اخبار مجد:    
ویترین تازه ترین کتب منتشر شده؛
خود آموز قوانین موجر و مستاجر
درسهایی از اصول استنباط در حقوق اسلامی
آیین دادرسی کیفری
بار اثبات دلیل کیفری
حقوق تجارت 3 « اسناد تجاری »
حقوق و قراردادهای نفت و گاز
اعتبارات اسنادی
آثار حقوقی تصرف مالک در مالکیت متزلزل
آزادی اطلاعات در فضای سایبر از منظر بین الملل
نرم افزار کتاب قانون «برای تلفن های همراه »
اخبار،مقالات و اطلاعیه های سایت؛
آخرین قوانین و مقررات حقوقی؛
  آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور   آیین‌نامه اجرایی بند (و)تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور   آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (۳۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران   آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ی) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور   اصلاح آئین‌نامه نحوه برگزاری گردهمایی‌های بین‌المللی   رأی شماره ۴۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۱۹ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای بکارگیری افراد در دستگا  رأی شماره ۹۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم پرداخت پاداش مناطق محروم به کارکنان شهرداری‌ها که درشهر خدمت می‌کنند   رأی شماره ۱۰۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع اعمال قانون بازنشستگی پیش از موعد در مورد کارکنان رسمی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی   رأی شماره ۱۰۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ج بخشنامه شماره ۱۰۵۰/۹۰/۲۳۰ ـ ۲۳/۱/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئ  اصلاح ماده واحده امکان شرکت نمودن فرهنگیان دارای مدرک معادل در آزمون‌های ورودی مقاطع بالاتر   قانون اصلاح ماده (۴۵) آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی   مصوبه شورای عالی اداری در خصوص لغو بند ۳ مصوبه شماره ۲۹۶۸۷/۲۰۶ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ شورا و تبصره‌های آن