اخبار مجد:    
مجموعه کامل قوانین و مقررات اطفال و نوجوانان در حقوق داخلی و اسناد بین المللی
قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
حقوق محیط زیست و توسعه پایدار  صنعت نفت و گاز
دادگاه های کیفری بین المللی نسل سوم
تحلیل حقوقی و اقتصادی قراردادهای طراحی، تدارک و ساخت
بیمه در فقه، حقوق و جامعه ی امروز
شرح جامع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
یادداشت های محکمه (جلد سوم) کارگاه آموزشی آیین دادرسی مدنی
دفاع مشروع در رویه¬ دیوان بین المللی دادگستری  با تاکید بر قضیه سکوهای نفتی
تاسیس و جانشینی دولت‌ها
قراردادهاي راجع به مسئوليت قهري (حقوق ايران، انگلستان و مصر)
نگاهی نو به قاعده مقابله با خسارت (اثبات تکلیف برای زیان‌دیده در مسئولیت مدنی)


دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 5674477