فهرست کتابهای جدید مجد مناسب چاپ
تاریخ : 1401/11/16

صفحه 1 از 2
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
کد مجد
قیمت
نوبت چاپ
سال انتشار
1
 سیاست جنایی ایران در قلمرو جرایم اقتصادی
هوشنگ آبروشن
11668
150000
1
1398
2
 ناکار؟آمدی سیاست جنایی ایران در برخورد با جرائم منابع طبیعی
بهزاد اکبر آبادی
11496
130000
1
1398
3
 سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره
مجتبی جاویدی
11224
153000
1
1397
صفحه اول  1  2  صفحه آخر  
آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان انقلاب، خیابان وحیدنظری، تقاطع خیابان 12فروردین، پلاک 108
تلفن و دورنگار : 66495034 - 66963386 - 66409422
Site : www.majdlaw.ir
E-Mail : mailmajd@yahoo.com
چاپ کن!