اخبار مجد:    
حقوق بین الملل عمومی1 (کلیات)
رساله عملی در وجه التزام
عدالت معاوضی و قاعده  موازنه ( جلد دوم: مبانی قاعده )
عدالت معاوضی و قاعده  موازنه( جلد نخست: تبیین ماهیت، مجاری و مصادیق)
قوانین موضوعه ایران در آیینه ی قرآن
بررسی اعتبار آرای کیفری دادگاه‌های خارجی  با توجه به صلاحیت اضافی محاکم ایران
کشف جرم در حریم خصوصی
تعدد زوجات از منظر فقه و حقوق موضوعه کشورهای اسلامي
دانشنامه حقوقِ اخلاق زیستی
مجموعه سؤالات جرم شناسی با پاسخ تشریحی
حقوق اساسی اقتصادی اجتماعی و مبانی آن
قواعد عمومی قراردادها


دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 4756900