فهرست کتابهای جدید مجد مناسب چاپ
تاریخ : 1397/07/30

صفحه 6 از 49
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
کد مجد
قیمت
نوبت چاپ
سال انتشار
151
 نظریه ها و مفاهیم اساسی دولت الکترونیک
دکتر سید سعید رضا عاملی
10938
280000
1
1397
152
 الگوی حکمرانی دو فضایی
دکتر سید سعید رضا عاملی
10939
150000
1
1397
153
 حقوق مصرف کنندگان تولیدات دارویی و بهداشتی
دکتر مینا حسینی
10964
120000
1
1397
154
 قانون حمایت خانواده در نظم حقوق کنونی
امید محمدی
10961
650000
1
1397
155
 مجموعه مقالات ثبتی
امید محمدی
10960
150000
1
1397
156
 مجموعه محشی از قانون بیمه اجباری (خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه)
امید محمدی
10957
200000
1
1397
157
 مجموعه تحلیلی مقررات خسارت تاخیر انجام تعهد(خسارت تأخیر تأدیه؛ وجه التزام)
امید محمدی
10958
130000
1
1397
158
 نحوه طرح دعوا در دیوان عدالت اداری
ابراهیم مشعوف - مسلم قزل بیگلو
10959
130000
1
1397
159
 نحوه پرداخت و وصول مالیات ها در ایران
ابراهیم مشعوف - مسلم قزل بیگلو
10951
240000
1
1397
160
 جهانی شدن قواعد حل تعارض
دکتر مریم خاقانی
10952
150000
1
1397
161
 نحوه طرح دعاوی ملکی در محاکم دادگستری و بعضی از قوانین مرتبط با آن
ابراهیم مشعوف - مسلم قزل بیگلو
10953
170000
1
1397
162
 جرایم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی
امید محمدی
10954
150000
1
1397
163
 مجموعه مقالات مسئولیت مدنی و خسارت
امید محمدی
10955
130000
1
1397
164
 مهریه در حقوق حمایت خانواده 1391
امید محمدی
10956
150000
1
1397
165
 عوارض و شورای شهر در پرتو بر آرای دیوان عدالت اداری
کورش میرزایی
10942
120000
1
1397
166
 حدود اصل نسبی بودن احکام حقوقی
قاسم علیرضا نژاد گوهردانی
10943
135000
1
1397
167
 اصول حاکم بر نظارت قضایی در تأمین حقوق شهروندی در حقوق ایران و آمریکا
دکتر یوسف احدی - لیلا سلطانی فرد
10946
180000
1
1397
168
 ترجمه و تعلیق بر مبانی تکلمه المنهاج (جلد ادوم) کتاب حدود و تعزیرات
محمدرضا شب خیز
10916
540000
1
1397
169
 ترجمه و تعلیق بر مبانی تکلمه المنهاج (جلد سوم) کتاب قصاص
محمدرضا شب خیز
10917
490000
1
1397
170
 ترجمه و تعلیق بر مبانی تکلمه المنهاج (جلد چهارم) کتاب دیات
محمدرضا شب خیز
10918
520000
1
1397
171
 فنون و مذاکره و مهارت های قرارداد نویسی
دکتر بهنام حبیبی درگاه
10910
140000
1
1397
172
 حقوق گردشگری
مجتبی باری
10911
165000
1
1397
173
 ضابطان قوه قضاییه (دادگستری - نظامی) در فرایند دادرسی کیفری
سید مهدی صنعتی - ایوب نوریان - مجید عطایی جنتی
10912
150000
1
1397
174
 روش رسیدگی به پرونده های کیفری در دادگاه کیفری یک و دو، انقلاب ...
سید مهدی صنعتی - مجید عطایی جنتی
10913
270000
1
1397
175
 مقالی از عوارض شهرداری ها
امید محمدی
10914
400000
1
1397
176
 ترجمه و تعلیق بر مبانی تکلمه المنهاج (جلد اول) کتاب قضاوت و شهادت
محمدرضا شب خیز
10915
460000
1
1397
177
 مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی جلد اول (کلیات)
دکتر جلال الدین قیاسی - حمید دهقان - دکتر قدرت الله خسروشاهی
10909
215000
1
1397
178
 حقوق مدنی تطبیقی جلد اول (مختصر حقوق قراردادهای ایالات متحده آمریکا)
دکتر محسن نجفی خواه
10907
200000
1
1397
179
 درآمدی بر جرایم شرکت های تجارتی در حقوق ایران
دکتر حشمت الله سماواتی
10908
550000
1
1397
180
 پرسش ها و پاسخ های حقوقی و کاربردی لذت ها و ذلت های آپارتمان نشینی و باید و نبایدهای آن
محمدرضا فولادی - وحید سرحسابی
10904
150000
1
1397
صفحه اول  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  صفحه آخر  
آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان انقلاب، خیابان وحیدنظری، تقاطع خیابان 12فروردین، پلاک 108
تلفن و دورنگار : 66495034 - 66963386 - 66409422
Site : www.majdlaw.ir
E-Mail : mailmajd@yahoo.com
چاپ کن!