اخبار مجد:    
 قانون مدنی عراق
 سیاست جنایی ایران در قلمرو محیط زیست دریایی
سازو کارهای حقوقی کاهش ریسک در تجارت بین الملل
کیمیای وکالت «گفت و گو با محمد هادی جعفر پور»
جایگاه افراد دارای معلولیت در جامعه اطلاعاتی
مطالعه جرم شناختی و ندالیسم سایبری و تروریسم سایبری و راهکارهای پیشگیری از آنها
درسهایی از حقوق برای دانشجویان مقدمه علم حقوق
انسان بزهکار
ضمانت اجراهای نقض قرارداد درکنوانسیون های بیع بین المللی کالا و حقوق ایران
 نقش تحولات پزشکی در عده
داوری های اجباری (قانونی ) مصادیق و قواعد عمومی
جبران خسارت بی گناهان «تاملی در حقوق ایران، آمریکا و اسناد بین المللی»


دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 13599039