اخبار مجد:    
آيين دادرسي مدني (مختصر و نموداری)
قانون آیین دادرسی کیفری  در نظم حقوق کنونی
حمایت حقوقی از اسرار تجاری (نگاهی تطبیقی و کاربردی)
حقوق بین الملل حیوانات و حیات وحش
نظریة «حق» و «حکم» و اِعمال آن بر خیارات، در فقه و حقوق ایران
متن و ترجمه منتخب مباحث تحریر الوسیله (جهت آزمون مشاوران حقوقی)
معاهدات بین المللی در اسلام و حقوق بین الملل عمومی
کاربرد تخصصی  زبان انگلیسی در حقوق (متون حقوقی)
داوری بین‌المللی  در نظام حقوقی ایران
اصول و موازین حقوقی حاکم بر  کاربرد سلاح
مسئولیت مدیران شرکت سهامی  در قبال تصمیمات هیأت مدیره
علوم جنایی


دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 8778520