اخبار مجد:    
مجله الکترونیکی مجد؛
آخرین سایتهای علمي حقوقي؛
 بازگشت  | موارد یافت شده: 52  صفحه اول  1  2  3  4  5  6  صفحه آخر  
حقوق صنعتي آمريكا و آسيا؛  http://www.cipd.co.uk
مركز بررسي حقوق كيفري كاليفرنيا؛  http://www.boalt.org/cclr
مركز مطالعات روابط بين الملل هلند؛  http://www.iccnow.org
مركز مطالعات حقوق تطبيقي بريتانيا؛  http://www.biicl.org
نظريات دادگاههاي آمريكا؛  http://www.lexnotes.com/legal
حقوق فضا؛  http://www.oosa.unviena.org
حقوق دخانيات آمريكا؛  http://www.tobacco.org
حقوق آمريكا و آسيا؛  http://www.jnu.ac.in
انجمن حقوق دريايي اسلووني؛  http://www.mlas.fpp.edu
انجمن بين المللي حقوق كيفري؛  http://www.bpi-icb.org

وکیل در تهران آموزش طراحی سایت

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 11230470