فهرست کتابهای جدید مجد مناسب چاپ
تاریخ : 1400/02/28

صفحه 1 از 1
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
کد مجد
قیمت
نوبت چاپ
سال انتشار
1
 مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حقوق جزای عمومی
دکتر شادی عظیم زاده ، علی حدادی
11705
1000000
1
1398
2
 مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حقوق جزای اختصاصی
دکتر شادی عظیم زاده ، علی حدادی
11704
1100000
1
1398
3
 مجموعه سوالات چهار گزینه ای آیین دادرسی کیفری
احمد غفوری
11488
850000
2
1398
4
 مجموعه سوالات چهار گزینه ای حقوق جزای عمومی و اختصاصی
احمد غفوری
10975
900000
3
1398
5
 حقوق ثبت (جلد سوم) مجموعه سوالات و آزمونهای ثبتی
محمد فرجی
10899
400000
1
1397
6
 مجموعه پرسش های چهار گزینه ای آیین دادرسی کیفری همراه با پاسخ های تشریحی و کاربردی
دکتر شادی عظیم زاده - علی حدادی
10060
960000
4
1398
7
 مجموعه سوالات طبقه بندی مبانی استنباط حقوق اسلامی (اصول فقه)
سمیرا سید محمدی - محمدرضا شب خیز
10039
300000
6
1397
8
 مجموعه آزمون های طلایی آیین دادرسی مدنی
ابراهیم فصیحی مقدم
10037
300000
1
1397
9
 مجموعه سوالات طبقه بندی شده آیین دادرسی کیفری
اسماعیل ساولانی
9628
350000
1
1395
10
 مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق مدنی
مجتبی جرعه نوش
9629
350000
6
1397
آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان انقلاب، خیابان وحیدنظری، تقاطع خیابان 12فروردین، پلاک 108
تلفن و دورنگار : 66495034 - 66963386 - 66409422
Site : www.majdlaw.ir
E-Mail : mailmajd@yahoo.com
چاپ کن!