اخبار مجد:    
تاریخ تحولاتِ «سن رشد» در نظام حقوقی ایران
حقوق اساسی تطبیقی(دفتر اول: قانون اساسی «در پرتو حقوق اساسی فرانسه»)
بررسی نوین درباره  نقش تعدی و تفریط در مسئولیت مدنی و مقایسه آن با تقصیر
مسئوليت مدني گمرک و نهادهای مرتبط در فرآیند ترخیص کالا
نقش نهاد‌های اجتماعی در پیشگیری از جرم
بررسی حقوقی نظام مالی احزاب سیاسی
شرح و خودآموز نموداری  اصول فقه مظفر 1(جلد اول)
شرح و خودآموز نموداری  اصول فقه مظفر 2(جلد دوم)
سالنامه و اطلاعات حقوقی ایران « 1397»
مجموعه آزمونهای مشاوران حقوقی و وکالت


دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 5322522