فهرست کتابهای جدید مجد مناسب چاپ
تاریخ : 1399/11/4

صفحه 1 از 1
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
کد مجد
قیمت
نوبت چاپ
سال انتشار
1
 مجموعه پرسش های چهار گزینه ای طبقه بندی شده قانون مالیات های مستقیم
احمد زارع مقدم / حمیدرضا عمرانی نژاد
11381
90000
1
1397
2
 پیشگیری فناورانه از تخلفات و جرایم مالیاتی در ایران
سعیده کریمی
11350
260000
1
1397
3
 قانون مالیات را قورت بده
محمد جواد عظیمی فرد
11270
349000
2
1397
4
 صفر تا صد مالیات
میثم حاجی محمدی
11273
299000
2
1397
5
 نحوه پرداخت و وصول مالیات ها در ایران
ابراهیم مشعوف - مسلم قزل بیگلو
10951
240000
1
1397
6
 شرح تفصیلی پیمان
ابراهیم اسماعیلی هریسی
10514
1000000
1
1396
7
 نظام حقوقی و چارچوب های انتقال اموال غیرمنقول دولتی
حسن طیبی توکل
10490
150000
1
1396
8
 چالش ها و موانع پیش روی قانون برگزاری مناقصات در حقوق ایران
جهانگیر خلیلی
10176
160000
1
1396
9
 آیین دادرسی مالیاتی «ج 3 »
میر حسین طاهری تاری
9331
250000
6
1395
10
 حقوق مالیاتی در رویه قضایی
عاطفه زاهدی
9258
140000
1
1394
11
 آیین دادرسی مالیاتی
میر محسن طاهری تاری
9031
220000
6
1394
آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان انقلاب، خیابان وحیدنظری، تقاطع خیابان 12فروردین، پلاک 108
تلفن و دورنگار : 66495034 - 66963386 - 66409422
Site : www.majdlaw.ir
E-Mail : mailmajd@yahoo.com
چاپ کن!