اخبار مجد:    
مجله الکترونیکی مجد؛
آخرین سایتها؛
 بازگشت  | موارد یافت شده: 526  صفحه اول  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  صفحه آخر  
راهنماي حقوق استخدامي؛  http://www.jordans.co.uk
مركز روان شناسي -حقوق؛  http://www.as.ua.edu/psychology/plaw_pro
مركز حقوق تجارت بين الملل آسيا؛  http://www.hku.hk
حقوق آمريكا و آلمان؛  http://www.blogshares.com
كميته حقوق كيفري بين الملل؛  http://www.npwj.org
دستيابي به اطلاعات حقوقي؛  http://www.law-now.com/eutoolkit
حقوق صنعتي آمريكا و آسيا؛  http://www.cipd.co.uk
مركز بررسي حقوق كيفري كاليفرنيا؛  http://www.boalt.org/cclr
مركز مطالعات روابط بين الملل هلند؛  http://www.iccnow.org
مركز مطالعات حقوق تطبيقي بريتانيا؛  http://www.biicl.org

وکیل در تهران آموزش طراحی سایت

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 11433574