اخبار مجد:    
آیاحقوق بشر؟ راهنمای هنجاری حقوق مدنی-سیاسی برای توانمندی و مطالبات جامعه مدنی
سازمان تجارت جهانی(حقوق، اقتصاد و سیاست)
مجموعه قوانین کاربردی حاکم بر صادرات و واردات و امور گمرکی
نقش صندوق جهانی بیمه محیط زیست در توسعه پایدار
معافیت از مسئولیت مدنی در حوادث ورزشی
مسئولیت بین‌المللی ناشی از اعمال منع نشده در حقوق بین‌الملل
ماهیت حقوقی و مالکیت نام دامنه اینترنتی
آيين دادرسي مدني 2(جریان دادرسی؛ از آغاز تا پایان)
آيين دادرسي مدني 1  دعاوي و صلاحيت ها (با تجدیدنظر و اصلاحات کلّی)
بررسی نوآوریها و دست آوردهای  قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی1394
سالنامه و اطلاعات حقوقی ایران «1396 »
حقوق جزای اختصاصی جلد اول (جرایم علیه اموال و مالکیت ) بر اساس مصوبه وزارت علوم


دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 3840210