفصل جدید رشته حقوق در دوره کارشناسی)
دکتر محمد علی معیر محمدی
11164
200000
1
1397
12
 اصول فقه (1) شناخت و ادله اجتهادی
احمد اسماعیل تبار
11116
140000
1
1397
13
 قاعده حفظ نظام
محسن ملک افضلی اردکانی
11054
360000
1
1397
14
 حدود اختیارات قاضی مأذون در فقه و حقوق ایران
فرشته موقّر
11039
160000
6
1397
15
 اصول فقه جامع و کاربردی
دکتر نعمت الله دالوند
11016
350000
1
1397
16
 حسن نیت در قراردادها (با رویکردی فقهی)
موسی رحیمی- رضار رحیمی دهسوری
10968
180000
1
1397
17
 توهین به مقدسات در اسناد بین المللی، قوانین موضوعه ی برخی از کشورها از جمله ایران و متون فقهی
اشرف خدادادی - دکتر داود دادش نژاد
10974
150000
1
1397
18
 ترجمه و تعلیق بر مبانی تکلمه المنهاج (جلد ادوم) کتاب حدود و تعزیرات
محمدرضا شب خیز
10916
540000
1
1397
19
 ترجمه و تعلیق بر مبانی تکلمه المنهاج (جلد سوم) کتاب قصاص
محمدرضا شب خیز
10917
490000
1
1397
20
 ترجمه و تعلیق بر مبانی تکلمه المنهاج (جلد چهارم) کتاب دیات
محمدرضا شب خیز
10918
520000
1
1397
21
 ترجمه و تعلیق بر مبانی تکلمه المنهاج (جلد اول) کتاب قضاوت و شهادت
محمدرضا شب خیز
10915
460000
1
1397
22
 مشروط، معلق و منجز
اسداله نهانی - سیامک لطفیانی - سیروان طاهریان
10800
200000
1
1396
23
 ادبیات عرب به زبان ساده
دکتر محمد علی معیرمحمدی
10803
260000
1
1396
24
 اصول فقه ادله فقاهتی و تعارض ادله
احمد اسماعیل تبار
10772
160000
1
1396
25
 ترجمه و تعلیق بر مبانی تکلمة المنهاج دیات
استاد خلیل قبله ای خویی
10709
120000
1
1396
26
 ترجمه و تعلیق بر مبانی تکلمة المنهاج قصاص
استاد خلیل قبله ای خویی
10710
70000
1
1396
27
 فقه و بازاریابی چند سطحی همرا با فتوای مراجع تقلید و قوانین شرکتهای بازاریابی شبکه ای و هرمی
دکتر سید مهدی نریمانی زمان آبادی
10732
84000
6
1396
28
 اصول فقه در نظم حقوقی کنونی
کمال آقاپور
10654
180000
1
1396
29
 تحریر المکاسب (جلد الاول )
دکتر سید محمدرضا آیتی
10673
130000
3
1397
30
 تحریر المکاسب (جلد الثانی )
دکتر سید محمدرضا آیتی
10674
180000
2
1396
صفحه اول  1  2  3  صفحه آخر  
آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان انقلاب، خیابان وحیدنظری، تقاطع خیابان 12فروردین، پلاک 108
تلفن و دورنگار : 66495034 - 66963386 - 66409422
Site : www.majdlaw.ir
E-Mail : mailmajd@yahoo.com
چاپ کن!