اخبار مجد:    
مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا جلد 3
مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا جلد 2
مطالعات نظري و عملي در حقوق جزا  جلد1
جبران خسارت در مرگ هاي خطايي«مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و ايالات متحده آمريکا»
دادگاه ويژه عراق «دادگاه صدام»
جستاري در حقوق ارتباطات
وضعيت حقوقي «قرارداد ممنوع»(درحقوق ايران، فقه و رويه دادگاه ها)
سياستگذاري توسعه پايدار در ايران «بايسته ها، راهبردها»
الزامات حقوقي جهش طرح هاي توسعه اي نفت و گازبا استفاده از روش هاي  نوين تامين مالي
بررسی نقش حقوق مالکیت صنعتی در حمایت از تولید ملی
اظهار نظرهای عمومی کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی
ماهنامه حقوقی مجد شماره 32 «خرداد1399»


دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 9897079