اخبار مجد:    
مجله الکترونیکی مجد؛
آخرین سایتهای علمي حقوقي؛
 بازگشت  | موارد یافت شده: 52  صفحه اول  1  2  3  4  5  6  صفحه آخر  
سمپوزيوم حقوق اينترنت؛  http://www.fitug.de
انيستيتوي حقوق اقتصادي بين الملل؛  http://www.law.georgetown.edu
دسترسي به منابع حقوق آمريكا؛  http://www.mediaaccess.org
موضوعات حقوقي خاص؛  http://www.lawtutorsonline.co.uk
راهنماي حقوق استخدامي؛  http://www.jordans.co.uk
مركز روان شناسي -حقوق؛  http://www.as.ua.edu/psychology/plaw_pro
مركز حقوق تجارت بين الملل آسيا؛  http://www.hku.hk
حقوق آمريكا و آلمان؛  http://www.blogshares.com
كميته حقوق كيفري بين الملل؛  http://www.npwj.org
دستيابي به اطلاعات حقوقي؛  http://www.law-now.com/eutoolkit

وکیل در تهران آموزش طراحی سایت

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 11166155