فهرست کتابهای جدید مجد مناسب چاپ
تاریخ : 1400/03/26

صفحه 1 از 2
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
کد مجد
قیمت
نوبت چاپ
سال انتشار
1
 دادگاه داوری ورزش
علی ملیح زاده
11184
210000
1
1397
2
 حقوق ورزشی
دکتر ابوالفضل فراهانی - عبدالمهدی نصیرزاده - مریم وطن دوست
10100
225000
1
1396
3
 مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی ورزشکاران
دکتر محمد مهدی مقدادی
9991
160000
1
1393
صفحه اول  1  2  صفحه آخر  
آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان انقلاب، خیابان وحیدنظری، تقاطع خیابان 12فروردین، پلاک 108
تلفن و دورنگار : 66495034 - 66963386 - 66409422
Site : www.majdlaw.ir
E-Mail : mailmajd@yahoo.com
چاپ کن!