اخبار مجد:    
دعاوی مطروحه در اعتبارات اسنادی و حل و فصل آن
نگاهی نو به جرم دریافت وجه غیر قانونی از مردم توسط دولت و شهرداری ها بانضمام قانون شهرداری ها با اعمال اخرین تغییرات
رژیم حقوقی بین المللی جزایر مصنوعی
حقوق مالیه اختصاصی  صلاحیت و طرز عمل دیوان محاسبات در نظارت بر اجرای بودجه
جرم شناسی اسلامی (گرایش نوین حقوق کیفری ایران و جهان اسلام)
حمله متقابل به تأسیسات هسته ای در نظام حقوق بین الملل
مسئولیت مدنی ناشی از ساخت سازه
ضمان قهری
مباحثی  از اصول فقه استدلالی و کاربردی  (برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای حقوق)
تجاوز نظامی و اقدامات جامعه بین‌المللی از اوان قرن بیستم تا اعمال صلاحیّت دیوان بین‌المللی کیفری (در آستانه‌ی فعّال شدن صلاحیت دیوان بین‌
مقایسۀ دعاوی تصرف در حقوق ایران و فرانسه با نگرش بر رویه قضائی
یادداشت های محکمه (جلد سوم) کارگاه آموزشی آیین دادرسی مدنی


دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 6043571