فهرست کتابهای جدید مجد مناسب چاپ
تاریخ : 1399/07/30

صفحه 1 از 2
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
کد مجد
قیمت
نوبت چاپ
سال انتشار
1
 حقوق تجارت بین الملل (ویراست 2)
دکتر عبدالحسین شیروی
11745
310000
1
1398
2
 حقوق قراردادها در اگلستان
محمود رمضانی
11742
300000
1
1398
3
 مدت داوری آثار و احکام آن
محمد پورطهماسبی فرد
11714
350000
1
1398
4
 حقوق سرمایه گذاری بین المللی مفهوم شناسی سرمایه گذار و سرمایه گذاری خارجی
دکتر مجید غمامی، فهیمه یادگاری
11715
275000
1
1398
5
 موافقت نامه های داوری و انتخاب دادگاه در حقوق بازرگانی بین المللی
دکتر ژنگ سوفیا تانگ / مهرداد گلیائی
11626
500000
1
1398
6
 فنون مذاکره در قراردادهای تجاری بین المللی
چارلز چاترجی / محمد ابراهیم گوهریان، اردوان پورجاماسب
11624
250000
1
1398
7
 قانون قابل اعمال بر دعاوی ناشی از سرمایه گذاری بین المللی
حسین کلانتری
11594
140000
1
1398
8
 جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در داوری تجاری بین المللی
مسعود رضایی نیا
11615
180000
1
1398
9
 قانون حاکم بر قراردادهای تجاری بین المللی
سعید ابراهیم زاده
11562
100000
1
1398
10
 کشورهای در حال توسعه و نظام حل و فصل اختلاف سازمان جهانی تجارت
سپیده زبردست
11591
160000
1
1398
11
 اسرار تجاری در تجارت بین الملل در چارچوب سازمان تجارت جهانی
شیما هاشم پور وزوانی- داود دادش نژاد
11494
95000
1
1398
12
 مکاتبات تجاری قرن بیست و یکم
دکتر محمد مهدی ابریشم کار
11347
250000
1
1397
13
 حقوق تجارت بین الملل (کلیات)
امیر جوادی
11214
285000
1
1397
14
 داوری انرژی حل و فصل اختلافات در بخش انرژی
دکتر حسام الدین رهبری
11154
390000
1
1397
15
 نظام داوری در حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی
دکتر احمد فاطمی - محسن علی گل تبار
11012
280000
1
1390
16
 بررسی ماهیت قراردادهای پیمان و پیمانکاری EPC
رسول حمیدپور رازیان - محمد نوری
10893
400000
1
1397
17
 مسئولیت ناشی از عیب طراحی و ساخت قراردادهای EPC و تأکید بر رویه های قضایی
مریم شاملو - داود داداش نژاد
10874
80000
1
1397
18
 الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر صنعت توریسم
محمد غلامی بهنمیری - علیرضا حسنی
10872
100000
1
1397
19
 تأمین مالی از طریق رهن کالا
/ محمدرضا شاکر دنیوی
10761
50000
1
1396
20
 حقوق و تعهدات طرفین قراردادهای بی اوتی در دوره بهره برداری
دکتر الهام امین پور
10757
200000
1
1396
21
 گام به گام با صادرات
مسعود علیزاده
10748
150000
1
1396
22
 نمونه توافق نامه محرمانگی ICC به همراه نمونه شرط محرمانگی ICC
دکتر محسن ایزانلو
10648
70000
1
1396
23
 کنوانسیون های ژنو در مورد چک ها (ژنو - 1931)
محمود رمضانی
10577
50000
6
1396
24
 کنوانسیون های بین المللی چک، بروات و سفته ها : ژنو (1931 و 1930)، نیویورک (1988)(انگلیسی - فارسی)
محمود رمضانی
10573
125000
1
1396
25
 اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران
سید جواد علی زاده گنجی - سید رضا طاهری
10457
130000
1
1396
26
 حقوق قراردادهای نفتی در ایران
گروه پژوهش مدرسه عالی حقوق
10438
400000
1
1396
27
 بررسی اعمال و رویه های ضد رقابتی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا
سعید غلامی - جواد رضا پور
10403
200000
1
1396
28
 مقررات بین المللی پیرامون داوری در تجارت بین الملل
رضا خوش بخت - مهدی خوش بخت
10395
140000
6
1396
29
 بررسی وضعیت حقوقی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه ی ایران از منظر حقوق بین الملل
فاطمه عبدی
10401
150000
1
1396
30
 بررسی پرداخت های بین المللی از طریق اعتبارات اسنادی
راضیه زارع زردینی - فاطمه عزیززاده
10295
100000
1
1396
صفحه اول  1  2  صفحه آخر  
آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان انقلاب، خیابان وحیدنظری، تقاطع خیابان 12فروردین، پلاک 108
تلفن و دورنگار : 66495034 - 66963386 - 66409422
Site : www.majdlaw.ir
E-Mail : mailmajd@yahoo.com
چاپ کن!