فهرست کتابهای جدید مجد مناسب چاپ
تاریخ : 1399/12/19

صفحه 1 از 1
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
کد مجد
قیمت
نوبت چاپ
سال انتشار
1
 مجموعه سوالات اختبار حقوقی جلد دوم (حقوق مدنی)
مجید عطایی جنتی - سمیرا عسکری
11689
280000
1
1398
2
 مجموعه سوالات اختیار حقوقی (جلد اول: آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی)
مجید عطایی جنتی - فاطمه ملکی آزارکی
11670
450000
1
1398
3
 مجموعه پرسش های چهار گزینه ای استعداد تحصیلی آزمونهای دکتری سال های 95-90
گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
10512
150000
2
1397
4
 18 دوره پرسش های حقوق جزا آزمون وکالت (79 تا 95)
گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
10417
160000
1
1396
5
 18 دوره پرسش های حقوق مدنی آزمون وکالت (79 تا 95)
گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
10418
150000
1
1396
6
 18 دوره پرسش های آیین دادرسی مدنی آزمون وکالت (79 تا 95)
گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
10419
150000
1
1396
7
 18 دوره پرسش های آیین دادرسی کیفری آزمون وکالت (79 تا 95)
گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
10420
170000
1
1396
8
 18 دوره پرسش های اصول فقه آزمون وکالت (79 تا 95)
سید علی بنی صدر
10416
125000
6
1396
9
 18 دوره پرسش های حقوق تجارت آزمون وکالت (79 تا 95)
گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
10421
140000
6
1396
10
 مجموعه پرسش های چهار گزینه ای قوانین خاص (حقوقی)
دکتر مهدی فلاح خاریکی
10203
1200000
2
1398
11
 مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حقوق مدنی« 2 جلدی »
دکتر مجید قربانی لاچوانی
9547
1000000
5
1397
آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان انقلاب، خیابان وحیدنظری، تقاطع خیابان 12فروردین، پلاک 108
تلفن و دورنگار : 66495034 - 66963386 - 66409422
Site : www.majdlaw.ir
E-Mail : mailmajd@yahoo.com
چاپ کن!