اخبار مجد:    
مجموعه قوانین و مقررات استارتاپ‌ها
کمیته ضد تروریسم شورای امنیت و حقوق بشر
مسئولیت کیفری ناشی از  انتقال بیماری ایدز  (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان)
افق های نوین جرم شناسی انتقادی (جلوه ها و دورنماها) مجموعه مقالات
تحلیل رویکرد نظام حقوقی ایران نسبت به  اعتبار اسنادی و ضمانت نامه بانکی
حقوق انتقال الکترونیکی وجوه
سیاست جنایی در زمینه سلول‌های بنیادی
مجموعه قوانین و مقررات حقوق فضا
قواعد فقه جزای عمومی و جزای اختصاصی  ویژه دانشجویان رشته حقوق، فقه وحقوق و طلاب علوم دینی
اجاره  در نظم حقوقی کنونی
نگاهی به  سازمان‌های بین‌المللی (رویکردهای حقوق سیاسی)
درآمدی بر اصول فقه اصول لفظیه، عملیه و تعارض ادله


دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 7396811