اخبار مجد:    
تعارض قوانین و حقوق مالکیت فکری
ماهنامه حقوقی مجد شماره 37«آبان 1399»
ماهنامه حقوقی مجد شماره 36 «مهر1399»
اعمال صلاحیت در منطقه شناسایی دفاع هوایی
بایسته های قرارداد های مشارکت عمومی خصوصی
 مبادی علم قواعد فقه
درس نامه حقوق تطبیقی «مطابق با سرفصل های جدید وزارت علوم»
اصول حاکم بر قرارداد IPC «قراردادهای جدید نفتی»
صفت در اصول فقه «مشتق - مفهوم وصف)  عنوان: صفت در اصول فقه «مشتق - مفهوم وصف»
حقوق مدنی در آینه تحلیل و استدلال «مسائل حقوق مدنی 1تا8 و برخی از مسائل اختبار و پاسخ های تحلیل آن»
حقوق بین الملل اقتصادی «ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق بین الملل»
مبانی امنیت قضایی در تحقیقات مقدماتی


دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 10443385